A 2022. március 17-én tartott szakmai fórum online formában valósult meg. Gergely Péter köszöntése és programismertetése után Dr. Nochtáné Bakonyi Erika, a FMPSZ tehetség munkaközösség vezetője előadását hallgathattuk meg a FMPSZ működésének törvényi hátteréről, a kiemelten tehetséges gyermekek/tanulók gondozásának általuk kidolgozott protokolljáról és a szakemberek bázisáról, működési stratégiájukról. Második előadásként következett Orosz Máténé, a JNSZMPSZ tehetség-koordinátorának előadása, mely a törökszentmiklósi kiemelten tehetséges gyermekek/tanulók terén végzett feladatellátását mutatta be. Az előadás tartalmazta a Tóth-féle kreativitást becslő skála és a Kozéki Béla Iskolai motivációs teszt bemutatását, kiértékelését és az eredmények alapján létrehozott önismereti csoportok felvázolását. Majd megismerhettük a hátrányos helyzetű tehetségek gondozásáról szóló kiadványának rövid tartalmát. Gillyén Annamária pszichológus kollega beszámolójából megismertük a FMPSZ tehetségazonosítási vizsgálatainak menetét. A gyakorlatukban a vizsgálat több napon keresztül zajlik, mely áll egy mozgás, egy képességbeli, logopédiai és pszichológiai intelligencia vizsgálatból. A pszichológiai vizsgálatok során Wechsler Gyermek Intelligenciateszteket használnak. A vizsgálatuk szakértői véleménnyel zárul. Legvégül, de nem utolsó sorban Fejes Nikoletta, a JNSZMPSZ tehetség-koordinátorának beszámolóját hallgathattuk meg, ahol megismerhettük az EFOP-3.1.6 „Hinned kell, hogy a világ teveled is ékes” című országos pályázat tehetség szakterületi összefoglalóját. A beszámolóban bemutatásra kerültek a mindennapokban használt tehetséggondozási módszerek, valamint a szülői kiadványok, mely a pedagógiai szakszolgálat kiemelten tehetséges gyermekek/tanulók terén folytatott tevékenység szakmai feladatkörét mutatja be korosztályokra lebontva. Megismerhettük még a tagintézménye környezettudatossági jó gyakorlatát. Hangsúlyozta a kettős különlegességű gyermekek tehetségfelismerését, tehetséggondozását, mint a jövő kihívását. Majd végül a Snoezelen szoba tehetség terápiás lehetőségét ismerhettük meg, amit a tagintézmény szintén a fent említett pályázatnak köszönhet. Egy tanulságos, színvonalas előadással tarkított online fórumon vehettünk részt, ahol a szakemberek igazán hasznos tapasztalatokkal, ismeretekkel bővülhettek. Mindkét szakszolgálat képviselői egyetértettek, hogy szeretnének megismételni a találkozót.

2022. március 17.

Fejes Nikoletta
tehetségtanár
Mezőtúri Tagintézmény


2022. március 17-én a Fehér Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal közösen megtartott online tehetségkoordinátori szakmai műhelyfoglalkozásán bemutatásra került mindkét intézmény részéről a magas színvonalú tehetségkoordinátori munka. A szakmai műhelymunka alkalmával kidomborodott, hogy a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat az azonosítási folyamatokban erősödött meg, rendkívül alapos és összetett pedagógiai és pszichológiai vizsgálatokat folytat egy-egy gyermek kapcsán. A törvényi előírásokat és a területi adottságokat figyelembe véve mindkét szakszolgálat kidolgozta a saját tehetségkoordinálási folyamatát. A jó gyakorlatokat részletesen bemutattuk egymásnak. Nagyon tetszett a jelenlévő kollegáknak a mi folyamatunk, amely összetetten foglalkozik e területtel. A szakszolgálatunk az eltelt évek alatt a tanulócsoportok szűrésétől elindulva az azonosításon át az önismereti vagy képességfejlesztő csoportokban való gondozásra is nagy figyelmet fordított. Ez a szemlélet további gondolkodásra sarkallta őket, és elismerően nyilatkoztak a nálunk kidolgozott tehetségkoordinálásról, a feltett kérdéseik alapján is ez tükröződött. A rendelkezésünkre álló időkeretet maximálisan kihasználtuk. A további jó együttműködés lehetőségét fenntartjuk, kedves, nyitott és érdeklődő kollegákkal ismerkedhettünk meg a műhelyfoglalkozáson.

2022. március 17.

Orosz Máténé
megyei munkaközöség – vezető