Munkaközösség vezető: V. Szabó Tünde

A nevelési tanácsadás tevékenységet végző munkaközösség tagjai:

Tagintézmény Delegált tag(ok)
Jászapáti Tagintézmény Kisné Magyar Mária
(Tóthné Répási Anett)
Jászberényi Tagintézmény Barna Nelli
(Rusvainé Seres Anita)
Karcagi Tagintézmény Szabó Andrea Judit
(Vargáné Kerti Anikó)
Kunhegyesi Tagintézmény Balláné Tóth Éva
(Szabó Zoltánné)
Kunszentmártoni Tagintézmény Kovács Dóra
(Dékány Marianna Ildikó)
Mezőtúri Tagintézmény Bencsik Mária Bernadett
(Bedő Anett)
Székhelyintézmény, Pályaválasztási Tanácsadás Munkacsoport Paraginé Boros Ágnes
Szolnoki Tagintézmény
Újszászi Telephely
Debreczeniné Simon Marianna
(Révészné Dégi Virág)
Tiszafüredi Tagintézmény Dombrádi Annamária
(Szabóné Bukta Henriett)
Törökszentmiklósi Tagintézmény Kóródi Anikó
(Gazdig Dóra)
Fegyverneki Telephely Csíkné Gábli Erika

A munkaközösségi találkozók nyitottak, az érdeklődő kollégák számára szabadon látogathatók.

A Munkaközösség feladatai:

A Nevelési Tanácsadás Munkaközösség azzal a céllal alakult, hogy az Intézményben folyó nevelési tanácsadás szolgáltatásban dolgozó pedagógusok (gyógypedagógusok, pszichológusok) szakmai munkáját összefogja, segítse, hivatásszemélyiségét gazdagítsa; valamint, hogy a nevelési tanácsadási folyamatok szervezését, irányítását érintő kérdésekben javaslatok megfogalmazásával közreműködjön az Intézmény szakmai munkájában. Fő célunk a nevelési tanácsadás szakterület támogatása a szakemberek szakmai-módszertani segítése, hivatásszemélyiségük gazdagítása révén.

Általános célkitűzéseink:

  • A belső tudásmegosztás működtetése, az intézményi jó gyakorlatok egymással történő megismertetése, mely a tagintézmények közötti együttműködést is erősíti.
  • A nevelési tanácsadást érintő aktuális kérdések nyomon követése: képzési lehetőségek megosztása, a szakmai fejlődés lehetőségeinek megosztása, aktuális jogszabályi változások nyomon követése, a kollégák informálása.
  • Folyamatos reflexió a mindennapi munkánk során végzett tevékenységünkre, hogy az a szakmai protokoll és folyamatleírásunk szerint valósuljon meg. Részvétel az intézményi szabályzók, dokumentumok folyamatos felülvizsgálatában, esetleges átdolgozásában, kiegészítésében.
  • Az Intézményben folyó nevelési tanácsadás szolgáltatás színvonalának folyamatos javítása a szakemberek szakmai fejlődésének segítése mellett az Intézményi folyamatokban, irányításban, szakmai kérdésekben való közreműködés révén is.

Speciális célkitűzéseink:

  • Külső intézmény látogatás révén saját intézményi nevelési tanácsadás gyakorlatunk, folyamataink átgondolása; tapasztalatcsere; a módszertani megújulás lehetőségeinek keresése.
  • Az igénybe vehető szolgáltatások körének bővítésére ötletek gyűjtése.
  • Az intézményvezetéssel és a többi munkaközösséggel való szoros együttműködés

A munkaközösségi összejövetelek tervezett időpontjai:

Alkalom Időpont Helyszín
I. alkalom 2021. szept. 22. Belső tudásmegosztás, közös témafeldolgozás: Gyermekek a szülők háborújának kereszttüzében – Hogyan segíthetünk? Milyen szerepünk lehet konfliktusos gyermekelhelyezési, kapcsolattartási ügyekben?
II. alkalom 2021. okt. 13. Gyermekrajzok elemzése korszerű szemléleti keretben.
A rajzvizsgálat klasszikus és modern módszerei Tokovics Júlia, a Rajzelemzési Intézet szaktanácsadójának gyakorlati szempontú online előadása
III. alkalom 2022. ápr. 27. A Ferencvárosi Pedagógiai Szakszolgálat meglátogatása: a nevelési tanácsadás kereteinek, megszervezésének megismerése, az ott nyújtott szolgáltatásokról való tájékozódás, szakmai tapasztalatcsere, ötletgyűjtés, lehetőségektől függően óralátogatás
IV. alkalom 2022. máj. 18. Belső tudásmegosztás: Együttműködés a szülőkkel – Jó gyakorlatok megosztása a szülőkkel való terápiás munkából 4-5 kiselőadás