SZB Munkaközösség

Beszámoló a Szakértői Bizottsági Tevékenységet Folytató Munkaközösség munkájáról Szolnok (2017. november 30.)

A 2017/2018. tanév első félévének utolsó munkaközösségi megbeszélése skype-on keresztül történt, melyen összesen 8 tagintézmény képviselője vett részt a „konferenciabeszélgetésen”. A kapcsolat létesítése zökkenőmentesen megvalósult, jelenleg a hangátvitellel egyszer volt probléma. Minden munkatárs nagyon pontos volt, ezzel megkönnyítve a kapcsolatfelvételt és gyorsítva a kezdés időpontját.

Jelen alkalomra minden tagintézmény delegált képviselője készült egy általa választott területből, mely a BTMN korrekciós, nevelési javaslatok közösen szerkesztett gyűjteményét alkotja majd. A résztvevők röviden bemutatták az elkészített segédanyagukat.

Az alábbi témakörök szerint osztottuk fel a korrekciós, nevelési javaslatokat:

 • Mozgás – Kunhegyesi Tagintézmény
 • Beszéd – Újszászi Telephely
 • Vizuomotoros koordináció, grafomotorika – Karcagi Tagintézmény
 • Kognitív funkciók (észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás), szociabilitás – Megyei Szb
 • Olvasás – szövegértés alsó tagozat – Kunszentmártoni Tagintézmény
 • Írás – helyesírás alsó tagozat – Jászberényi Tagintézmény
 • Számolás alsó tagozat – Törökszentmiklósi Tagintézmény
 • Figyelem nehézsége, beilleszkedési, magatartási nehézség alsó tagozat– Tiszafüredi Tagintézmény
 • Olvasás – szövegértés felső tagozat – Jászapáti Tagintézmény
 • Írás – helyesírás felső tagozat – Fegyverneki Telephely
 • Számolás felső tagozat – Szolnoki Tagintézmény
 • Figyelem nehézsége, beilleszkedési, magatartási nehézség felső tagozat – Mezőtúri Tagintézmény

A kollégák elküldik a munkaközösség-vezetőnek az általuk készített munkát, amit összegyűjtve megkap elektronikus formában minden munkaközösségi tag. A közösen szerkesztett segédanyag felhasználása szabadon választott, bízunk benne, hogy minden tagintézmény tudja majd hasznosítani és egyes részeit beépíteni a saját korrekciós, nevelési javaslatai közé.

A következő munkaközösségi foglalkozás tervezetten 2018. február 8-án lesz.

Szolnok, 2017. november 30.

Czagány Bernadett
munkaközösség-vezető