2022. március 17-én 14.00 órától online szakmai fórum zajlott a FMPSZ és a JNSZMPSZ logopédusainak részvételével. Az eseményt előzetes egyeztetés készítette elő, melyben Magyarné Várbíró Zita (FMPSZ), Szabó Katalin (JNSZMPSZ) és Lakatos-Szabó Gabriella (JNSZMPSZ) logopédus szakemberek megállapodtak a rendezvény pontos tartalmát, tematikáját illetően. Az online térben a TEAMS felület használatával zajló szakmai fórumot pontosan tudtuk kezdeni, az érdeklődő kollégák nehézség nélkül be tudtak kapcsolódni az értekezletbe. Magyarné Várbíró Zita köszöntő szavai után Lakatos-Szabó Gabriella prezentációja következett, mely két nagy vázlatpont köré csoportosította az EFOP 3.1.6-16-2017. pályázat logopédiával kapcsolatos tapasztalatait. A prezentáció első részében egy több tagintézményt átfogó, nagy volumenű pályázati elemről beszélt, mely logopédusok, fejlesztőpedagógus és más szakos gyógypedagógus bevonásával valósult meg a JNSZMPSZ-ban. A prezentáció második részében a pályázat JNSZMPSZ Jászberényi Tagintézményéhez kapcsolódó, logopédiai vonatkozású programelemeinek bemutatása történt. Ennek keretében kifejezetten logopédiai témájú, illetve a logopédiát más területekkel összekapcsoló projektelemeket ismerhettek meg a résztvevők. Magyarné Várbíró Zita megköszönte Lakatos-Szabó Gabriella előadását, majd a kollégák kérdései után felkérte Szabó Katalint prezentációjának bemutatására. Szabó Katalin előadásának első része szorosan kapcsolódott Lakatos-Szabó Gabriella előadásának első részéhez, ismertetve a már említett, nagy volumenű pályázati elemhez kapcsolódó, annak záró konferenciáján megvalósuló, általa is vezetett műhelymunkát. Ezt követően saját intézményének, a JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézmény Újszászi Telephelyének logopédiai vonatkozású pályázati programelemeit mutatta be, külön kiemelve saját kiadványát is. Harmadikként Magyarné Várbíró Zita beszélt a FMPSZ logopédiai vonatkozású programelemeiről, érintve valamennyi résztvevő tagintézményüket. Ezt követően zárta rendezvényünket. A rendezvény véleményünk szerint rendkívül sikeres volt. Jó hangulatban, oldott légkörben, de magas szintű szakmaisággal kölcsönösen betekintést nyerhettünk egymás pályázati munkájába, megismerhettük egymás jó gyakorlatait.

2022. március 17.

Lakatos-Szabó Gabriella
logopédus
Jászberényi Tagintézmény


A szakmai rendezvényt az EFOP – 3.1.6 pályázati munka tapasztalatairól Magyarné Várbíró Zita a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Enyingi Tagintézmény igazgatóhelyettese nyitotta meg, köszöntve a résztvevőket. Az előadást Lakatos-Szabó Gabriella a JNSZMPSZ Jászberényi Tagintézményének logopédusa kezdte. Szakmai beszámolója a Szóljon szépen…! Nyelvi fejlesztő program elméleti anyagának bemutatásáról, illetve a Jászberényi Tagintézmény kiadványainak ismertetéséről szólt. Szabó Katalin folytatta az előadást a Nyelvi fejlesztő program gyakorlati alkalmazásáról és tapasztalatairól. Továbbá ismertette saját kiadványának lényeges elemeit, illetve leírást adott az Újszászi Telephely pályázatai közül az Újszászi és a Zagyvarékasi óvodákban megvalósult Beszédbarlang logopédiai tanácsadó-, illetve az iskolákban szervezett tanulásmódszertani programról. Záró előadó Magyarné Várbíró Zita volt, aki ismertette a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat által megvalósított EFOP – 3.1.6 pályázati programjait. A résztvevők közül elismerő hozzászólást is kaptunk a Nyelvi fejlesztő programmal és az általunk prezentált szakmai anyaggal kapcsolatban.

2022. március 17.

Szabó Katalin
logopédus
megyei munkaközösség-vezető