Tájékoztatás a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadásról

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, mint köznevelési intézmény a 2013/2014. tanévtől ellátja a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás pedagógiai szakszolgálati feladatot.

Ellátási körzetünk Jász – Nagykun – Szolnok megye egészére kiterjed.
Az általános iskolák jogszabályban előírt feladata az iskolai pályaorientáció, mely már a 6. -7. évfolyamon megkezdhető, hogy a középfokú iskolákba történő jelentkezés, a döntéshozatal minél sikeresebb legyen.
Intézményünk ehhez a tevékenységhez kíván segítséget nyújtani, előkészítendő a 2016/2017. tanévi középfokú beiskolázást. Aktuálisnak gondoljuk, hogy azok a 7. és 8. évfolyamon tanuló diákok, akiknél a pályaválasztási és/vagy intézményválasztási elképzelés még nem alakult ki, részt vehessenek térítésmentes pályaválasztási és információs tanácsadáson, ami iskolaválasztás ajánlásával zárul.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy intézményünk folyamatosan lehetőséget biztosít az érdeklődő tanulóknak a pályaválasztási és információs tanácsadáson való részvételre.

Kiknek ajánlott a szolgáltatás igénybe vétele?

Várjuk:

 • az általános iskolásokat (7. és 8. évfolyam diákjai), akik tanácstalanok, érdeklődésük iránya még nem alakult ki, vagy egyéni tanácsadásra, segítségre van szükségük (pl sajátos nevelési igény, pályaalkalmasságot befolyásoló speciális ok miatt),
 • középfokú iskolák tanulóit, akiknél az új tanévtől felvetődik az iskolaváltás igénye, szükségessége,
 • fakultáció-választás előtt álló, tanácsadást kérő középiskolásokat (gimnazistákat),
 • érettségi utáni továbbtanulásra készülő – a középiskola nappali tagozatán tanuló – fiatalokat a 9. – 12. évfolyamig.

Mi történik a pályaválasztási tanácsadás alkalmával?

A jelentkező tanulók pályairányultságukra vonatkozó tematikus beszélgetésen vesznek részt, amit önismereti kérdőívek kitöltése követ papír alapon illetve online felületeken. Ezek segítségével történik az érdeklődési irányok feltérképezése. Az érdeklődési irányokhoz a képességek figyelembe vételével pályákat ajánlunk. A pályákról online felületeken illetve CD-n filmeket tekinthetnek meg az érdeklődők. Az általános iskolás tanulóknál a tanácsadás iskolaválasztás ajánlásával zárul.

Oktatási intézményben egyéni és csoportos pályaválasztási tanácsadást tartunk hétfőtől csütörtökig – az iskolák igazgatóival, pedagógusaival történő egyeztetést (tanterem igénybevétele, időpont, helyi szervezés) követően. A székhelyintézményben egyéni pályaválasztási tanácsadást biztosítunk pénteki napokon előzetes bejelentkezés alapján, melyet e-mailben, vagy levélben fogadunk.

Komplex pályaorientáció

Ez a szolgáltatás intézményünkben (5000 Szolnok, Aradi u. 20.) vehető igénybe. Tartalma: képesség- és személyiségvizsgálatok alapján történő 5-6 alkalmas foglalkozások a tanuló és a szülő bevonásával, ami iskolaválasztás ajánlásával, továbbtanulási irány közös kijelölésével zárul.

A jelentkezés módja:

A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadásra való jelentkezéseket e-mailben az info.foig@jnszmpsz.hu címen, vagy levélben Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézmény 5000 Szolnok, Aradi utca 20. fogadjuk.

A tanácsadás igénybe vételéhez 18 éves kor alatt a szülő, törvényes képviselő (gondviselő) írásos hozzájárulása szükséges.
A tanácsadás időpontjáról e-mailben küldünk értesítést min. 8 nappal korábban.
Az intézményvezetők figyelmébe ajánljuk továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadási szolgáltatásainkat, melyekre e-mailben vagy telefonon történő egyeztetés alapján van lehetőség

 • tájékoztatás, tanácsadás osztályfőnöki órákon
 • fogadóórák, ahol a szülők és tanulók pszichológus és pályaválasztási tanácsadó pedagógus szakemberrel konzultálhatnak a pályaválasztással kapcsolatos szakmai kérdésekben
 • tájékoztatás az érintett szülőknek, tanulóknak, pedagógusoknak és más szakembereknek (szülői értekezlet, nevelőtestületi értekezlet)

Továbbtanulással, pályaválasztással kapcsolatos letölthető adatlapok:

Pályaválasztó általános iskolai tanulóknak:

A középfokú iskolaválasztás előtt álló általános iskolai tanulók  és szüleik részére készült tájékoztató, amely tartalmazza JNSZ megye minden középiskolájának beiskolázási információit a 2016/2017.  tanévre vonatkozóan.
A Pályaválasztási Munkacsoport tagjai előzetes időpont egyeztetéssel a kiadványban megtalálható elérhetőségen keresztül szívesen segítenek az egyéni kérdések megválaszolásában.
A kiadvány letölthető innen.

