Rendezvényeink Székhelyintézmény SZB.

„Csepp a tengerben- 2. „ konferencia a korai fejlesztésről

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Csepp a tengerben- 2.címmel ágazatközi konferenciát tartott 2017. május 25-én, a Megyeháza Dísztermében. Szutorisz – Szügyi Csongor, a Szolnoki Tankerületi Központ igazgatója köszöntötte a résztvevőket. Ünnepi megnyitó beszédet Dr. Bene Ildikó országgyűlési Képviselő tartott. A konferencia védnöke Dr. Kállai Mária JNSZ Megyei kormánymegbízott asszony volt.

A konferencián az egészségügy, a szociális szféra és a köznevelés szakemberei vettek részt, igen szép számmal.

A konferencián az előadások sorozatát Czeizel Barbara miniszteri biztos kezdte meg, aki kiemelte a kora gyermekkori intervenció fontosságát. Kifejtette, hogy minél korábban felismerjük a gyermekek elmaradásait, és minél korábban elkezdjük azokat célzott fejlesztésekkel a minimumra csökkenteni, annál nagyobb az esély arra, hogy óvodás- és iskoláskorban nem alakul ki sajátos nevelési igény. Bemutatta a korai fejlesztésre kiírt, aktuális projekt leglényegesebb elemeit és célkitűzéseit. Mondandójában hangsúlyozta, hogy egy kisgyermek állapota, fogyatékossága az egész család életére hatással van, a segítő szakembereknek ezért rendszerszemléletben kell gondolkodniuk, és miközben a legifjabb családtag fejlődése érdekében tesznek erőfeszítéseket, nem veszthetik szem elől az egészet. Lendületes, magával ragadó előadása nagy tetszést váltott ki a hallgatóság körében.

Dr. Darvas Éva, a JNSZM Hetényi Géza Kórház gyermekneurológus – gyermekpszichiáter szakorvosa, aki a Megyei Szakértői Bizottságban orvosi vizsgálatokat végez, ’Rizikóbabák’ címmel előadást hallhattunk a korai életszakaszban megjelenő neurológiai eltérésekről. Főorvosnő betekintést nyújtott számunkra azon gyakran előforduló gyermekneurológiai, gyermekpszichiátriai betegségekbe, idegrendszeri kórképekbe, amelyeknek megléte indokolttá teheti a gyermek korai fejlesztését, gyógypedagógiai és egyéb ellátását. Továbbá részletesen ismertette a hallgatósággal az anamnézisben megmutatkozó eltéréseket, amelyek jelzés értékkel bírnak a várandóságra, a szülés közbeni, és azt követő történésekre, a csecsemő- és kisgyermekkori testi-, motoros-, beszéd-, és gondolkodásbeli fejlődésre, valamint a korai érzékelésre, észlelésre vonatkozóan. Felvázolta a gyanújeleket, melyek alapján a szülők, védőnők kezdeményezhetik a gyermek vizsgálatát a korai életszakaszban, a minél korábbi ellátáshoz jutás érdekében. Az előadást nagy érdeklődéssel hallgatták a résztvevők.

Rózsáné Rigó Éva, Jász – Nagykun- Szolnok Megye vezető védőnője tartott előadást a védőnő szerepéről a korai fejlesztésben. Magyarországon 102 éve működik a védőnői szolgálat. Az előadás során ismertetésre került a védőnői hálózat célkitűzése, szervezeti felépítése és kapcsolati rendszere. A TÁMOP 6.1.4. kora gyermekkori (0-7 év) kiemelt projektről is esett szó, ami ezen korosztály optimális fejlődésének komplex támogatására jött létre. Ennek során korszerű módszertani anyagok fejlesztésére is sor került, hogy az alapellátásban dolgozók munkájának szakmai színvonalát emelni tudják. Ezzel a projekttel szeretnék elérni, hogy a 7 év alatti gyerekek rendszeres és korszerű szűrővizsgálatokban részesüljenek, hogy a fejlődésükben veszélyeztetett gyerekek a mostaninál hamarabb felismerésre kerüljenek. Az előadás során bemutatásra került az gyerekek fejlődéséről szóló szülői kérdőívek tartalma, illetve szó esett a kötelező ellátások elutasítása esetén a védőnői jelzés fontosságágáról. Az együttműködés fontosságát Megyei Vezető Védőnő is hangsúlyozta.

Pótáriné Szabó Erika a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat igazgatóhelyettese. A nevelőszülői hálózat szerepe és feladata a korai fejlesztésben címmel megtartott előadásában elmondta, hogy intézményük az örökbefogadás előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos szakmai feladatokat lát el, meghatározza a gondozási helyet, végzi az ideiglenesen elhelyezett és a nevelésbe vett ellátottakkal kapcsolatos ügyeket. Nevelőszülői hálózatot az Intézményük 39 településen működtet, ahol 463 gyermek került elhelyezésre. Nevelőszülőnek lenni hivatás, ezért kiválasztásuk mindenképpen szakmai szempontok alapján történik, melynek keretében alapvető elvárásként a biztonságos és színvonalas ellátást fogalmazta meg. Az igazgatóhelyettes asszony előadásának második részében részletesen beszélt arról, hogyan történik a gyermek családba történő befogadása, illetve azokról a nevelőszülői feladatokról, amelyek a gyermekek fejlesztésével kapcsolatosak. Az ágazatközi együttműködés szempontjából nagyon fontos, hasznos információk hangzottak el, melyeket beépíthetünk mindennapi tevékenységünkbe.

