Karcag

Karcag 5300 Karcag, Kisújszállási út 45.
Telefon: 59/300-262
e-mail: karcag@jnszmpsz.hu
karcag
mb. tagintézmény-igazgató:Vargáné Kerti Anikó
mb. tagintézmény-igazgató helyettes: Marsi Noémi


Nyitvatartási rendünk:   

Hétfő:            7.45 – 17.00
Kedd:             7.45 – 17.00
Szerda:          7.45 – 16.00
Csütörtök:    7.45 – 16.00
Péntek:         7.45 – 14.00

A Jász Nagykun Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézményének szakemberei ideális környezetben, korszerű diagnosztikai és terápiás eszközökkel, magas színvonalú szakmai együttműködéssel segítik a gyermekeket, szüleiket, pedagógusaikat.

Gyógypedagógiai, pszichológiai, logopédiai vizsgálatok, terápiás ellátás, fejlesztő foglalkozások, szakmai tanácsadás, esetelemző, értékelő megbeszélések tartoznak szolgáltatásaink körébe.

Tagintézményünk a kliensek és a partnerek számára eredményes, személyre szabott, szakszerű ellátást nyújt. Célunk az esélyteremtés, hogy a gyermekek a bennük lévő képességeiket a lehetőségeikhez mérten legjobban ki tudják bontakoztatni, ez által személyiségük sokoldalúan, harmonikusan fejlődjön. A nevelési-oktatási, szociális, egészségügyi társintézmények munkáját szakmai segítségnyújtással támogatjuk, a szülői kompetenciákat, a család optimális működését erősítjük.

Feladatellátási területeink:

–  gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás
–  fejlesztő nevelés
–  szakértői bizottsági tevékenység
–  nevelési tanácsadás
–  logopédiai ellátás
–  konduktív pedagógiai ellátás
–  gyógytestnevelés
–  iskolapszichológiai, óvodapszichológiai feladatok koordinációja
–  kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.

Ellátott települések:

Karcag, Berekfürdő, Kunmadaras, Kisújszállás, Kenderes

jovőképA Karcagi Tagintézmény magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkező szakalkalmazotti közössége a kliensek és a partnerek számára eredményes, személyre szabott, szakszerű ellátást nyújt.

Kiemelt feladatunknak tekintjük

  • a szülőkkel történő eredményes együttműködés kialakítását, a szülői kompetenciáknak és a család optimális működésének erősítését,
  • a nevelési-oktatási, szociális, egészségügyi társintézmények munkájának szakmai segítségnyújtással történő támogatását.

A szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás feladatellátás területeken az ágazat-és szakmaközi kommunikáció erősítését elsődlegesnek tartjuk fórumok, team munkák, tevékenységeink megismertetésén keresztül. A logopédiai ellátásban bővítjük terápiás kínálatunkat, a gyermekek szüleit igyekszünk érdekeltté tenni a kezelés sikerességében. A korai fejlesztés területén célunk a sérülésspecifikus ellátás biztosítása a mozgásterápiák spektrumának szélesítésével.

Továbbra is fontos számunkra, hogy a folyamatos szakmai megújulás szintereit kihasználva, ideális személyi, tárgyi feltételek mellett, megfelelő szakmai környezetben tudjunk szolgáltatásainkhoz hozzáférést biztosítani.