Logopédiai ellátás

Munkaközösség vezető: Pappné Szabó Gabriella

A Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Logopédia munkaközössége az intézmény logopédiai ellátásban dolgozó szakembereinek szakmai műhelye.  A munkaközösség a 2013/2014-es tanév elején történt megalakulása óta folyamatosan működik.  Tanévenként több összejövetelt/műhelymunkát rendez, melyek nyitottan működnek.

A munkaközösség a 2015/2016-os tanévre 6 műhelymunkát tervez. Az értekezletek/ műhelymunkák kijelölt szerdai napokon, 13.30 – 15.30-ig tartanak.

Az értekezletek kijelölt időpontjai:

 • 2015. szeptember 30.
 • 2015. november 18.
 • 2016. január 13.
 • 2016. március 9.
 • 2016. április 20.
 • 2016. június 1.

A megbeszéléseken a tagintézményi logopédus kollégákat/munkacsoportokat rendszeresen a delegált tagok képviselik.

A munkaközösség jelen tanévre delegált tagjai:

Kutas Erna
Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi Tagintézmény

Szilák Zsófia
Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi Tagintézmény Jászapáti telephely

Kolozsvári Ernőné
Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézmény

Szaszkóné Gala Katalin
Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunszentmártoni Tagintézmény

Bíró Imréné
Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőtúri Tagintézmény

Pásztor Tiborné Parádi Emőke, Baloghné Bencsik Izabella
Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézmény

Szabó Katalin
Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézmény Újszászi telephely

Mályiné Koór Cecília, Borbély Imréné
Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszafüredi Tagintézmény

Burai Zsuzsanna
Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Törökszentmiklósi Tagintézmény

A munkaközösség szakmai célkitűzései, feladatai a  2015/2016-os tanévben:

 • A logopédiai ellátás szakszolgálati tevékenységi területéhez kapcsolódó, intézményi folyamatleírás véglegesítése, annak munkaközösségi elfogadása
 • A szervezeti felépítés formálása – a munkaközösségi szintű feladatelosztás megvalósítása
 • A logopédiai ellátáshoz kapcsolódó rövid és hosszú távú stratégiai tervek elkészítése
 • A logopédiai ellátásban dolgozó szakemberek szakmai felkészültségének aktív támogatása, elméleti és gyakorlati ismeretanyagának frissítése, a pályakezdő kollégák kiemelt szakmai segítése
 • Elméleti/gyakorlati szakmai ismereteink konferenciákon, továbbképzéseken való részvétellel történő bővítése – és a belső tudásátadás megvalósítása
 • A tagintézményi szinten működő jó gyakorlatok intézményi szintű publikálása