Kisné Magyar Mária

szakvizsgázott pedagógus, óvodapedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár, megbízott tagintézmény-igazgató

Középiskolai tanulmányaimat az egri Gárdonyi Géza Óvónői Szakközépiskolában végeztem, majd Szarvason, a Körös Főiskola Brunszvik Teréz Óvóképző Intézet levelező szakán óvodapedagógus diplomát szereztem. Óvónőként dolgoztam, míg az élet a pedagógia egyik sajátos területére nem sodort. Ennek okán Győrben 2007-ben végeztem tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanárként. 12 évig a Benedek Elek Általános Iskola és Speciális Szakiskolában tanítottam, az alsó tagozat munkaközösségét vezettem. Az évek alatt egyre több gyakorlati tapasztalatot szereztem, s az oklevél megszerzése után még nagyobb biztonságban éreztem magam, mert olyan szakmai alappal gazdagodtam, amelyre tovább lehetett építkezni. Ezt követően jelentkeztem a pedagógus szakvizsga megszerzésére irányuló képzésre, az Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar „Egyéni bánásmód, differenciált tanulásszervezés” szakra, ahol 2014-ben sikeres vizsgát tettem. 2015. október 1-től a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászapáti Tagintézményének gyógypedagógusi munkakörét láttam el. 2016-ban sikeres Pedagógus II. minősítést szereztem. 2020 novemberétől megbízott tagintézmény-vezetői feladatok mellett a szakértői bizottsági tevékenységben veszek részt. Célunk, hogy a tagintézményünk által végzett szakszolgálati feladatok minden igénybevevő kliens számára elérhető legyen, a szülők, a pedagógusok, társintézmények és a fenntartó elvárásainak megfelelően magas szakmai színvonalú szolgáltatást nyújtsunk, intézményi kapcsolatrendszerünket bővítsük. Aki úgy jön erre a pályára dolgozni, hogy nem állást keres, hanem a hivatását szeretné gyakorolni és a tudását hasznosítani, annak energiái megsokszorozódnak. Mert őket minden elért pozitív változás, eredmény, örömmel tölti el, és ad nekik újabb és újabb erőt, lendületet és hitet a további akadályok leküzdésére. Vallom, hogy a pedagóguspálya elengedhetetlen mozgatórugója az egész életen át tartó tanulás, a szakma iránti tisztelet és alázat.

Tóthné Répási Anett

Szociálpedagógus, gyógypedagógus – pszichopedagógia szakos tanár, logopédus, szakvizsgázott gyógypedagógus

Első diplomámat a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán szereztem 1999-ben, majd ezt követően egy évig idősek klubjában voltam intézményvezető. 2002-től a Petőfi Sándor Általános Iskolában napközis nevelőként, később gyógypedagógusként dolgoztam 2017 augusztusáig. Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán 2007-ben gyógypedagógusként, pszichopedagógiai szakos tanárként, 2016-ban logopédusként diplomáztam. 2017 júniusában ugyanitt gyógypedagógusi szakvizsgát tettem. Jelenleg az intézmény Jászapáti Tagintézményében dolgozom logopédusként.

„ Amint lelki birtoka gazdagodik, lassanként gazdagabb lesz nyelve is, s a felnőttek beszédének folytonos hatása alatt mind jobban közeledik az ő nyelvükhöz. Ez a lassú alkalmazkodás a felnőttek beszédéhez tulajdonképp a gyermeknyelv egész története.”
/Balassa 1920/

Kis Nikolett

pszichológus

Viselkedéselemző diplomámat 2019 nyarán szereztem meg a Károli Gáspár Református Egyetemen, majd 2020-ban a Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményének autizmus spektrumzavarban érintett tanulók tagozatán dolgoztam gyógypedagógiai asszisztensként. Pszichológia mesterképzésen 2022 júniusában sikeres záróvizsgát tettem a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Az interperszonális- és interkulturális specializáció, valamint a szakmai gyakorlatok keretein belül volt szerencsém részletesebben megismerni a rendszerszemlélet alapjait, továbbá betekintést nyerni a család- és párterápiák működésébe. 2021 márciusában még hallgatóként kezdtem szakértői bizottsági tevékenységet végezni a JNSZMPSZ Jászapáti Tagintézményében, így különösen örülök, hogy immár főállású pszichológusként itt folytathatom munkámat.

Nyitrai Klaudia

gyógypedagógus logopédia szakirányon

Gyógypedagógiai tanulmányaimat az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen végeztem logopédia szakirányon, emellett a képzés során az inkluzív nevelés ismereteit sajátítottam el, az inkluzív nevelés szakiránybővítő ismeretkör keretein belül. A diplomámat 2022 júliusában kaptam meg. Ezt követően egy évig a Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Hevesi Tagintézményében dolgoztam logopédusként, ahol volt lehetőségem tapasztalatot szerezni a logopédiai szűrésben, a logopédiai terápiák tervezésében, vezetésében. Jelenleg a JNSZMPSZ Jászapáti Tagintézményében logopédusként logopédiai vizsgálatokat és terápiákat végzek, valamint részt veszek a szakértői tevékenységben. Fontosnak tartom, hogy a munkámat eredményesen végezzem, ezért célom a folyamatos szakmai fejlődés, az elméleti és gyakorlati tudásom bővítése.

Plachtinszky Beáta

Óvodapedagógus, gyógypedagógus hallgató, logopédia, pszichopedagógia szakirány

2014-ben végeztem óvodapedagógus szakon az ELTE – Tanító- és Óvóképző karán. 2014 szeptemberétől óvónőként dolgoztam Jászberényben, a Szivárvány tagóvodában. A hétköznapok során úgy láttam, hogy egyre több gyereknek szüksége van speciális megsegítésre, egyénre szabott fejlesztésekre, kompenzációkra. Úgy éreztem, hogy én is részt szeretnék venni a problémák orvosolásában. Ekkor felvételiztem az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyógypedagógia logopédia és pszichopedagógia szakra. Jelenleg végzős hallgató vagyok és a Jászapáti Tagintézmény főállású logopédus hallgatójaként dolgozom. Szenvedélyesen szeretem a szakmám, célom, hogy minél több gyermek fejlődését segítsem.

„Lehet, hogy elfelejtik, mit mondtál nekik, de soha nem fogják elfelejteni, hogy hogyan érezték magukat szavaidtól.”

Mihályi Anna

szakszolgálati titkár

A Pedagógiai Szakszolgálat 2015. szeptember 1-én megalakuló Jászapáti Tagintézményének ügyviteli munkatársa vagyok. Munkakörömhöz tartozik a beérkező anyagok adminisztrálása, iktatása, a postai ügyintézés, havi nyilvántartások vezetése, rendezése, vizsgálati anyagok előkészítése és egyéb adminisztratív feladatok ellátása. Bár e munkakör új számomra, feladataimat igyekszem úgy végezni, hogy a lehető leginkább tudjam segíteni és támogatni a szakmai munkát végző kollégákat.