Rendezvényeink

Tanévzáró értekezlet és ünnepség a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálatnál

A köznevelés oktatást-nevelést végző intézményeihez hasonlóan a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat is tanévet zárt 2016. június 20-án, és bár a vonatkozó jogszabályok értelmében működése folyamatos, mégis a tanítási év végén megállt egy pillanatra, számot vetett az eltelt időszak sikereiről, nehézségeiről, hogy megfelelő módon felkészülhessen az elkövetkező időszakra. Az ünnepségnek a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum aulája biztosított megfelelő helyszínt. A rendezvény szervezésében a JNSZMPSZ Főigazgatóságának és a Megyei Szakértői Bizottságának dolgozói vállaltak aktivitást, az ünnepi hangulatról a Szolnoki Bartók Béla AMI tanulói és tanárai gondoskodtak, hangszeres játékukban gyönyörködhetett a hallgatóság.

A rendezvényen részt vett Dr. Takács Orsolya, a KLIK Szolnoki Tankerületének pedagógiai szakszolgálati szakreferense, jelen voltak az Intézmény korábbi években nyugdíjba vonult szakemberei, illetve a jelenleg aktív dolgozók.

Az ünnepi műsort követően Szabó Győzőné pszichológus, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai intézet nyugalmazott igazgatója tartott előadást a „Személyes kiválóságtól a szervezeti sikerességig” címmel. Az előadás kiválóan alátámasztotta az Intézmény, mint szervezet jelenlegi állapotát, ahol számos, kiváló szakmai felkészültséggel rendelkező, elhivatott szakember dolgozik, de a közös úton való haladásnak még csak a kezdetén járva. Az előadás több szempontból is felhívta a szakemberek figyelmét a Szervezet érdekeinek szem előtt tartására, tanács-mondatait mindannyian magunkkal visszük a gyakorló hétköznapok tevékenységébe, erőt és ihletet merítve belőlük az esetenként nehéz ügyeink megoldásához.

A rendezvény folytatásában beszámolók hangzottak el. Elsőként Kovácsné Bögödi Beáta, a JNSZMPSZ szakmai és koordinációs főigazgató-helyettese számolt be az év szakmai feladatairól, felhasználva a munkaközösségek éves beszámolóit. Beszámolt a munkaközösségek igen sikeres éves tevékenységéről, az általuk szervezett programokról. Továbbá az intézmény beiskolázási és továbbképzési tervéről is beszélt. Ismertette az intézmény sikeres pályázatait, és azok eredményeit. A szakterületét, munkakörét érintő belső ellenőrzés eredményeit is értékelte.

A beszámolók sorát Barnáné Pintér Gizella, a JNSZMPSZ általános főigazgató-helyettese folytatta. Éves beszámolójában az Intézmény munka-, tűz- és balesetvédelmi tevékenységéről, annak ellenőrzéséről és az ellenőrzés folytán megvalósult, vagy megvalósulás alatt álló intézkedésekről számolt be. Beszámolója az Intézmény INYR (Integrált Nyomonkövető Rendszer) tevékenységét összegezte, melyről vezetői belső ellenőrzés során győződött meg. Az INYR feltöltés az Intézményben – a technikai nehézségek ellenére – rendszeres és folyamatos, az ellenőrzés során észlelt hiányosságokra készült jegyzőkönyvek alapján a tagintézmény-igazgatók és telephely-vezetők intézkedési terveket készítettek, melyek a szükséges korrekciók garanciái.

