Projektelem (tevékenység/program) megnevezése: Szakszolgálatok közötti szupervíziós/tanácsadás jellegű, valamint jó gyakorlatok megismerésére irányuló szakmai műhelymunka a korai fejlesztésben és a konduktív pedagógiai ellátásban résztvevő szakemberek számára
Projektelem (tevékenység/program) időpontja (-tól, -ig): 2022. március 17. 14.00-16-00
Projektelem (tevékenység/program) helyszíne: Online találkozó (Microsoft Teams felület)

Szakmai megvalósítók:
Bordácsné Ágoston Krisztina, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Béres Lászlóné, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Vargáné Kerti Anikó, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Bazsonyiné Benedek Beáta, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Projektelem (tevékenység/program) rövid leírása:

A 2022. március 17-én online felületen megvalósult szakmai műhelymunka fő célkitűzése a Fejér megyei és Jász-Nagykun-Szolnok megyei pedagógiai szakszolgálati intézmények az EFOP 3.1.6-16-2017 pályázati projektjeiben a korai fejlesztés és konduktív pedagógiai feladatellátás területein megvalósított programelemeinek bemutatása, az eredmények, tapasztalatok átadása, a „jó gyakorlatok” megismertetése volt. Az előkészítő munka során sor került a szakmai megvalósítók felkérésére, a műhelymunka fókuszainak kijelölésére, az online felület használatának gondos előkészítésére. Az előkészítő munkálatok gördülékenyen történtek; a szakmai megvalósítók mindkét intézmény részéről a konstruktív együttműködésre törekedtek. A fórum a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat bemutatkozásával kezdődött. Béres Lászlóné gyógypedagógus és Vargáné Kerti Anikó gyógypedagógus a Jászberényi és a Karcagi Tagintézmény a fenti pályázat kereteiben a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás területén megvalósított tevékenységeit mutatták be, ismertették az eredményeket, továbbá a disszemináció, a program eredményeinek továbbadásának lehetőségeit. A bemutatkozó tagintézmények pályázat során megvalósított tevékenységei alapvetően a következő célkitűzések mentén szerveződtek: a partnerségi együttműködések, a társszakmákkal történő együttműködés kiszélesítése és elmélyítése, a módszertani segédanyagok kidolgozása, valamint a különböző, módszer specifikus tanfolyamokon, akkreditált továbbképzéseken való részvétel. Bazsonyiné Benedek Beáta konduktor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézményének munkatársa előadásában a konduktív pedagógia módszertanának, eszközeinek a szakszolgálati feladatellátásban tágabb és szűkebb értelemben betöltött helyét és szerepét mutatta be. Részletesen beszámolt az EFOP-3.1.6-20017-00026 „ Hinned kell, hogy a világ teveled is ékes” kiemelt figyelmet igénylő gyermekek és tanulók minőségi ellátása a Szolnoki Tankerületi Központban című pályázat támogatásával létrejött,  a konduktor kollégák által megalkotott a Konduktív pedagógia a korai fejlesztésben, tanácsadásban című kiadványról. A brosúra ismerteti a korai fejlesztés célját, bemutatja a konduktív pedagógiát, mint komplex nevelési rendszert, ismerteti a konduktor és a szülő kapcsolatát és a korai állapotfelmérésről, tanácsadásról és fejlesztésről is röviden tájékoztat. Előadásában kiemelten foglalkozott a konduktív pedagógiai ellátás helyi protokolljának kidolgozásával. A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat részéről Bordácsné Ágoston Krisztina gyógypedagógus, a Korai fejlesztés munkaközösség vezetője számolt be a szakfeladat ellátáshoz kapcsolódó pályázati tevékenységekről. A bemutatott témák, témacsoportok és programok mind nagyon színesek, izgalmasak és aktuálisak voltak, inspirálólag hatottak a műhelyfoglalkozás résztvevőire, s amelyekkel a szervezők szerint is érdemes foglalkozni a pályázati kereteken túl is. A szakmai műhelymunka eredményeként megállapítható, hogy bár a szakszolgálati intézmények alapvetően más-más struktúra szerint vettek részt a pályázati programban – a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat esetében a különböző szakszolgálati feladatellátáshoz köthető tevékenységek tervezése, megvalósítása és értékelése az egyes tagintézmények hatáskörébe tartozott, míg a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat esetében az egyes szakfeladatok szerint szerveződő szakmai munkaközösségekhez – bizonyos csomópontok, párhuzamok fellelhetőek. Így például a helyi protokollok kidolgozásának szükségessége, a partnerek szakmai segédanyagokkal történő ellátásának igénye. Hangsúlyosan jelennek meg a tevékenységek sorában a koragyermekkori intervencióban szakmaközi együttműködéseket célzó aktivitások. Ezek a szinergiák megerősítették a fórum résztvevőit a célkitűzések és a megvalósított feladatok időszerűségét, relevanciáját illetően, segítették a további beavatkozási pontok azonosítását. A felek biztosították egymást a további kooperáció, partnerségi együttműködés folytatásának vonatkozásában, akár kontakt formában is. A műhelymunka hasznos és eredményes volt, az előadók lelkiismeretesen felkészültek, prezentációik tartalmasak és magas szintű szakmai kvalitásról tanúskodóak.

