Szakértői bizottsági tevékenység

A szakértői bizottsági tevékenységet végző munkaközösség tagjai:

 1. Szabó Ildikó JNSZM PSZ Fegyverneki Telephely
 2. Szabó János JNSZM PSZ Fegyverneki Telephely
 3. Koczka Csabáné JNSZM PSZ Jászapáti Tagintézmény
 4. Kméczik Róbert JNSZM PSZ Jászberényi Tagintézmény
 5. Rusvainé Seres Anita JNSZM PSZ Jászberényi Tagintézmény
 6. Kunné Monoki Andrea JNSZM PSZ Karcagi Tagintézmény
 7. Tóthné Babó Szilvia JNSZM PSZ Kunhegyesi Tagintézmény
 8. Fazekas-Dávid Dóra JNSZM PSZ Kunszentmártoni Tagintézmény
 9. Fadgyas-Székely Orsolya JNSZM PSZ Mezőtúri Tagintézmény
 10. Adamecz Judit JNSZM PSZ Megyei Szakértői Bizottság
 11. Barnáné Pintér Gizella JNSZM PSZ Megyei Szakértői Bizottság
 12. Czagány Bernadett JNSZM PSZ Megyei Szakértői Bizottság
 13. Földesiné Ungi Marianna JNSZM PSZ Megyei Szakértői Bizottság
 14. Mihályiné Simon Rita JNSZM PSZ Megyei Szakértői Bizottság
 15. Nagy Anikó JNSZM PSZ Megyei Szakértői Bizottság
 16. Koczok Ágnes JNSZM PSZ Szolnoki Tagintézmény
 17. Tóth Judit JNSZM PSZ Tiszafüredi Tagintézmény
 18. Tóviziné H. Tóth Mária JNSZM PSZ Törökszentmiklósi Tagintézmény
 19. Bogdán Evelin JNSZM PSZ Újszászi Telephely

 

Szakértői bizottsági tevékenységet folytató munkaközösség 2017/2018. tanév munkaterve

 1. A munkaközösség időkeret beosztása, az összejövetelek tervezett időpontjai

A 2017/2018-as tanév során összesen hat alkalommal tartunk munkaközösségi foglalkozást, félévenként három-három időpontban. Az idei tanévben négy alkalom személyes kontakttal, két megbeszélés skype-on keresztül fog megvalósulni.

A múlt tanév utolsó munkaközösségi foglalkozásának alkalmával, a munkaközösség tagjaival, a tervezett időpontok egyeztetésre kerültek:

 1. szeptember 21. 13.30 óra személyes kontakt
 2. október 19. 13.30 óra személyes kontakt
 3. november 30. 13.30 óra skype-on keresztül konferenciabeszélgetés
 4. február 8. 13.30 óra skype-on keresztül konferenciabeszélgetés
 5. március 22. 13.30 óra személyes kontakt
 6. május 17. 13.30 óra személyes kontakt

  2. A munkaközösség tagjai

A 2017/2018-as tanév során is minden tagintézményből, telephelyről legalább egy fő képviseli a munkaközösségünket, a személyi helyettesítés megoldott. A munkaközösségi találkozók nyitottak, bárki számára látogathatók, az érdeklődő kollégák részvételére jelen tanév során is számítunk.

 1. A 2017/2018-as tanév során a munkaközösség szakmai célkitűzései

Jelen tanév során a fő célunk a megyei koordinációs feladatkör további megerősítése, a járási szakértői bizottsági tevékenység szakmai támogatása, a tagintézmények közötti együttműködés fokozása. Nyomon követjük a jogszabályi változásokat, folyamatosan segítjük a gyakorlati alkalmazást. A szakértői bizottsági tevékenységet folytató munkatársak szakmai kompetenciáit folyamatosan erősíteni kívánjuk a „jó gyakorlatok” ismertetése, tudásmegosztás által. Továbbra is célunk, hogy a diagnosztikai feladatkörünk a szakértői bizottsági tevékenység szakmai prokollja és a folyamatleírásunk szerint valósuljon meg. A szakértői bizottsági tevékenységet folytató munkaközösség részt vesz az intézményi önértékelési csoport munkájában.

  4. A 2017/2018. tanévre tervezett munkaközösségi feladatok

1.alkalom: a munkaterv ismertetése, aktuális változások megbeszélése (jogszabálymódosulás), szakmai egyeztetés

2.alkalom: a középiskolai mentesítések egységesítése, pozitív diszkriminációs lehetőségek
összegyűjtése

3.alkalom: beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdőknek szóló
korrekciós, nevelési javaslatok – segédlet készítése

4.alkalom: beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdőknek szóló
szakirodalom ajánló – gyűjtemény készítése

5.alkalom: számolási képesség vizsgálata – beilleszkedési, tanulási és magatartási
nehézség, valamint a sajátos nevelési igény kritériumai

  6. alkalom: esetmegbeszélés

A munkatervben megjelölt feladatok az előző tanév utolsó foglalkozásának alkalmával, a munkaközösség tagjai által tett javaslatok alapján kerültek meghatározásra. A fenti témakörök ütemezése változhat az aktuálisan felmerülő kérdések és feladatkörök szerint.

A szakértői bizottsági tevékenységet folytató munkaközösség a 2016/2017. tanévi és a 2017/2018. tanévi többletkötelezettség terhére kapott munkaközösségi összegből szakmai délutánt tervez, ahová előadót szeretne hívni az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karáról.

5. A szakértői bizottsági tevékenységet folytató munkaközösség munkájának hatékonysági
    ellenőrzése

A 2017/2018. tanévben is folytatjuk a hatékonysági ellenőrzést, az idei tanév utolsó munkaközösségi találkozóján a munkaközösségünk állandó résztvevő tagjai név nélkül töltenek ki egy kérdőívet. A kérdőív eredményei az év végi beszámolóban ismertetésre kerülnek. A hatékonysági ellenőrzés célja, a szakmai eredményesség nyomon követése a résztvevő kollégák tapasztalatainak, véleményének megismerése által, valamint a szakértői bizottsági koordinációs feladatkör nyomon követése. A hatékonysági ellenőrzés tapasztalatai és javaslatai alapján folytatódik a munkaszervezés. Az intézményi célkitűzésnek megfelelően az elsődleges célunk, a korrekciós folyamat aktív beépítése a szakértői bizottsági koordinációba.

Helyszín:

személyes kontakt esetén: a JNSZ Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézmény Szolnok, Aradi u. 20. (megyei szakértői bizottság emeleti előadó)

skype esetén: saját tagintézmény/telephely

Felelős: munkaközösség-vezető

Szolnok, 2017. augusztus 28.

Czagány Bernadet
munkaközösség-vezető