Rendezvényeink

Együttműködés a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal a logopédia területén

LOGOPÉDIAI SZAKMAI NAPUNK SZOLNOKON

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Logopédiai Munkaközössége már e tanév elején – a Jász –Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat küldöttségének székesfehérvári látogatása alkalmával – szakmai kapcsolatba lépett a „szolnoki” munkaközösséggel. Együtt dolgoztuk ki és fogadtuk el tervezett közös programjainkat. Csibi Enikő és Mile Anikó főigazgatók támogatták elképzeléseinket. Így kerülhetett sor 2016. november 30-án szolnoki utunkra: Jász-Nagykun-Szolnok Megye logopédiai munkaközössége Logopédiai Szakmai Napra hívott bennünket.

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Logopédiai Munkaközösségét Kovács Ágnes a Dunaújvárosi Tagintézmény koordinátora, Százados Zsuzsanna, a Bicskei Tagintézmény koordinátora (Wurczinger Dóra) helyett delegált logopédus, Nagy Zsuzsanna a Gárdonyi Tagintézmény koordinátora, Rackné Csepi Edit a Martonvásári Tagintézmény koordinátora, Habalin Csilla, a Móri Tagintézmény koordinátora, Illés Györgyi a Sárbogárdi Tagintézmény koordinátora, Pápai Katalin a Székesfehérvári Tagintézmény mb. igazgatóhelyettese, logopédusa, valamint Gárdonyiné Kocsi Ilona munkaközösség-vezető, mester logopédus képviselte.

kepatmeretezes_hu_20161130_113749A korai indulást gyorsan feledtette velünk a kényelmes kisbuszos utazás és Zsolt figyelmes vezetése. Szolnokon nagy szeretettel fogadtak a logopédus kollégák, élükön PAPPNÉ SZABÓ GABRIELLA munkaközösség-vezetővel.

CSIBI ENIKŐ főigazgató meleg hangú köszöntőjében hangsúlyozta a szakszolgálati feladatellátás körében végzett logopédiai ellátás fontosságát, nagy volumenét. Üdvözölte a két megye logopédiai munkaközösségének összefogását, közös szakmai munkánk kezdetét.

KOVÁCSNÉ BÖGÖDI BEÁTA főigazgató helyettes, logopédus ismertette a nap szakmai programját. 11.30-ig (a szünetig) három, igen értékes, gondolatébresztő előadást hallgattunk meg a vendéglátók szervezésében.  „Logopédusnak lenni régen és ma – szakmaszeretet, szakmai sikerek, kudarcok, változások, motiváció” címmel BENKE MÁRIA a jászárokszállási Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola gyakorlott logopédusa, valamint JÓZSÁNÉ GOMBOS KATALIN, a Mezőtúri Tagintézmény fiatal logopédusa egymást követően tettek tanúbizonyságot elhivatottságukról, gyermek-és szakmaszeretetükről. Őszintén, nyíltan beszéltek az eddig elért szakmai eredményeikről és kudarcaikról. Benke Mária utalt arra, hogy 2007-2008-ban egy országos pályázati program keretében együtt dolgozott és vett részt továbbképzésen Gárdonyiné Kocsi Ilonával, székesfehérvári logopédussal (jelenlegi munkaközösség-vezetővel).

kepatmeretezes_hu_dscf0562Nagyon tartalmas prezentációt mutatott be FERENCZNÉ LASKA ERIKA, a Jászárokszállási Városi Óvoda intézményvezetője. Előadásában több szempontból is elemezte, hogy mit jelent a logopédiai ellátás az ő óvodájuk (a gyermekek, a szülők és az óvónők) számára. Jó volt hallani egy maximálisan elégedett óvónő dicsérő, elismerő szavait kolléganőnk munkájáról.

És hogy mit jelent a logopédiai ellátás egy terápián részt vett középiskolás diák számára? – erről RÁDLI GRÉTA, a jászberényi Lehel Vezér Gimnázium tanulója vallott meghatottan. A nyelvlökéses nyelés terápiájának sikerét átélt, könnyes szemű gimnazista hálával köszönte meg logopédusának, Pappné Szabó Gabriellának magas színvonalú, emberséges és segítőkész szakmai munkáját.