A JNSZ Megyei Pedagógiai Szakszolgálat azoknak a tanulóknak, akik katonai pályát szeretnének választani, ajánlja az alábbi továbbtanulási lehetőségeket:

Általános információ:

Középfokú továbbtanulás:

 • Magyar Honvédség Altiszti Akadémia (MH AA) letöltés
 • Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium letöltés

Felsőfokú továbbtanulás, érettségizetteknek:

 • Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar  letöltés

További információ:

 • Szolnoki Központ Toborzó Iroda  letöltés
 • A Toborzó irodában kiállítás tekinthető meg a honvédség történetéből letöltés

 A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók részvétele a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadásban

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Jász –Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, mint köznevelési intézmény a 2013/2014. tanévtől ellátja a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás pedagógiai szakszolgálati feladatot. Szolgáltatásainkat elsősorban az általános iskolák 7. és 8. osztályos tanulóinak ajánljuk, akik pályaválasztási és/vagy intézményválasztási döntés előtt állnak.

A 2015/2016. tanévtől szakmai kapacitásunk és szolgáltatási- kínálatunk bővült, rendszeresen tartunk pályaválasztási szülői értekezleteket, tájékoztatókat az általános és középiskolákban. Vállaljuk, hogy egyeztetés alapján – az iskolákba kihelyezetten – csoportos pályaválasztási szűrővizsgálatokat és tanácsadást tartunk. A fenntartói szándéknak megfelelően törekszünk a megyei területi lefedettség biztosítására, tanácsadóink ütemezés szerint keresik fel a jelentkező intézményeket, tanulócsoportokat.

Mint azt már korábban közzétettük, a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadásra történő csoportos és egyéni jelentkezéseket e-mailben az info.foig@jnszmpsz.hu címen, vagy levélben Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézmény 5000 Szolnok, Aradi utca 20. fogadjuk. Tevékenységünk ütemterve honlapunkon szintén megtalálható.

Felhívjuk az Önök figyelmét az általános iskolákban tanuló sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő diákok speciális helyzetére a középfokú beiskolázás során. Esetükben az iskola, tagozat, illetve szakmaválasztási döntést befolyásoló tényező lehet a diagnózis, amit a szakértői vélemény tartalmaz. A középfokú felvételi eljárásban való részvételükről az Oktatási Hivatal honlapjáról tájékozódhatnak. link

Saját tapasztalataink is azt mutatják, hogy az SNI és BTMN tanulók számára a sikeres iskolai továbbhaladást és életpálya-építést elősegítheti a szakszolgálatunk által biztosított komplex pályaorientációs tanácsadás, amit érdemes már a 7. évfolyamon igénybe venni.

Javasoljuk az osztályfőnök kollégáknak, hogy egyeztessenek a jelen tanévben 7. évfolyamra járó, különleges nevelési szükségletű tanulók szüleivel, ajánlják számukra intézményünk szakmai segítségét.

Működési rendünk szerint minden héten, pénteki napokon 8,00 – 12,00 óráig egyéni, komplex pályaorientációs tanácsadást tartunk a Székhelyintézményben (5000 Szolnok, Aradi utca 20.) előjegyzés alapján. Időpontot a szülő, gondviselő kérhet e-mailben.

A szolgáltatás, tevékenység tartalma:

 • interjú a szülővel/gondviselővel és a tanulóval (tájékozódás az esetleges tanulási, magatartási problémákról, nehézségekről, a fejlesztés vagy rehabilitáció tapasztalatairól, pályaválasztási elképzelésekről)
 • az érvényes szakértői vélemény áttekintése, szükség szerinti elemzése
 • tanulói érdeklődés, képesség, attitűd – és/vagy személyiségvizsgálat (az eset sajátosságaitól függően, egyénre szabottan)
 • személyes információs tanácsadás a tanulónak és a szülőnek
 • iskolaválasztás ajánlása, „jelentkezési stratégia” közös kidolgozása

Kérjük Önöket, tájékoztassák a lehetőségről a pályaválasztási felelőst, az érintett osztályfőnököket, pedagógusokat, tanulókat és szüleiket.

A sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulóknál a tanácsadáshoz fontos és szükséges a szülő jelenléte.

Elérhetőségünk: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézmény 5000 Szolnok, Aradi utca 20.
Tel: 56-510-720, Fax: 56-515-261; E-mail: info.foig@jnszmpsz.hu