Főigazgatóság
Tel.: 56/510-720, e-mail: info.foig@jnszmpsz.hu
Főigazgató: Csibi Enikő

Dóra Anett gazdasági ügyintéző
Balázs Borbála főigazgatósági titkár
Bíróné Várhalmi Zsuzsanna HR ügyintéző
Barnáné Pintér Gizella szakvizsgázott pedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár, tanfelügyeleti és pedagógus minősítési szakértő, megyei szakértői bizottság vezető,
általános főigazgató-helyettes
Császár István matematika-kémia szakos általános iskolai, pedagógia szakos középiskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus, tehetségfejlesztési szakértő,  szaktanácsadó,
pedagógiai szakszolgálati tehetség koordinátor
Csibi Enikő okleveles gyógypedagógus, oligofrénpedagógia-logopédia szakos gyógypedagógiai tanár, szakvizsgázott pedagógus, általános iskolai tanító, köznevelési szakértő, tanfelügyeleti és pedagógus minősítési szakértő/auditor főigazgató
Egyedné Körmendi Erika HR ügyintéző
Szabó Sebestyén rendszergazda
Kovácsné Bögödi Beáta okleveles minőségfejlesztő, oligofrénpedagógia-logopédia szakos gyógypedagógiai tanár, szakvizsgázott pedagógus, köznevelési szakértő, tanfelügyeleti és pedagógus minősítési szakértő/auditor,
szakmai és koordinációs főigazgató-helyettes
Dr.Farkasné Berkes Kitti közgazdász pénzügy és számvitel szakon, controlling szakirányon, gazdasági-HR iroda vezető
Tóth Norbert műszaki csoportvezető
Mészáros Krisztián műszaki ügyintéző, intézményi gondnok

Megyei Szakértői Bizottság
5000 Szolnok, Aradi út 20.
e-mail: info.szb@jnszmpsz.hu
Szakértői Bizottság vezető: Barnáné Pintér Gizella

Adamecz Judit szakvizsgázott gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár
Bíróné Várhalmi Zsuzsanna gyógypedagógiai asszisztens
Czagány Bernadett tanácsadó szakpszichológus, a megyei szakértői bizottság szakmai vezetőhelyettese
Deák Dominika ügyviteli alkalmazott
Dr. Darvas Éva gyermekneurológus, gyermekpszichiáter
Dr. Juhász Enikő gyermekgyógyász, gyermekpszichiáter
Fehér Henriett gyógypedagógus, tanulásban akadályozott szakos gyógypedagógus
Földesiné Ungi Marianna szakvizsgázott pedagógus, oligofrénpedagógia-tiflopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár
Grenerczy Gyuláné ügyviteli alkalmazott
Kátainé Darók Bernadett szakvizsgázott pedagógus, gyógypedagógus, pszichopedagógia szakos tanár, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, művelődésszervező
Lázárné Barna Andrea tanulásban akadályozottak pedagógiája-szomatopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, ADOS-diagnoszta
Mihályné Simon Rita szakvizsgázott pedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája és autizmus spektrumzavarok pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár
Móczáné Tombácz Edit pszichológus
Nagy Anikó pszichológus
Kocka Csabáné gyógypedagógus, tanulásban akadályozott szakos gyógypedagógus
Nyíri Benjaminné ügyviteli alkalmazott
Szilágyi Edit tanácsadó szakpszichológus

Pályaválasztási Tanácsadás
pvt@jnszmpsz.hu, tel: 06/56-510-720

Paraginé Boros Ágnes pályaorientációs konzulens
Szécsi Tibor pályaválasztási tanácsadó
Váczi Emese szakvizsgázott pedagógus, fejlesztőpedagógus, óvodapedagógus, pályaorientációs konzulens