Végezetül elhangzott az Intézmény összesített beszámolója, melyet Csibi Enikő, a JNSZMPSZ főigazgatója készített. Ebben a teljes Intézményre vonatkozó éves eredmények, sikerek és nehézségek sora került ismertetésre. A főigazgató elmondta, hogy a személyi feltételekről folyamatos a gondoskodás, a tárgyi feltételek vonatkozásában viszont az eszközök utánpótlása az Educatio révén valósult meg részben, másrészt pályázatok révén is volt erre szerény lehetőség. Az Intézmény sokat köszönhet a működtető önkormányzatoknak, akik még mindig szorosan követik és segítik a járásközpontban működő tagintézményeket, különös tekintettel a tárgyi feltételek utánpótlására. A főigazgató beszélt az Intézmény egységesített dokumentum-rendszeréről, az ISO-s hagyományok megőrzéséről és tovább fejlesztéséről. Beszámolt továbbá az Intézmény sikeres rendezvényeiről is, melyek nemcsak a megyében, de a térségben, sőt országosan is öregbítik a JNSZMPSZ hírnevét, elismertségét. Beszámolt a szakterületenkénti, vizsgálati és terápiás beavatkozási esetszámról, alátámasztva a számadatokat a helyi realitásokkal: szakemberhiány, utánpótlási nehézségek, esetenként a szülők együttműködésének problémái. A főigazgató büszkén taglalta az elmúlt tanév minősítő vizsgák és minősítési eljárások eredményeit, melyek a honlapon naprakészek.

A rendezvény második részében az Intézmény dolgozói a hivatásuk gyakorlásában kiemelkedő kollégákat ünnepelhették, akiket az Intézményi Ösztönző Rendszer segítségével delegáltak a vezetők, munkatársak, illetve munkaközösségek, és akiket egy öttagú IÖR – Bizottság választott ki a jelöltek közül, konszenzussal. A kiválasztott kollégák „Az év szakembere – 2016” díjat vehették át, oklevél formájában, melyhez szerény anyagi juttatás is társult.

Eszerint:

Az év logopédusa” – Pásztor Tiborné Parádi Emőke, logopédus, a Szolnoki Tagintézményből,
Az év korai fejlesztője” – Béres Lászlóné, gyógypedagógus, a Jászberényi Tagintézményből,
Az év szakértői bizottsági tevékenységet folytató szakembere” – Czagány Bernadett, pszichológus, a Megyei Szakértői Bizottságból.

 

A méltatást a Szolnoki Széchenyi Gimnázium tanulójának, Szűcs Lukács Alexnek a szavalata tette emlékezetessé, aki Ady Endre: Az élet című versét mondta el. A tanuló a Megavers döntőjén a JNSZM Közgyűlés elnökének különdíjasa.

Az ünnepség a nyugdíjba vonuló kollégák díjazásával folytatódott. Szakszolgálati életmű díjban részesültek a felsorolt kollégáink:

„A JNSZM Gyermekek Ügyéért – 2015” díjat vehette át:

  1. Baranyainé Weisz Borbála – logopédus, Szolnoki Tagintézmény
  2. Benkő Gyuláné – fejlesztő pedagógus, Mezőtúri Tagintézmény

„A JNSZM Gyermekek Ügyéért – 2016” díjat vehette át:

  1. Borbély Imréné – logopédus, Tiszafüredi Tagintézmény
  2. Lazányi Józsefné – gyógytestnevelő, Szolnoki Tagintézmény
  3. Szabó Lászlón – gyógytestnevelő, Szolnoki Tagintézmény
  4. Szekrényesné Juhász Mária – logopédus, Szolnoki Tagintézmény
  5. Tóth Istvánné – szakszolgálati titkár, Jászberényyi Tagintézmény.

A rendezvény felemelő hangulatban zárult. Az elhangzott köszöntő és köszönő beszédek a lezárt fejezet méltatásai voltak, de szakmai életünk új fejezetét alapozták, mely 2016. szeptember 1-jétől biztosan elkezdődik! A főigazgató záró beszédében köszönetet mondott a vezető társaknak és kollégáknak a 2015/2016. tanévi munkáért, jó pihenést kívánt a nyárra a JNSZMPSZ minden dolgozójának, és ez értekezletet bezárta. A hivatalos részt követő állófogadás már lehetőséget adott a kollégák közötti kötetlen beszélgetésre, mely a szakmai napot megkoronázta, és méltóképpen zárta a rendezvényt.

Csibi Enikő
főigazgató

Rendezvényünkről az Új-Néplapban megjelent cikk itt olvasható, illetve a Szolnok TV beszámolója itt és itt tekinthető meg.