A „Jászsági Modell” bemutatása az ágazatközi együttműködés projekt keretében

A klinikai pszichológiai szakértelem integrálásának lehetőségei a komplex koragyermekkori intervencióban – „A jászsági modell”

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi Tagintézménye a  Humanitás Szociális Alapítvány támogatásával megvalósuló „Ágazatközi szakmai együttműködésen alapuló, kora gyermekkori intervenciós munkamodell kidolgozására és hatékonyságának bizonyítására” című pályázati program keretében „A jászsági modell” megvalósításához kapcsolódóan elsősorban a klinikai pszichológiai szakértelem modellértékű integrálását, a kora gyermekkori intervencióban a klinikai pszichológusi és a gyógypedagógusi szakmák együttműködését tűzte ki célul.

jászsági modell(A kép csak illusztráció)

A célkitűzések megvalósulása az alábbi tevékenységeken keresztül valósul meg:

  • Egyéni konzultációs lehetőség/ek biztosítása szülők részére a gyógypedagógussal és pszichológussal, team vagy egyéni formában (célcsoport: az észlelés, a szűrés, az állapot megismerés, illetve a fejlesztés, terápia megkezdésének kezdeti szakaszában, a „még érkező/megérkező” kisgyermekek szülei részére)
  • Szülőcsoport működtetése („Szülők egymást közt”), szülők részére, pszichológusok (2) vezetésével és a kapcsolattartó gyógypedagógus közreműködésével, drámatechnika és szituációs játékok módszerének alkalmazásával (célcsoport: a fejlesztés, a terápia aktív szakaszában, a „már megérkezett” kisgyermekek szülei részére).

A pályázati programban vállalt tevékenységek az időtervnek megfelelően megkezdődtek a Jászberényi tagintézményben: az egyéni konzultációk 2016 februárjától a beérkező igényeknek megfelelően folyamatos ütemezéssel, a szülőcsoport foglalkozásaira pedig eddig két alkalommal, 2016. március 7-én és március 21-én került sor, a további találkozók tervezett időpontjai: 2016. április 4., április 11., és április 18.

A pályázati program megvalósításába bevont személyeket (szülők, szakemberek) tájékoztattuk, hogy adataikat a pályázati program megvalósításának szabályszerűségének ellenőrzésére irányuló adatkérés/adatátadás keretében a Humanitás Szociális Alapítvány megismerheti, ehhez az érintettek írásbeli hozzájárulását beszereztük.

A tagintézményben tájékoztató táblát helyeztünk el arról, hogy a pályázati program a Humanitás Szociális Alapítvány céltámogatásával valósul meg, erről a programokon résztvevő szülőket szóban is tájékoztattuk.

Béres Lászlóné
gyógypedagógus