Munkaközösség vezető: Szabó Katalin

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Logopédiai munkaközössége az intézmény logopédiai ellátásban dolgozó szakembereinek szakmai műhelye. A munkaközösség a 2013/2014-es tanév elején történt megalakulása óta folyamatosan működik. Tanévenként több összejövetelt/műhelymunkát rendez, melyek nyitottan működnek.

Tagintézmény Delegált tag(ok)
Jászapáti Tagintézmény Tóthné Répási Anett
Jászberényi Tagintézmény Halasi – Bata Linda
Karcagi Tagintézmény Marsi Noémi
Kunhegyesi Tagintézmény Zsidóné Kádár Terézia
Kunszentmártoni Tagintézmény Gál Nóra
Mezőtúri Tagintézmény Józsáné Gombos Katalin
Szolnoki Tagintézmény Benedek Péterné
Tiszafüredi Tagintézmény Mályiné Koór Cecília
Törökszentmiklósi Tagintézmény Farkas István
Fegyverneki Telephely Farkasné Rózant Ildikó
Újszászi Telephely Szabó Katalin

A munkaközösség 2021/2022. tanévre vonatkozó szakmai célkitűzései:

Általános célkitűzések
Szakmai munkánk során alapvető célunk a JNSZMPSZ Szervezeti és Működési Szabályzatának megfelelő működés biztosítása.  Az intézményi működéssel összhangban a logopédiai munkaközösség segítse elő a logopédiai ellátás terén a szűrések egységes határidőre történő elvégzését, a részletes vizsgálatok és logopédiai vizsgálati vélemények egységes szempontokon nyugvó elkészítését, szakmailag erősítse, támogassa a beszédjavító tevékenység komplex megvalósulását. A kollégák szakmai fejlődését tapasztalatcserékkel, továbbképzéseken való részvétellel és belső tudásmegosztással támogatjuk, annak érdekében, hogy az intézmény logopédus szakemberei szakmai alázattal és kiváló felkészültséggel, határozottsággal és empátiával egységes alapokon szolgálhassák megyénkben a szakszolgálat segítségére szoruló gyermekeket, tanulókat, családokat, köznevelési intézményeket.

 Speciális célkitűzések
Az Intézmény, mint szervezet egységes működésének támogatása a szakterület egységes működésével, de a helyi adottságok figyelembevételével. A munkaközösségi foglalkozások előkészítése, megszervezése. Előadók meghívása. Logopédiai konferencián való részvétel Budapesten. A logopédus kollégák elméleti és gyakorlati ismereteinek, módszertani kultúrájának bővítése, képzéseken, szakmai rendezvényeken, konferenciákon, szakmai tapasztalatcseréken való részvétel. Pályakezdő kollégák szakmai támogatása. Külső és belső tagintézményi szinten működő jó gyakorlatok bemutatása. A munkaközösségi tagok között a kapcsolattartás a munkaközösségi foglalkozásokon túl e-mailen, ill. telefonon keresztül történik.

A munkaközösségi összejövetelek:

Alkalom Időpont Óra Helyszín
I. alkalom 2021. szeptember 22. 14.00
16.00
Megyei Szakértői Bizottság előadó terme
II. alkalom 2021. november egész napos Budapest
III. alkalom 2022. március 16. 14.30
16.30
Megyei Szakértői Bizottság előadó terme
IV. alkalom 2022. május 11. 14.30
16.30
Megyei Szakértői Bizottság előadó terme