Rövid szünetet követően a tagintézmények logopédiai ellátásának bemutatása következett.

Mi, a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat tagintézményeinek képviselői kezdtük a sort. GÁRDONYINÉ KOCSI ILONA munkaközösség-vezető prezentációjában röviden bemutatta a Fejér megyei logopédiai munkaközösséget és aktuális szakmai munkáját. Ezt követően beszélt a Székesfehérvári Tagintézmény logopédiai ellátásának személyi és tárgyi feltételeiről, a helyi ellátás szakmai sajátosságairól. Őt követték – betűrendi sorrendben – tagintézményeink (már említett) koordinátorai. Valamennyien PPT bemutatásával tették színesebbé beszámolóikat.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat képviseletében meghallgattuk a Jászberényi, a Jászapáti, a Karcagi, a Kunszentmártoni, a Mezőtúri, a Szolnoki, a Tiszafüredi és a Törökszentmiklósi Tagintézmények bemutatkozását. Megismerhettünk néhány „jó gyakorlatot” (pl. a központban, team munkában folyó logopédiai vizsgálatok menetét, a „MUTASD, MONDD!” játékos ismerkedési nap programját (középső csoportos óvodások számára) stb.

A tanácskozás végén megállapítottuk, hogy mindkét megyében csaknem azonos problémákkal küzd a logopédiai ellátás a személyi és a tárgyi feltételek biztosítása terén.

Növekvő tendenciát mutat a szakemberhiány, igen eltérőek (leginkább változtatást igénylők) a munkakörülmények, az eszközpark (fejlesztőeszközökkel való ellátottság) pedig  szinte mindenütt fejlesztésre szorul. A kollégák jellemzően saját készítésű eszközökkel végzik a logopédiai terápiákat. Az utazó logopédusok különösen leterheltek az ingázás és az eszközök szállítása miatt. A nehézségek ellenére mindannyian lelkiismeretesen ellátjuk a nyelvi késéssel, nyelvi fejlődési zavarrral, beszédhibával, valamint az írott nyelv zavarával küzdő klienseket. S hogy ez a szakmai munka még sokszínűbb és eredményesebb legyen, a délután folyamán ötletbörzével folytattuk programunkat.

Részünkről (FMPSZ) ILLÉS GYÖRGYI sárbogárdi koordinátor, logopédus, mint az egyik szerző mutatta be a Feleselő c. beszédpercepciót fejlesztő kiadványt. Vendéglátóink nagy érdeklődést mutattak ezen eszköz alkalmazhatóságát illetően.  KOVÁCS ÁGNES dunaújvárosi koordinátorunk, logopédusunk saját készítésű csipeszes fejlesztőeszközeivel rukkolt elő. A szép kivitelű lapok és a csipeszelés változatos alkalmazása nagy sikert aratott.

De mi is érdeklődéssel csodáltuk NAGYNÉ  ZOLNAI  GABRIELLA szolnoki kolléganő gyönyörűen kivitelezett saját rajzait, feladatlapjait, ötletes színes fejlesztőeszközeit. Rendkívül hasznosnak véltük több vendéglátó kolléganő játékötletét és módszertani javaslatát is.

A jó gyakorlatok, eszközök, módszerek, szakmai fogások bemutatásában és a tapasztalatcserében elmélyedve fel sem tűnt, hogy a tervezettnél egy órával később fejeztük be első közös szakmai programunkat. Terveink szerint tavasszal Székesfehérváron találkozunk, s folytatjuk a tudásmegosztást a logopédiai ellátás színvonalának emelése érdekében, hiszen mindannyian valljuk, hogy:

„Ha… többek életét s munkáját összekapcsoljuk, együttesen mindnyájan sokkal messzebbre jutunk, mint külön haladva bárki is eljuthatna.”  (Decartes)

