Munkatársaink

Kisné Magyar Mária

szakvizsgázott pedagógus, óvodapedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár, megbízott tagintézmény-igazgató

Középiskolai tanulmányaimat az egri Gárdonyi Géza Óvónői Szakközépiskolában végeztem, majd Szarvason, a Körös Főiskola Brunszvik Teréz Óvóképző Intézet levelező szakán óvodapedagógus diplomát szereztem. Óvónőként dolgoztam, míg az élet a pedagógia egyik sajátos területére nem sodort. Ennek okán Győrben 2007-ben végeztem tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanárként. 12 évig a Benedek Elek Általános Iskola és Speciális Szakiskolában tanítottam, az alsó tagozat munkaközösségét vezettem. Az évek alatt egyre több gyakorlati tapasztalatot szereztem, s az oklevél megszerzése után még nagyobb biztonságban éreztem magam, mert olyan szakmai alappal gazdagodtam, amelyre tovább lehetett építkezni. Ezt követően jelentkeztem a pedagógus szakvizsga megszerzésére irányuló képzésre, az Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar „Egyéni bánásmód, differenciált tanulásszervezés” szakra, ahol 2014-ben sikeres vizsgát tettem. 2015. október 1-től a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászapáti Tagintézményének gyógypedagógusi munkakörét láttam el. 2016-ban sikeres Pedagógus II. minősítést szereztem. 2020 novemberétől megbízott tagintézmény-vezetői feladatok mellett a szakértői bizottsági tevékenységben veszek részt. Célunk, hogy a tagintézményünk által végzett szakszolgálati feladatok minden igénybevevő kliens számára elérhető legyen, a szülők, a pedagógusok, társintézmények és a fenntartó elvárásainak megfelelően magas szakmai színvonalú szolgáltatást nyújtsunk, intézményi kapcsolatrendszerünket bővítsük. Aki úgy jön erre a pályára dolgozni, hogy nem állást keres, hanem a hivatását szeretné gyakorolni és a tudását hasznosítani, annak energiái megsokszorozódnak. Mert őket minden elért pozitív változás, eredmény, örömmel tölti el, és ad nekik újabb és újabb erőt, lendületet és hitet a további akadályok leküzdésére. Vallom, hogy a pedagóguspálya elengedhetetlen mozgatórugója az egész életen át tartó tanulás, a szakma iránti tisztelet és alázat.

Tóthné Répási Anett

Szociálpedagógus, gyógypedagógus – pszichopedagógia szakos tanár, logopédus, szakvizsgázott gyógypedagógus

Első diplomámat a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán szereztem 1999-ben, majd ezt követően egy évig idősek klubjában voltam intézményvezető. 2002-től a Petőfi Sándor Általános Iskolában napközis nevelőként, később gyógypedagógusként dolgoztam 2017 augusztusáig. Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán 2007-ben gyógypedagógusként, pszichopedagógiai szakos tanárként, 2016-ban logopédusként diplomáztam. 2017 júniusában ugyanitt gyógypedagógusi szakvizsgát tettem. Jelenleg az intézmény Jászapáti Tagintézményében dolgozom logopédusként.

„ Amint lelki birtoka gazdagodik, lassanként gazdagabb lesz nyelve is, s a felnőttek beszédének folytonos hatása alatt mind jobban közeledik az ő nyelvükhöz. Ez a lassú alkalmazkodás a felnőttek beszédéhez tulajdonképp a gyermeknyelv egész története.”
/Balassa 1920/

Mihályi Anna

szakszolgálati titkár

A Pedagógiai Szakszolgálat 2015. szeptember 1-én megalakuló Jászapáti Tagintézményének ügyviteli munkatársa vagyok. Munkakörömhöz tartozik a beérkező anyagok adminisztrálása, iktatása, a postai ügyintézés, havi nyilvántartások vezetése, rendezése, vizsgálati anyagok előkészítése és egyéb adminisztratív feladatok ellátása. Bár e munkakör új számomra, feladataimat igyekszem úgy végezni, hogy a lehető leginkább tudjam segíteni és támogatni a szakmai munkát végző kollégákat.

Járominé Németh Eszter

gyógpedagógus

 2003-ban végeztem az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karán tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanárként, szomatopedagógus terapeutaként. 2018 decembere óta dolgozom a JNSZMPSZ Jászapáti Tagintézményében, korai fejlesztés és gondozással, mozgásfejlesztéssel, komplex gyógypedagógiai fejlesztéssel, óvodáskorú gyermekek képességfejlesztésével foglalkozom. Speciális autizmus tanár, Sindelar iskolai programvezető, INPP csoportos programvezető vagyok, jelenleg INPP egyéni terapeuta képzésen veszek részt. Nagy tapasztalatom van súlyosan-halmozottan sérült gyerekek fejlesztésében, progresszív izombetegek ellátásában, nagyon érdekel a képzőművészeti terápia, a tanulási, magatartási zavarok mozgásterápiás megsegítésének lehetőségei.