Jászberény

Jászberény 5100 Jászberény, Faiskola u. 3.
Telefon: 06 30/566-9088
E-mail: jaszbereny@jnszmpsz.hu
jaszbereny
WP_20160318_07_11_34_Pro (2)
Tagintézmény-igazgató: Bartusné Major Ágnes Tagintézmény-igazgató helyettes:
Barna Nelli

Nyitvatartási rendünk:   

Hétfő:            7.30 – 16.30
Kedd:             7.30 – 16.30
Szerda:          7.30 – 16.30
Csütörtök:    7.30– 16.30
Péntek:         7.30 – 14.00

A jövőre nézve legfontosabbnak tekintjük, hogy intézményünk a szülőkkel és a nevelési-oktatási intézményekkel együttműködve lássa el a segítségre szoruló gyermekeket. Ennek érdekében folyamatosan megújulva, innovációra készen, partnereink változó igényeihez, valamint a fenntartó elvárásaihoz igazodva végezzük munkánkat. Célunk, hogy minden ellátandó feladathoz megfelelően képzett, elkötelezett, megújulásra képes szakemberek álljanak a térségi lakosság szolgálatában. Törekszünk a jó munkahelyi légkör megtartására, az intézményi infrastruktúra lehetőségeinkhez mérten történő fejlesztésére.

„Az előrejutás titka az elindulás. Az elindulás titka az, hogy a bonyolultnak tűnő feladatokat kisebb, elvégezhető feladatokra bontjuk és utána elkezdjük a legelső megoldását.”

 Mark Twain

A Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi
Tagintézménye által ellátott települések
Jászság
Jászágó
Jászárokszállás
Jászberény
Jászboldogháza
Jászfelsőszentgyörgy
Jászfényszaru
Jászjákóhalma
Jásztelek
Pusztamonostor

Intézményünk 1986-ban alakult Nevelési Tanácsadó néven, egy külvárosi helyi óvoda épületében kapott helyet. Időközben átesett több fenntartó, törvényi és névváltozáson, jó néhány gyermek és szülő megfordult falai között, akiknek mindig megpróbáltunk magas színvonalú szakmai szolgáltatást nyújtani. 1995 januárjától a város központjában kaptunk helyet, amely ideálisabb megközelíthetőséget tett lehetővé klienseink számára. Célunk a hozzánk forduló, segítséget kérő szülők, pedagógusok, gyermekek bizalommal, feltétel nélküli elfogadással való segítése, és az elhivatott, magas színvonalú munkavégzés.

Szakszolgálatunk a térségben ellátja a 0-3, valamint szükség esetén a 3-5 éves gyerekek korai fejlesztését, gondozását.

A szakértői vizsgálatok során szakembereink team-munkában dolgoznak, gyógypedagógusok, logopédusok, pszichológusok, szükség esetén egyéb szakember (orvos) bevonásával.  A gyógypedagógiai vizsgálat során az intellektus általános felmérése mellett a részképességek feltérképezése zajlik, valamint ezekhez kapcsolódóan az olvasás-, írás-, számolási készségek, a figyelem, emlékezet,  a szociális és pszichés funkciók területére  is kiterjed a vizsgálat.

A pszichés gondozást egyéni terápia keretében, a tagintézmény székhelyén biztosítjuk. Legnagyobb számban a viselkedési és magatartási, valamint komplex problémák (ahol a tünetek és az okok összetettek) miatt jelentkeznek. A gyermek-pszichodráma csoport javasolt 5-14 éves korú szorongó, hiperaktív, enuretikus, tanulási nehézséggel, alvási-evési nehézségekkel küzdő, válásban levő szülők gyermekei, valamint gyászoló gyermekek számára. Javasolt továbbá minden kamaszodó gyermek számára.

A fejlesztő foglalkozásokon a részképességek terén jelentős elmaradást mutató óvodás gyermekek fejlesztése történik.

A logopédiai munka során az órák nagy részét a pöszeterápia teszi ki, de emellett igyekszünk minden beszédhiba típust korrigálni, illetve minél sokrétűbb fejlesztést nyújtani a gyermekeknek. A térség óvodásainak ellátása saját intézményében történik, melynek fő előnye, hogy a gyermekeknek és szüleiknek nem kell utazniuk.

Több éves hagyomány és a szakszolgálati működés alappillére a team-munka. A teamek intézményi szinten, heti rendszerességgel valósulnak meg. A team munka jelentősége azért is hangsúlyos a szakszolgálat működésében, mert térségi feladatellátásról lévén szó, a pedagógusok a hét nagy részében nem a tagintézmény székhelyén dolgoznak.

A team egyik célja, hogy a tagintézmény-igazgató által értesüljenek a kollégák az aktualitásokról. Másrészt sok kliens esetében szükség lehet különböző szakemberek együttes munkájára, a nehezebb eseteknél fontos a közös gondolkodás, a különböző szemlélet eggyé formálása. A team ad alkalmat arra is, hogy a fórumokon, képzéseken, munkaközösségi foglalkozásokon hallottakat átadjuk egymásnak, bővítve ismereteinket.

jovőképA tagintézményünkben folyó munka értékeinek meghatározásában kiemelt szerepet kap az elhivatottság, az elfogadás, a nyitottság, segíteni akarás.

Olyan intézményért dolgozunk nap, mint nap, amit alapvetően a hozzánk forduló kliensek érdeke, igénye, valamint a fenntartónk elvárása határoz meg. A mindennapokban tapasztaljuk, hogy ezek az igények, elvárások az évek folyamán folyamatosan változnak, arra ösztönözve bennünket, hogy alkalmazkodjunk ezekhez az elvárásokhoz, sőt mi kínáljunk fel a problémák megoldásához új választási lehetőségeket. Jövőképünkben a szakszolgálatunkhoz mindig bizalommal fordulnak gyermekek, szülők, intézmények, mert megértő, szerető légkör veszi körül őket, fizikailag és mentálisan is egészséges szakemberektől kapnak szakmailag egységes működésen, eljárásenden alapuló ellátást, akik elhivatottak, törekszenek szakmai érdeklődésük és motivációjuk megőrzésére. Ennek érdekében részt vesznek külső, belső továbbképzéseken, konferenciákon, munkaközösségi megbeszéléseken, megszerezhetik térítésmentesen a munkakör ellátásához szükséges szakvizsgát.

A szakalkalmazotti közösség továbbra is képes együtt dolgozni, egymást motiválni, erősíteni, problémákat megoldani a kitűzött célok érdekében, melyeket mindenki magáénak érez. Olyan vezető áll a szervezet élén, aki megteremti és fenntartja a nyugodt, ugyanakkor innovatív szervezeti klíma feltételeit, melyet a derűs, „előrevivő” munkakapcsolatok jellemeznek mind a közvetlen munkatársakkal, mind a szülőkkel, a társszakmák képviselőivel, társintézményekkel egyaránt (szakmai nap, nyílt nap).

A jövőképünkben méltóak lennének a munkakörülmények, különös tekintettel a korai fejlesztés infrastrukturális feltételeire, eszközellátottságára. Szeretnénk olyan körülmények között fogadni a gyermekeket, szülőket, melyben nem az emberi tényező toldozná-foltozná a rendszer működéséből adódó hiányosságokat, amelyben mi is jól érezzük magunkat (új épület, tornaszoba), erőfeszítéseinket elismerné a fenntartó, melyet erkölcsileg és anyagilag is kifejezésre juttatna.