Székhelyintézmény SZB.

Műhelyfoglalkozás a JNSZMPSZ Megyei Szakértői Bizottságban (2017.11.20.)

Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók különleges bánásmód keretében történő ellátása a köznevelési intézményekben

 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottságban 2017. november 21-én folytatódott a megye köznevelési intézményei számára meghirdetett műhelyfoglalkozások sora.

Célunk, hogy erősítsük a nevelési, oktatási intézmények és a megyei szakértői bizottság együttműködését, a kapcsolattartás természetes eleme legyen a mindennapi tevékenységünknek, a gyermekek, tanulók érdekében.

A műhelyfoglalkozás tematikája a következő volt:

  • Sajátos nevelési igény, fogyatékosságtípusok
  • Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók speciális igényeinek figyelembevétele
  • Pedagógiai célú rehabilitáció: a szakértői bizottság szakértői véleményében meghatározott fejlesztési területekre és a fejlesztéshez szükséges szakemberre vonatkozó javaslat figyelembevételével a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló egyéni szükségleteinek támogatására, az akadályok leküzdésére, új funkciók kialakítására és a környezeti feltételek optimalizálására irányuló kötelező foglalkozás
  • Egyéni fejlesztési terv

A műhelyfoglalkozáson részletes kifejtésre, megbeszélésre kerültek a különleges bánásmódra vonatkozó paragrafusok a következő jogszabályokból:

  • évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
  • 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről,
  • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról.

Nagy érdeklődés övezte a pedagógiai célú rehabilitációs foglalkoztatás szervezését, megvalósítását, a megfelelő szakemberek megválasztását érintő kérdéskört.

A műhelyfoglalkozáson intézményvezetők, óvodapedagógusok, általános iskolai tanítók, tanárok, pedagógiai célú rehabilitációs foglalkozást vezető gyógypedagógusok, vettek részt, aktív közreműködők voltak. Megosztották tapasztalataikat, természetesen az ezzel kapcsolatos problémák is felszínre kerültek a műhelyfoglalkozás során. Előremutató, az együttműködés szorosabbá tételét szolgáló párbeszéd zajlott.

Közös vélemény, hogy nagy szükség van a szakértői vizsgálattal, a vizsgálatot végző szakmai team szakértői véleményben rögzített javaslataival kapcsolatban az ismereteik rendszerezésére, és arra, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók ellátásával kapcsolatos kérdéseikre választ kaphassanak a szakemberek. A találkozó zárásaként a résztvevők elmondták, hogy a műhelyfoglalkozást hasznosnak ítélik, a tartalom hozzájárult ahhoz, hogy eddigi ismereteik bővültek a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók különleges bánásmód keretében történő ellátásával kapcsolatban. Szívesen vesznek részt a műhelyfoglalkozás-sorozat további találkozóin is.

 

Szolnok, 2017. november 24.

 

Barnáné Pintér Gizella