Tehetségazonosítás a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálatnál

 A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat a jogszabályban meghatározott módon végzi a kiemelten tehetséges tanulók gondozását, a szakmai alapdokumentumában foglaltaknak megfelelően.  Segíti a nevelési-oktatási intézményekben folyó tehetségfelismerő tevékenységet, tehetségazonosítást, illetve végzi az ellátás koordinációját.

A nemzeti köznevelésről szóló (2011.CXC.) törvény 4. § (14.) alapján kiemelten tehetséges gyermek, tanuló az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik, és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség.

Gyakran előfordul, hogy a viselkedési problémák, alulteljesítés, esetleg a képességek egyenetlensége miatt nehéz felismerni a gyermek, tanuló tehetségterületét. E rejtőzködő tehetségek, illetve más ok miatt kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók (BTMN, SNI) körében is végezhető tehetségazonosítás.

Ezeket a tevékenységeket a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat járási tagintézményeiben a tehetséggondozó koordinátor szakemberek látják el. A tehetségazonosításról szakterületi vélemény készül. A szakterületi véleményben megállapított jogosultság alapján az intézmény (óvoda, általános és középiskola) – a 2011. évi CXC. törvény 27. § (5) bekezdésben foglaltaknak megfelelően – a meghatározott órakeret terhére tehetséggondozó foglalkozást köteles biztosítani a jogosultságot szerzett tanuló részére.

A pedagógusok, szülők, intézmények figyelmébe ajánljuk a lehetőséget, éljenek vele a „tehetségcsírát” vagy „tehetségígéretet” mutató gyermekek, a tehetséges tanulók mind szélesebb körű ellátása érdekében.

A tagintézmények elérhetősége a honlapunkon a Tagintézmények cím alatt található.

A vizsgálatra a jelentkezési lap innen tölthető le.