Fegyvernek 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 167/a.
Telefon:56/788-496
E-mail: fegyvernek@jnszmpsz.hu
fegyvernek

Nyitvatartási rendünk:   

Hétfő:            7.30 – 16.30
Kedd:             7.30 – 16.30
Szerda:          7.30 – 16.00
Csütörtök:    7.30 – 16.00
Péntek:         7.30 – 13.30

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Törökszentmiklósi Tagintézménye és Fegyverneki Telephelye köznevelési közszolgálati feladatellátás keretében, speciális, korszerű szakmai felkészültséggel támogatja a hozzá forduló, problémákkal küzdő gyermekeket és szülőket, egyénre szabott, problémához igazodó eszközökkel, módszerekkel, elősegítve a gyermek folyamatos fejlődését, a társadalomba való beilleszkedését. A célok megvalósulása érdekében együttműködik a gyermekekkel, szülőkkel, pedagógusokkal, a gyermekek fejlődésére hatással lévő más partnerekkel, segítő szakemberekkel.

A Fegyverneki Telephely intézményi prezentációja itt megtekinthető.

Bejelentkezés:

Személyesen, telefonon a nyitva tartási időben.
Levélben a fent található posta, illetve e-mail címen lehetséges.

Ellátott településeink:

Fegyvernek
Örményes
Tiszabő
Tiszagyenda
Tiszaroff

Fogadóóra:

minden hónap első hétfője 15:30 – 16:30

jovőképA Fegyverneki Telephely sokat tett azért, hogy az ellátási körzetébe tartozó települések gyermek- és tanulóközössége valamint családjaik számára megfelelő színvonalú, könnyen elérhető ellátást nyújthasson. Ennek érdekében közös elvárásunk a kollégák felé a magas szakmai felkészültség, alkalmazkodóképesség, megújulásra való motiváltság. Közösségünk tagjai színes egyéniségek, elhivatottak, magas empatikus készséggel rendelkeznek. Összetart bennünket az együttműködés, az egységes szemlélet és az önállóság. Környezetünk kliensbarát, igényes, melyet folyamatosan újítunk, szépítünk. Kiemelt tevékenységünknek a nevelési tanácsadást tartjuk; preferáljuk a korai preventív ellátást, melynek során szoros együttműködést alakítottunk ki, és tartunk fenn a nevelési intézményekkel. A szülők bizalommal és egyre magasabb számban fordulnak hozzánk nevelési kérdésekben, szolgáltatásainkat ők is ajánlják. A szakértői tevékenység során a jogszabályi előírások maximális betartásán túl támogatjuk a szülőket részletes tájékoztatással, az elérhető alternatívák felvázolásával, szükség esetén pszichés támogatással.

A jövőben:

  • meg kívánjuk őrizni és tovább ápolni hagyományainkat,
  • szeretnénk tovább fejleszteni a jól működő szolgáltatási területeinket tematikus gyermekcsoportok létrehozásával, vezetésével, szülőcsoportok alakításával, pedagógus fórumok, munkaközösségek szervezésével, támogatásával,
  • erősíteni kívánjuk a tehetséggondozás területét tájékoztató műhelymunkával, tehetségazonosítással és a gondozás elősegítésével, támogatásával,
  • a védőnői szolgálattal még szorosabb és aktívabb kapcsolat fenntartására törekszünk a korai életszakaszban felismerhető fejlődésbeli elmaradások időbeli jelzése, valamint a korai fejlesztés optimális megkezdése érdekében,
  • folyamatosan bővülő, színes szabadidős tevékenységeket szervezünk kicsik és nagyok számára egyaránt önkéntes segítők, közösségi szolgálatot teljesítő fiatalok bevonásával
  • a helyi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel szorosabb kapcsolat kialakítását tervezzük, melynek révén tevékenységeinket népszerűsíthetjük, támogatásukat elnyerhetjük.