Elsődleges feladatunk a szülő, a gyermek és a szakember harmonikus, közös célokon alapuló együttműködése a család és a gyermek érdekében. Járási szakértői bizottságunkban kiválóan képzett, elkötelezett szakemberek vizsgálják a hozzánk felterjesztett gyermekeket, tanulókat. Barátságos, ügyfélközpontú kommunikációval és attitűddel igyekszünk enyhíteni a vizsgálatra érkezők feszültségét. A szakmai szolgáltatás szélesebb körű elérhetősége érdekében logopédus szakembereink kijárnak a Szolnok városi és a járási óvodákba, de nagy örömünkre tagintézményünkben is történik ellátás. Gyógypedagógus és konduktor szakembereink nem csak tagintézményünkben, hanem a bölcsődékben is biztosítják a korai fejlesztést. Az intézmények szakdolgozóival kialakult támogató, együttműködő csapatmunka fenntartása elengedhetetlen a kisgyermekek fejlődésének biztosításához, a család segítéséhez. Kiemelt célunk a gyermekek mielőbbi gondozásba vétele, hiszen minél korábban kezdődhet meg a fejlesztés, annál sikeresebb lesz. A nevelési tanácsadás szakterületen az egyéni ellátás mellett csoportokat is indítunk. Pszichológus, gyógypedagógus, konduktor kollégák együtt dolgoznak, s közösen végzett vizsgálatok, mérések segítségével állítják össze, finomítják és irányítják a csoportok programját. Ezt a jól működő, minden fél számára sok pozitívummal járó gyakorlatot tovább kívánjuk erősíteni. Pszichológus kollégáink több járási településen is végeznek gondozási tevékenységet. Óvoda- és iskolapszichológiai koordinátorunk nem csak a Szolnokon és a járásban dolgozó kollégáit segíti, hanem tanácsokkal lát el pedagógusokat, szülőket, és olyan gyermekekkel, tanulókkal is foglalkozik egyéni formában, akik nehézségei, problémái az óvodai, iskolai élettel függnek össze. Kapcsolati hálója, szakmai elkötelezettsége révén a jövőben is a családok javát fogja szolgálni. A gyógytestnevelés feladatellátás szintén a nevelési, oktatási intézményekben valósul meg. Három főállású gyógytestnevelő kollégánk van, a többi, kb. 20 fő szakember részmunkaidőben, illetve megbízással dolgozik a területen. A 2020-21-es tanévben kezdett nálunk dolgozni a tehetséggondozó koordinátor pszichológus kolléganőnk, aki Szolnok és a Járás iskoláiban végez szűréseket és alakít személyiségfejlesztő csoportokat, illetve segít az egyes intézmények tehetséggondozó programjainak kialakításában, fejlesztésében. Munkáját fejlesztőpedagógus és pszichológus segíti. A 2020-21-es tanévben elindítottuk a konduktív pedagógiai ellátást, melynek fontos elemeként a területre jellemző speciális bútorokat is megvásárolta a Fenntartónk. EFOP 3.1.6-os pályázatunknak köszönhetően hiánypótló képzéseken vehettünk részt. Az itt szerzett tudást, tapasztalásokat belső tudásmegosztás segítségével erősítjük, adjuk át, így tovább emelve az ellátás nívóját. A 2022-23-as tanév során az EFOP 4.1.6-os pályázat eredményeként Tagintézményünk épülete megújult, kibővült. Berendezési tárgyaink, fejlesztő eszközeink jelentős mértékben bővültek, gazdagodtak. A szülőkkel, gyermekekkel, a hozzánk forduló családokkal kölcsönös tisztelet, bizalom kialakítására törekszünk, ezzel támogatva szakembereink kiemelkedő elméleti és gyakorlati tudását az eredményes együttműködés érdekében.

Varga Judit
tagintézmény – igazgató