2023/2024

Összefoglaló a Fejér Vármegyei Logopédiai Szakmai Nap című konferenciáról

A Fejér Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Logopédiai Munkaközössége által szervezett Logopédiai Szakmai Nap 2024. május 22-én került megrendezésre. Érdekes programmal, értékes előadásokkal – a komplex nyelvi terápia, dadogás, afázia, nyelvfejlődés, nyelvlökéses nyelés, tanácsadási tevékenység témaköreit érintve – várták a szervezők az érdeklődő kollégákat.

A konferencia Dr. Mile Anikó főigazgató asszony köszöntőjével kezdődött. Ezt követően Varga Katalin és Alkonyi Mónika mutatták be a beszéd kifejezés és beszédértés elmaradásának komplex szemléletű terápiáját az Értem és mondom című könyvek alapján. A kiadványok átfogóak, hiszen alkalmasak az óvodás- és az iskoláskorú gyermekek/tanulók fejlesztésére. Komplex szemléletű, mivel fejleszti az expresszív és a receptív nyelvi területeket, valamint hat a nyelvi működéssel összefüggő kognitív folyamatokra is. A következő előadást Dr. Mészáros Éva és Bóla Emília tartották a MLSZSZ klinikai logopédiai szekcióját képviselve. Számomra mindig lenyűgöző, amikor egy logopédus ilyen komoly gyakorlati funkcionális anatómiai és neuropszichológiai tudással kell, hogy szervezze a terápiás tevékenységét. Az előadáson keresztül megismerhettük az afáziát a különböző elméletek tükrében. Ezután Móricz Éva és Fazekas Laura tartottak előadást a nyelvlökéses nyelés terápiájáról, pontosabban az orofaciális myofunkcionális terápiáról. Az előadók felhívták a figyelmet, hogy az ún. nyelvlökéses nyelés terápia többről kell, hogy szóljon, mint a helyes nyelés kialakítása. Szerencsésebb megnevezés: myofunkcionális terápia. A terápia holisztikus, hiszen az egész test szemlélésére, kezelésére van szükség. Ehhez gyakorlati tanácsokat kaptunk az előadóktól. A terápia menetének megismerésén túl konkrét gyakorlatok bemutatására is sor került. Tóthné dr. Aszalai Anett a Fókuszok a dadogás kezelésében címmel tartott előadást, mely összefoglaló alkalmas volt a beszédfolyamatossági zavarok területét érintő ismereteink frissítésére. Zsigmond Tamara igen hatásos, magával ragadó előadást tartott A beszédészlelés és beszédértés napjainkban címmel. Felhívta a figyelmet a szülők kiemelkedő szerepére, valamint a tanácsadás, szülőtréningek jelentőségére. Végül egy szakdolgozati kutatást ismerhettünk meg Volf Zsuzsától, aki a logopédiai tanácsadási feladatok megvalósulásának helyzetét tárta a hallgatóság elé.

A szakmai nap tartalmas, színvonalas előadásokat kínált a résztvevőknek. A Fejér Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Logopédiai Munkaközössége jó szolgálatot tett a szakmai fejlődés és a logopédiai ellátás színvonalának emelése érdekében. A JNSZVPSZ és a FVMPSZ Logopédiai Munkaközösségeinek együttműködése 2016 őszén kezdődött egy eredményes közös műhelymunka keretein belül. Azt remélem, lesz lehetőség a továbbiakban az együttműködés megerősítésére, hiszen Gárdonyiné Kocsi Ilona – egykori munkaközösség-vezető – által választott idézet örök érvényű:

„Ha… többek életét s munkáját összekapcsoljuk, együttesen mindnyájan sokkal messzebbre jutunk,
mint külön haladva bárki is eljuthatna.”  (Decartes)

Halasi-Bata Linda
logopédus,a JNSZVPSZ
Logopédiai munkaközösségének vezetője