óvoda- és iskolapszichológiai munkaközösség

Beszámoló az iskolapszichológia munkaközösségi foglalkozásról

Az iskolapszichológia munkaközösség 2017. szeptember 27-én, 14 fő részvételével tartotta meg a tanév első szakmai foglalkozását.

Napirendi pontjaink

 1.  A munkaközösség tevékenységeibe újonnan bekapcsolódó kollégák köszöntése.
 2.  Az éves munkaterv céljainak, feladatainak, tervezett programjainak ismertetése, a
  szakmai fórumok tervezett témáinak és időpontjainak egyeztetése, felelősök közös
  kijelölése.
Témák Időpontok
Őszi szakmai műhelymunka Szakmai programok

Módszerspecifikus ismereteink bővítése:

 • Autogén tréning alkalmazása
 • Mindfulness – tudatos jelenlét a gyakorlatban
 • Integratív gyermekterápia
 • OH-kártyák használata
 

 

 

2017. november 22.

Tavaszi szakmai műhelymunka Szakmai programok

 • Tanulásmódszertan, tanulástechnikai gyakorlatok bemutatása
 • Teljesítményszorongás oldása
 

2018. március 28.

Külső szakmai kapcsolatok bővítése

Intézménylátogatás szakmai tapasztalatszerzés céljából 2018. tavasza
Tanévzáró munkaközösségi foglalkozás Az éves munka értékelése 2018. május 23.

  3. Aktualizáljuk a megyei óvoda- és iskolapszichológiai ellátás helyzetképét.

  4. Frissítjük az irodalomjegyzékünket, illetve készítünk egy szakmai filmlistát.

  5. Összedolgozunk a FMPSZ munkaközösségével.

  6. Folyamatosan nyomon követjük az aktuális képzési lehetőségeket és
konferenciaajánlatokat.

Egyik célkitűzésünk a tanév során, hogy a „Nevelési Tanácsadás Éve” keretében aktívabb együttműködésre törekszünk a nevelési tanácsadás munkaközösséggel.

Ennek megvalósítása érdekében egy-egy szakmai programot közösen szervezünk, illetve keressük a kapcsolódási pontokat egymás rendezvényeihez. Erre már első szakmai foglalkozásunk is egy jó lehetőségnek bizonyult, amin a nevelési tanácsadás munkaközösség pszichológusai és az intézményben dolgozó pszichológusok is részt vehettek. Fantasztikusan inspiráló volt, ahogyan Szebeni Viola a gyermek-pszichodráma csoportokban alkalmazható technikákat, gyakorlatokat sajátélményű helyzetekben bemutatta számunkra. A későbbiekre

tervezett intézménylátogatásra – Semmelweis Egyetem 1. sz. Gyermekgyógyászati Klinika Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Osztályán működő csoportok megismerése, vagy a Bethesda Gyermekkórház Pszichoszomatikus részlegének meglátogatása céljából – viszont az IP munkaközösség fog a nevelési tanácsadás munkaközösséghez csatlakozni.

 Ezt azért tartanám fontos lehetőségnek, mert a kollégák egyik fő érdeklődési köre a szorongásos tünetek és pszichoszomatikus megbetegedések „kezelése”, s ez egy kiváló alkalom lehet szakmai ismereteink bővítésére.

Szolnok, 2017. 10. 02.

Szabó Anita
munkaközösség-vezető