 Gárdonyiné Kocsi Ilona
munkaközösség-vezető,
mester logopédus, szakértő

„Logopédiai Szakmai Nap”

2016.11. 30-án látogatást tett intézményünkben a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Logopédiai Munkaközössége 8 fővel, Gárdonyiné Kocsi Ilona kolléganő vezetésével. A JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat logopédiai munkaközössége részéről minden tagintézmény képviselője jelen volt. A rendezvényt megtisztelte Csibi Enikő Főigazgató asszony és Kovácsné Bögödi Beáta Szakmai és koordinációs Főigazgató-helyettes. A két logopédiai munkaközösség „Logopédiai Szakmai Nap” keretében kezdte meg várhatóan hosszabb távú együttműködését.

kepatmeretezes_hu_dscf0556A „Logopédiai Szakmai Nap” Csibi Enikő főigazgató köszöntő szavaival vette kezdetét. Ezt követően Kovácsné Bögödi Beáta főigazgató-helyettes, logopédus ismertette a nap programját.

A nap első részében meghívott, illetve intézményünkben dolgozó előadók előadásait hallgathattuk meg.

„Logopédusnak lenni régen és ma”- szakmaszeretet, szakmai sikerek, kudarcok, változások, motiváció

 E blokk keretében először Benke Mária nagy tiszteletnek és szeretetnek, örvendő, nyugdíjazás előtt álló logopédus kollégánk a Jászárokszállási Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolából osztotta meg velünk szakmai életútját.

Őt követte Józsáné Gombos Katalin ifjú, lelkes és szakmailag remekül felkészült logopédusunk a JNSZMPSZ Mezőtúri Tagintézményéből, aki a logopédus pálya nehézségeit és szépségeit egy fiatal szakember szemszögéből mutatta be.

A két kiváló és elgondolkodtató előadás után a logopédiai ellátást partnereink oldaláról közelítettük. A JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat küldetésnyilatkozatában az alábbiak szerepelnek:

„Elsődleges célunk, hogy szakmai alázattal és kiváló felkészültséggel, határozottsággal és empátiával szolgáljuk megyénkben a szakszolgálat segítségére szoruló gyermekek, tanulók, családok, köznevelési intézmények ügyét, a fenntartó, a partner intézmények, a kliensek és a szakszolgálatnál dolgozó munkatársaink megelégedésére.”

Hogyan tudjuk ezt közvetíteni a gyakorlatban? Partnereink közül ezt egy intézmény, Jászárokszállás Város Óvodai Intézménye és egy a logopédiai szolgáltatást önkéntesen igénybe vevő tanuló oldaláról nézhettük meg.

Ferenczné Laska Erika a Jászárokszállási Városi Óvoda szakmailag nagyon felkészült vezetője a logopédiai ellátás jelentőségét egy köznevelési intézmény oldaláról mutatta be, illetve értékelte.

Rádli Gréta tanuló Jászberényből, a Lehel Vezér Gimnáziumból arról beszélt, hogy számára mit jelentett a terápia.

Rövid szünet után a tagintézmények logopédiai ellátásának bemutatása vette kezdetét. Először a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tagintézményeinek képviselői, majd az ebédet követően a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tagintézményeinek képviselői ismertették intézményeik logopédiai ellátásának mikéntjét.

A program utolsó részében az egymástól tanulás örömét élhettük meg ötletbörze, jó gyakorlatok, eszközök, módszerek, szakmai fogások megismerésén keresztül. A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat logopédusai közül Illés Györgyi Sárbogárdról szerzett örömteli perceket a „Feleselő” című beszédpercepciót fejlesztő kiadványának bemutatásával, melyet a helyszínen meg is lehetett vásárolni. Kovács Ágnes dunaújvárosi koordinátor „csipeszes ” fejlesztőeszközeit tett közszemlére.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tagintézményeinek képviseletében minden kolléga készült valamilyen eszköz, módszer, jógyakorlat bemutatásával.

Pappné Szabó Gabriella
munkaközösség vezető