Munkaközösség-vezető: Szabó Anita

Mottó: „Nem jó egyedül óvodapszichológusnak/iskolapszichológusnak lenni, kell egy csapat!”

2013 őszén, az óvoda- és iskolapszichológiai feladatok szakmai összefogására, megalakult egy jól együttgondolkodó és összedolgozó csapat, az iskolapszichológiai munkaközösség, amely negyedik tanéve törekszik a közös célok elérésére. A munkaközösség célja, hogy egy szakmai háttérbázist biztosítson a gyakorlati munkához, további cél a rendszeressé váló műhelymunkák, szakmai konzultációk, esetmegbeszélések biztosítása.

A munkaközösség állandó tagjai

JNSZMPSZ
Székhelyintézmény
JNSZMPSZ
Jászapáti Telephely
Borbás Erzsébet
JNSZMPSZ
Jászberényi Tagintézmény
Szebeni Viola
JNSZMPSZ
Karcagi Tagintézmény
JNSZMPSZ
Kunhegyesi Tagintézmény
 Vincze Zsuzsanna
JNSZMPSZ
Kunszentmártoni Tagintézmény
Kovács Dóra
JNSZMPSZ
Mezőtúri Tagintézmény
Bencsik Mária Bernadett
JNSZMPSZ
Szolnoki Tagintézmény
Kissné Szekeres Ibolya
JNSZMPSZ
Szolnoki Tagintézmény Újszászi Telephely
Magyarné Kovács Ildikó
JNSZMPSZ
Tiszafüredi Tagintézmény
Bukta Henrietta
JNSZMPSZ
Törökszentmiklósi Tagintézmény
Kóródi Anikó
JNSZMPSZ
Törökszentmiklósi Tagintézmény
Fegyverneki Telephely
Csíkné Gábli Erika

Mivel Jász-Nagykun-Szolnok megyében az iskolapszichológiai hálózat és a koordináció még alakulóban van, ezért az iskolapszichológiai munkaközösség foglalkozásait szakmai fórummá bővítjük, kapunkat kinyitjuk, és lehetőséget biztosítunk a megye nevelési-oktatási intézményeiben dolgozó óvoda- és iskolapszichológusai számára, hogy meghívott résztvevőként illetve előadóként bekapcsolódjanak a munkaközösség szakmai életébe.

A munkaközösségi összejövetelek időpontja

 • Első alkalom – munkaközösségi foglakozás: 2016. szeptember 14. 13.30-15.30
 • Második alkalom – az őszi félév szakmai fóruma: 2016. december 7.
 • Harmadik alkalom – a tavaszi félév szakmai fóruma: 2017. április 5.
 • Negyedik alkalom – munkaközösségi foglalkozás: 2017. május 31.

A munkaközösség célja

A szakmai műhelymunkák elsődleges célja és feladata, hogy Jász-Nagykun-Szolnok Megye nevelési-oktatási intézményeiben dolgozó óvoda- és iskolapszichológusai számára biztosítsunk egy átfogó és összefogó szakmai hátteret, mivel a rendszerszintű iskolapszichológiai hálózat és a koordináció még alakulóban van.  A fórumokon teret adunk egymás szakmaiságának, specializációjának bemutatására, s nyomon követjük a szakterület új eredményeit, módszereit is. Legnagyobb hozadéka mégis az esetek átbeszélésének, tapasztalatok cseréjének van.

Munkaközösségi feladatok

 • A szakmai fórumok programjának összeállítása, a felelősök és az időpontok kiválasztása.
 • Az óvoda- és iskolapszichológiai koordináció folyamatleírása mellé a folyamatábra közös elkészítése, és munkaközösségi szinten történő elfogadása.
 • A megyei iskolapszichológiai helyzetkép aktualizálása.
 • A tanév folyamán tervezzük a Hősök Tere tréning megszervezését.
 • Folyamatos esetmegbeszélések biztosítása – szakmai és mentálhigiénés segítségnyújtás egymásnak.
 • Az MPT Óvoda-, és Iskolapszichológus Szekciója és az Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázis rendezvényeinek figyelemmel kísérése, előadásainak ismertetése, illetve információinak átadása a beszámolókon keresztül.
 • Az Iskolapszichológiai Füzetekben és szakirodalmakban megjelenő új módszerek, kutatási eredmények nyomon követése, megismerése. A szakirodalmi jegyzék frissítése.
 • A tanév végén a megvalósult célok, feladatok áttekintése, ez alapján az éves beszámoló elkészítése, továbbá a következő tanév munkájának tervezése, előkészítése.

Mindezek mellett szem előtt tartjuk, hogy az iskolapszichológiai koordinátoroknak az egységesítő feladata a legfontosabb minden színtéren. Ezért fontos a szűrőeljárások egységes értelmezése, az adatok együttkezelése, együttes értékelése, valamint egységes dokumentumok kialakítása.