Szakszolgálati esélyegyenlőségi szakértő igénylése a szakértői vizsgálaton

(Az esélyegyenlőségi szakértő jelenléte a szülői igény alapján, akár tankerületi, akár megyei szakértői vizsgálatról van szó.)

A 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet 13. § (4) b) értelmében – ha a gyermek/tanuló első szakértői vizsgálatát óvoda, iskola kezdeményezte, és a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű – a köznevelési intézmény a szülő által aláírt kérelmet, melyen jelzi, hogy igényt tart a szakértői vizsgálat során az szakszolgálati esélyegyenlőségi szakértő jelenlétére, (rendelet 1. sz. melléklete) megküldi az Oktatási Hivatalnak, fénymásolatban, az eredeti kérelmet pedig a lakóhely szerint illetékes szakszolgálati tagintézménynek.
Az Oktatási Hivatal felé küldött felterjesztés kísérő levelében a köznevelési intézmény (óvoda, iskola) tájékoztatja az Oktatási Hivatalt, hogy mely pedagógiai szakszolgálati tagintézménynél kezdeményezte a gyermek/tanuló szakértői vizsgálatát, tekintettel arra, hogy az OH-nak tudnia kell, hogy mely pedagógiai szakszolgálati tagintézménnyel kell egyeztetnie arról a szakértői vizsgálati időpontról, melyen szakszolgálati esélyegyenlőségi szakértő jelenléte szükséges.
A pedagógiai szakszolgálathoz küldött felterjesztés kísérőlevelében pedig a köznevelési intézmény (óvoda, iskola) tájékoztatja a szakszolgálatot, hogy a kérelem egy példányát az OH-nak is megküldte.
A pedagógiai szakszolgálat a vizsgálati kérelem beérkeztét követően megtervezi a vizsgálat időpontját és erről hivatalos levélben tájékoztatja az Oktatási Hivatalt, mely intézmény a szakszolgálat által jelzett időpontra kijelöli és kiküldi a szakszolgálati esélyegyenlőségi szakértőt.