Korai gondozás, fejlesztés a Jászapáti Tagintézményben

Intézményünkben 2015 októberétől indult be a korai fejlesztés, gondozás. A foglakozások egyéni szervezési keretek között, ambuláns formában, a tagintézményben illetve egy gyermek (áprilistól 2 gyermek) esetében az otthonában történtek. Az egyéni fejlesztés előnye, hogy a gyermekkel és a szülővel együtt tevékenykedhettünk. Így a körülmények kedveztek a pozitív visszajelzésekre épülő, bensőséges, bizalommal teli, oldott légkör kialakulásának.  Az óraszámok aktuális alakulását a korai fejlesztésbe bekapcsolódó és kilépő gyermekek aránya határozta meg.

A korai fejlesztés és gondozás heti időkerete, feladatai szakértői vélemény alapján, egyéni fejlesztési terv szerint valósultak meg, amelyet a szülőkkel ismertettünk; a foglalkozásokat egyéni fejlesztési naplókban vezettük.

Korai fejlesztésben 2015-ben 5 gyermeket, 2016-ban 7 gyermeket részesítettünk. Település szerinti megosztásban: 4 gyermek Jászapáti, 1 gyermek Jászalsószentgyörgy, 1 gyermek Jászkisér, 1 gyermek Jászladány.

A 2015/2016-os tanév során a szakszolgálat két főállású gyógypedagógusán (tanulásban akadályozott szakos gyógypedagógus-10 óra, logopédus-2 óra) kívül 2 fő megbízott szakember (1 fő konduktor-2 óra, 1 fő szomatopedagógus-5 óra), valamint a Jászberényi Tagintézmény főállású gyógypedagógusa (tiflopedagógus-2 óra) végezte a gyermekek korai fejlesztését. A foglalkozásokon komplex gyógypedagógiai, mozgás-, beszéd-, és látásfejlesztés történt.

A korai fejlesztés feladatának ellátásához szükséges infrastrukturális és tárgyi feltételek továbbra is igen szerények, ennek bővítésére, fejlesztésére korlátozottak a lehetőségek.

A korai fejlesztéshez kapcsolódóan a szakértői bizottságokkal, a védőnőkkel, bölcsődével, családsegítő szolgálattal történő kapcsolattartás folyamatos.

A Jászapáti Tagintézményben jelenleg 6 gyermek (2 fő Jászapáti, 2 fő Jászladány, 1 fő Jászdózsa és 1 fő Jászalsószentgyörgy) részesül korai gondozásban, 3 szakember (szomatopedagógus-gyógypedagógus, tiflopedagógus-gyógypedagógus, logopédus) által- melyből 2 fő megbízásos kolléga- összesen heti 19 órában. A foglalkozások többnyire az intézmény épületében vannak megtartva, egy gyermek esetében, aki súlyos-halmozottan fogyatékos 2 óra az otthonában zajlik.