Szucsik Hajnalka a JNSZM Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala Családtámogatási és Pénzbeli Ellátási Osztály osztályvezetője a korai fejlesztésben részesülő gyermekek családjainak járó, illetve adható juttatásokról tartott előadásában szólt a 2017. január 1-től érvényben lévő családtámogatási ügyben eljáró hatóságokról, az ellátás formáiról, a jogszabályi háttérről, a felmerülő problémákról és az egyéb támogatási lehetőségekről. Az előadás a lehetőségek széles skáláját mutatta be, illetve a problémák orvoslására is kitért, melyek közül fontos feladat lehet a szülők információhiányának csökkentése a következő területek kiemelésével: a szülő nem tudja, hogy gyermekének magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegsége van, honnan és hogyan kérelmezheti az ellátásokat, illetve a kérelem beküldésének késlekedésével jelentős (több havi) támogatástól eshet el a család.

A korai diagnosztika és terápia a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálatnál címmel Barnáné Pintér Gizella általános főigazgató helyettes, megyei szakértői bizottságvezető és Béres Lászlóné a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás munkaközösség-vezetője mutatta be a megyénkben működő diagnosztikai és terápiás modellt. Bizottságvezető Asszony előadásában beszélt a szakértői diagnosztika jogszabályi hátteréről, a szakemberek kompetencia köréről, akik a gyermekek vizsgálatában részt vesznek, valamint arról, milyen eszközpark áll rendelkezésre a gyermekek megismeréséhez. Hallhattuk, milyen úton jut el a szülő a vizsgálati kérelem indítványozásától a gyermekéről készített szakértői véleményig, mely tartalmazza, hogy a gyermeknek szüksége van-e a korai fejlesztés biztosítására és a különleges bánásmód keretében nyújtott ellátásra. A munkaközösség-vezető előadása során beszélt a megyében megvalósuló terápiás ellátásról. A pedagógiai szakszolgálat minden tagintézménye és telephelye részt vesz az illetékességi körzetében lakó gyermekek korai fejlesztésében. Megyénkben egy jól koordinált és szervezett feladatellátás működik. Munkaközösség-vezető asszony beszélt a területen megélt pozitív gyakorlati tapasztalataikról, a sikerekről, valamint a megélt nehézségekről is említést tett. A munkaközösség munkája során nagy hangsúlyt helyez a szakmai ismeretek bővítésére, valamint a kollégák mentálhigiénés jóllétére.

A tartalmas nap vége felé közeledve utolsó előtti előadóként Fehér-Hodos Szilvia ismertette meg a hallgatósággal a Gállné Gróh Ilona által kidolgozott „Ringató” programot, melyet Ő is elsajátított. Elmondta, hogy a „Ringató” egy családi művészeti nevelési program, melynek célja, hogy a babák megismerjék saját testüket és a környező világot. A foglalkozások által az első közösségi élményeiket a szüleikkel élik meg, találkoznak hasonló korú gyermekekkel és ezáltal az óvodai beilleszkedés is zökkenő mentesebb lesz. Ezt a hozzá érkező visszajelzések is igazolják. A foglalkozások harminc percesek, felépítésük, tartalmuk előre tervezett, de rugalmasan alkalmazkodik az adott helyzethez. A dalok, mondókák, ölbeli játékok sokat ismétlődnek, így az édesanyák könnyen megtanulják azokat, illetve a segítségükkel felkeltik a gyermekek érdeklődését a zene iránt, a szülők pedig mintát kapnak az otthoni éneklés, játék lehetőségeire.

Szilvia 2007 óta tart „Ringató” foglalkozásokat. Szolnokon, Mezőtúron, Törökszentmiklóson, Abonyban és más, Szolnok környéki városokban találkozhatnak vele a kisgyermekes családok.

Mindazt, amit elmondott, nagy örömünkre videóval is illusztrálta, megmutatva egy foglalkozásának menetét, hangulatát.

Jankovics Anna, a Szolnoki Szigligeti Színház művésznője a „babaszínház” létezésével és lényegével ismertette meg konferenciánk hallgatóságát. Magyarországon, Európa országai közül az elsők között, és itt Szolnokon, a művésznő jóvoltából két éve működik ez a különleges színházi produkció. Célja, a művészet lehető legkorábbi megismertetése a csecsemőkkel, valamint a 3 év alatti korosztállyal, s nyújtson lehetőséget a szülőnek gyermekével közös színházi élmény átélésére. Eszközeik, a művészet közvetítés csatornái természetesen alkalmazkodnak az ilyen korai életszakasz észlelési, figyelmi sajátosságaihoz, élettani igényeihez. A művésznő megosztotta velünk az első kételyeit is, s azt, hogyan rendezte meg a színpadi játékot a kellemes hangulattal megtelő hangok, színek és egyszerű formák segítségével, az ismétlődő motívumokkal, rövid egységekből felépítve. Majd a közös játékban oldódott gyermekek örömét mesélte el. Tudjuk, hogy a mély élményeket emlékeikben hordozzák. A szavak nélküli színház hangok, színek, fények, formák változatos megtapasztalásával, a kellemes benyomás érzésével a „csöppnyi befogadó” művészethez való viszonyát is meghatározhatja, és további inspirációul szolgál a művészeti kifejezésformák bővüléséhez.  Mindnyájunk nevében köszönjük az előadást Jankovics Annának!

Sokrétű, nagy ívű, hasznos és hangulatos konferencia volt, ahol sok jó ember a jó ügy érdekében együtt gondolkodott a jó megvalósítások lehetőségeiről.

A megyénkben már hagyománnyá váló „Csepp a tengerben….” sorozat 2018-ban folytatódik.

Készítették a MSZB munkatársai: Szilágyi Edit, Adamecz Judit, Móczáné Tombácz Edit, Kátainé Darók Bernadett, Czagány Bernadett, Földesiné Ungi Marianna, Mihályiné Simon Rita, Nagyné Zolnai Gabriella és Csibi Enikő