SZB Munkaközösség

Szakértői bizottsági tevékenységet folytató munkaközösség

A Szakértői bizottság 2015/2016. tanév ötödik munkaközösségi találkozóján, 2016. április 21-én, 13 szakemberünk vett részt.

Két fő témakörrel foglalkoztunk.

A találkozó első felében a 2. osztályos gyermekek helyesírás – vizsgálata (Lőrik-féle helyesírás vizsgálat – LHV) nevű eljárással kapcsolatban folyt a szakmai beszélgetés. Ez a vizsgálati eszköz több tekintetben is eltér az eddig alkalmazott Meixner-féle helyírás vizsgálattól. Majd a gyakorlati tapasztalatok fogják megmutatni a Lőrik-féle modell hasznosíthatóságát.

A megbeszélés második témája az intézményi és a tanulói elégedettségi kérdőív kidolgozása volt (melyet a szakértői bizottsági tevékenység során használnánk). Először kiscsoportos munkaforma keretében, ötletbörze módszerével összegyűjtöttük a kérdőívek tartalmai elemeit. Ezután minden csoport ismertette a gondolatait, majd közösen fogalmaztuk meg a kérdéseket.

A munkaközösség-vezető elkészíti az összeállított kérdéssort és elküldi a Főigazgatóságra, ahol a jóváhagyás után, a titkárságról eljuttatják minden tagintézmény számára a kész kérdőíveket.

Czagány Bernadett
munkaközösség-vezető