2022. március 17.

Béres Lászlóné
gyógypedagógus
Jászberényi Tagintézmény


Az előkészületek a partnerintézmény részéről nagyon előrelátóan, szervezetten történtek. Segítőkészségük kiemelkedő volt, mely előre megalapozta a szakmai műhelymunka pozítív klímáját. A Teams rendszerhez történő csatlakozás teljesen problémamentes volt és végig zökkenőmentes az internet elérhetőség. A szakmai műhelymunka napirendjéről a helyszínen kaptam tájékoztatást. A színvonalas előadásokból megismerhettem a Jászberényi és a Karcagi Tagintézmény illetve a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Korai Munkaközösségének EFOP-3.1.6-20017-00026 pályázatban nyújtott aktív szakmai munkáját és ebben szervezett programjaikat. A PPT-k színvonalasan, hitelesen mutatták be a munkát. A rendelkezésre álló időt teljes mértékben kihasználtuk, a felmerülő kérdésekre a válaszokat megadtuk illetve megkaptuk. Gratulálok a kollégák szakmai munkájához!

2022. március 17.

Bazsonyiné Benedek Beáta
konduktor
Szolnoki Tagintézmény


2022. 03. 17-én 13:45-től léptünk be mi előadók (4 fő), a Teems felületre a kiküldött meghívó alapján. Egyeztettük a programot, az előadások sorrendjét, és prezentációk elindítását, hogy kezdéskor minden zökkenőmentes legyen.
14:00 órakor pontosan kezdtük a műhelymunkát a köszöntéssel és az előadók bemutatásával, majd az elmaradhatatlan képernyőfotóval. Az első előadó Béres Lászlóné volt, aki bemutatta JNSZM PSZ Jászberényi Tagintézményében megvalósított korai fejlesztést érintő tevékenységeket. Beszélt az elért eredményekről, sikerekről. Vargáné Kerti Anikó a Karcagi Tagintézmény képzéseit, eszközbeszerzéseit, az ágazatközi együttműködéseket, a kiadványokat és rendezvényeiket ismertette az érdeklődőkkel. A harmadik előadónk, Bazsonyiné Benedek Beáta, a Szolnoki Tagintézmény korai fejlesztésében végzett konduktív munkát mutatta be. Bordásné Ágoston Krisztina a FM PSZ korai fejlesztés munkaközösségének vezetője elmondta, hogy a megyei korai fejlesztés munkaközösségük milyen színtereken dolgozott. Fő feladatuk volt a saját protokoll kialakítása, bemutatta az elkészült kiadványaikat, beszélt a képzésekről, ismertette a gyerekeknek és szüleiknek szervezett rendezvényeiket. Minden előadás után lehetőségük volt a résztvevőknek kérdéseket feltenni. A 4 fő előadón kívül 12 fő érdeklődő vett részt ezen a nagyon jól megszervezett, magas szakmai színvonalon lebonyolított programon. Javaslom, hogy ezt a szakszolgálati – szakterületi fórumot így online formában minden tanévben valósítsuk meg. Sokat tanulhatunk egymástól. Végül Béresné Ildikót szeretném idézni: „Jó Szolnok megyeinek lenni!”

2022. március 17.

Vargáné Kerti Anikó
gyógypedagógus
Karcagi Tagintézmény