A nevelési tanácsadás chatszobában 5 szakember részvételével valósult meg a pályázattal kapcsolatos tapasztalatok megosztása. A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat részéről Németh Mária, a Nevelési Tanácsadás Munkaközösség vezetője koordinálta a beszélgetést. Felvezetésül rövid áttekintést adott a szakszolgálatuk megyei felépítéséről, majd röviden bemutatta a Nevelési Tanácsadás Munkaközösséget, melynek náluk 44 tagja van. Beszámolt arról, hogy milyen programokat valósítottak meg a pályázat keretében, elsősorban a saját Tagintézmény tevékenységeire tért ki. Kiemelte a nyári táborokat, amelyek egy-egy, a gyermekek körében népszerű témára épülnek pl. indián-tábor, dinoszaurusz-tábor. Emellett még sok a szülők, gyermekek és pedagógusok számára rendezett programot említett. Külön kiemelte még az egyik tagintézmény prevenciós programját, melyet gyermekvállalásra készülő leendő szülők számára szerveztek. Másik érdekes kezdeményezésük a Memóriabajnokság gyermekeknek, mely népszerű volt a gyermekek körében. Ezt követően a JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat Tiszafüredi Tagintézményének tagintézmény-igazgató helyettese, Krómi Zoltánné foglalta össze a megyei szinten megvalósított programokat. Kiemelte milyen sok képzésre adott lehetőséget a szakemberek számára és milyen jelentős eszközbeszerzések valósultak meg a pályázatnak köszönhetően. Ezután V. Szabó Tünde a JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Munkaközösség vezetője a munkaközösség rövid bemutatását követően PPT bemutatóval kísérve összefoglalta a Szolnoki Tagintézményben megvalósított programokat: ágazatközi szakmai fórumok, szakmai műhelyfoglalkozások, pedagógustréningek, szülőcsoportok, szülőklubok, nyári táborok, szülői kiadványok, módszertani kiadványok stb. Majd újra Krómi Zoltánné következett, ezúttal a saját, Tiszafüredi Tagintézmény megvalósított programjait ismertette, beszélt például a Tanulásmódszertani csoportról és a hozzá készült kiadványról, az Okoskocka képzésről és ennek a fejlesztő módszernek a bevezetéséről, a nevelési tanácsadásban zajló óvodai prevenciós programokról. Lehetőség volt a résztvevő szakembereknek kérdéseket, hozzászólásokat megfogalmazni, egy kérdés kapcsán arról beszélgettünk, hogy a nevelési tanácsadás mennyire sokszínű és változatos tud lenni, hogy a helyi sajátosságok, a szakemberek egyéni képzettsége is nagyban befolyásolják az ellátást. Többen megfogalmazták, hogy sok tagintézményben szakemberhiány (elsősorban pszichológus és logopédus) nehezíti a munkát. Végezetül megfogalmazódott, hogy a pályázat nagy kihívást jelentett minden, a megvalósításban dolgozó szakember számára, de egyben jelentős szakmai fejlődési lehetőséget is kínált. A klienseink és szakmai partnereink pedig színvonalas programokhoz, fejlődési lehetőségekhez jutottak a pályázat megvalósítása révén.

2022. március 17.

V. Szabó Tünde
pszichológus
megyei munkaközösség-vezető


Az online szakmai fórumon a két megyei szakszolgálat nevelési tanácsadás területén dolgozó szakemberei vettek részt. A program célja az EFOP-3.1.6. pályázat tapasztalatainak megosztása volt. A JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat pályázati tevékenységét a nevelési tanácsadás területén Krómi Zoltánné fejlesztőpedagógus, a Tiszafüredi Tagintézményből és V.Szabó Tünde a Szolnoki Tagintézmény pszichológusa, a megyei nevelési tanácsadás munkaközösség vezetője mutatta be. A pályázat időtartama alatt több személyi változás történt, ennek ellenére a programjaink megvalósultak. A gyermekek/tanulók, pedagógusok és szülők számára szervezett programjaink az általunk megfogalmazott céloknak megfeleltek, a partneri visszajelzések minden esetben pozitívak voltak. A pályázat keretében a kollégák szakmai képzéseken és tanfolyamokon vettek részt, mely során egy-egy meglévő vagy a jelen pályázat keretében megvásárolt eszköz használat sajátították el. Valamint olyan képzéseken voltak a szakemberek, amellyel a szakszolgálatunk feladatellátása még szakszerűbbé, hatékonyabbá válik. A kollégák szakmai tudása, ismerete bővült, a pályázatban kitűzött főcél az inkluzív, méltányos és minőségi neveléshez és oktatáshoz való hozzáférés javult. A pályázat keretében megvásárolt vizsgáló/fejlesztő/informatikai eszközök által minőségi és hatékony feladatellátást tudunk biztosítani hozzánk forduló klienseknek. A pályázatunk tevékenységei által támogattuk a gyermekek és tanulók sikeres előmenetelét, egyben igyekeztünk csökkenteni a korai iskolaelhagyást különös tekintettel a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekeknél/tanulóknál. Ezt a célkitűzést a nevelési tanácsadás szakszolgálati területén is szakmailag magas színvonalon megvalósítottuk. A szakembereink által írt módszertani segédanyagok, tematikák ismereteket, hasznos segítséget, gyakorlati ötleteket nyújtanak a többségi pedagógusoknak, szülőknek, tanulóknak. Nagyon büszkék vagyunk a szerzőkre, hiszen mindannyian kitűnő szakmai munkát végeztek. A kiadványok mind küllemben és mind tartalomban emelik szakszolgálatunk hírnevét. A hálózati tanulás és az ágazatközi együttműködés erősítése érdekében a projekt sikeres megvalósítása érdekében folyamatos, hatékony együttműködés valósult meg a köznevelési intézményekkel, JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat Tagintézményeivel. A pályázati programok fenntarthatósága fontos feladat az elkövetkező időszakban. A képzések során elsajátított ismeretek alkalmazása, a beszerzett eszközök, játékok használata, a műhelyfoglalkozások megtartása minden kolléga feladata, aminek meg kell jelennie a következő évek munkaterveiben, beszámolóiban. A pályázatban részvevő minden kollégánk elismerést és dicséretet érdemel, hiszen a sikeres megvalósításhoz szükség volt a közösségünk összetartó erejére, kitartására, szakmai és emberi erősségére. A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei is hasonló tapasztalatokról számoltak be, sok közös vonást találtunk a pályázati tevékenységeinkben. Hasznos és informatív volt a szakemberek online fóruma.

2022. március 17.

Krómi Zoltánné
fejlesztőpedagógus
Tiszafüredi Tagintézmény