Munkaközösség vezető: Szekeres Julianna

Tagintézmény Delegált tag(ok)
Jászberényi Tagintézmény Panyi Csaba
Karcagi Tagintézmény Illyésné Nagy Olga
Kunszentmártoni Tagintézmény Hatvani Rózsa
Szolnoki Tagintézmény Berczi Brigitta
Rózsa Józsefné
Szekeres Julianna
Törökszentmiklósi Tagintézmény Récziné Halmai Hédi

A munkaközösség tagjai főállású és megbízási szerződéssel alkalmazott gyógytestnevelők.

A munkaközösség a 2021/2022. tanévre vonatkozó szakmai célkitűzései
Általános célkitűzések:

  • A gyógytestnevelés törvényi előírásainak betartása, egységes szemlélet kialakítása (dokumentáció, naplók, írásos anyag és tanórai munka).
  • Országos, megyei szakmai értekezleteken, konferenciákon való részvétellel szakterületi tudás bővítése, módszertani repertoár gazdagítása.
  • Bemutató órák szervezése, egymás óráinak hospitálása révén módszertani tudásbővítés.
  • Munkaértekezletek tartása a tagintézményekben.
  • A gyógytestnevelés ellátásban dolgozó szakemberek felkészültségének aktív támogatása.

Speciális célkitűzések:

  • Az intézményvezetők, a Fenntartók, az iskolaorvosok, szakorvosok, védőnők, szülők, testnevelő kollégák és a gyógytestnevelők közös, egymást segítő munkájának további erősítése.

 Az összejövetelek tervezett időpontjai (kontaktban, online):

Alkalom Időpont Óra Helyszín
I. alkalom 2021. szeptember 16. 2 óra Megyei Szakértői Bizottság előadó terme
II. alkalom 2021. november 18. 2 óra online
III. alkalom 2022. március 17. 2 óra online
IV. alkalom 2022. június 23. 2 óra Megyei Szakértői Bizottság előadó terme