A pedagógiai szakszolgálatok tehetséggondozással kapcsolatos tevékenysége

 A tehetséggondozással kapcsolatos tevékenység a tehetséges tanulók felkutatása, megkeresése, a szülők, pedagógusok esetleg más személyek által történő figyelemfelhívás után a tanuló vizsgálata, azonosítása, javaslat a további tehetséggondozásra. Ez pedagógiai és pszichológiai eszközökkel történik.

A pedagógiai szakszolgálat tehetséggondozó koordinátora ennek érdekében kapcsolatot tart a szülőkkel és a pedagógusokkal, a gyermekkel az adott intézményben vagy azon kívül foglalkozó szakemberekkel és a tehetséggondozó hálózattal. A JNSZ Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézménye és Tagintézményeiben dolgozó szakemberek, komoly szakmai tudással, tapasztalattal, rendelkeznek, széleskörű információs rendszerük van, így az egyéni adottságokra és lehetőségekre szabott, hosszú távú támogatást tudnak nyújtani.

Milyen jelekre kell felfigyelni az iskolában a pedagógusoknak és otthon a szülőknek, ha tehetségesnek gondolják gyermeküket?

A gyermek:

 • teljesítménye és motivációja a kiemelkedő képességek mellett is hullámzó, tartósan alul, vagy túlteljesít,
 • ha a tanuló kiemelkedő képességgel rendelkezik,
 • teljesítményszorongás, teljesítménykényszer tapasztalható,
 • viselkedése vagy hangulata jelentősen megváltozik, esetleg szélsőségessé válik,
 • bármely – nemcsak tanulási – területen kiemelkedő képességű gyermek testi-, lelki-, érzelmi egészségi állapota labilissá válik,
 • intézményválasztása, pályaválasztása bizonytalan,
 • tehetsége mellett beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségei vannak, felmerül a sajátos nevelési igény gyanúja,
 • a szülők, vagy a pedagógusok által megítélve tehetség-tanácsadást igényel.

Mire vonatkozik a tehetség tanácsadás?

 • Ha a szülők, vagy a pedagógusok nem rendelkeznek elegendő ismerettel a tehetség felismeréséhez, támogatásához, vagy beilleszkedésének, családban-, intézményben integrált nevelésének, oktatásának és személyre szabott kezelésének, többirányú fejlesztésének, esetleges terápiás szükségleteinek, felismeréséhez, továbbtanulásának kérdésében.
 • Ha a szülők, vagy a pedagógusok segítségre szorulnak a pedagógiai, pszichológiai vizsgálati eredmények értelmezésében és közlésében, a beavatkozási javaslatok elfogadtatásában és megvalósításában.

Hogyan vehető igénybe a szakszolgálati tehetség tanácsadás, tehetséggondozás?

A részvétel önkéntes:

 • jelentkezni kell a Székhelyintézményben dolgozó tehetséggondozó koordinátornál, vagy a Tagintézményekben dolgozó tehetséggondozó szakembereknél.
 • A gyerekkel foglalkozó pedagógus, az óvoda-, iskolapszichológus, a nevelési, oktatási intézményben a tehetséggondozásért felelős szakember, a fejlesztőpedagógus, orvos, védőnő is lehet az a személy, aki jelzi: a tanulót célszerű lenne vizsgálni tehetség összetevők alapján, vagy be kellene kapcsolni tehetséggondozásba.
 • Gyakran előfordul, hogy nem a tehetség kérdése merül fel először, hanem viselkedési problémák jelentkeznek: gyakran vannak átfedések a tehetségesek és más okból kiemelt figyelmet igénylő gyermekek között.
 • Tehetséggondozás a szakértői bizottsági tevékenység eredményeként is javasolható, BTMN, SNI megállapításától, kizárásától függetlenül, illetve azokkal együtt is.

Milyen módszerekkel segítenek a szakemberek?   

1.Tehetség-tanácsadás (javasolt a gyermeknek, a szülőknek, családtagoknak, a pedagógusoknak, az intézményi tehetséggondozó szakembereknek vagy más, a gyermekkel foglalkozó felnőtteknek)

 • differenciáló és integráló nevelési, oktatási módszerek alkalmazása
 • gyermek képességeinek megfelelő nevelési-oktatási intézmény kiválasztása, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás
 • a gyermek érdeklődésének megfelelő és fejlődését támogató gazdagító programok megtalálása
 • további vizsgálatok elvégzése az intézményen belül vagy kívül
 • a pályaválasztáshoz kapcsolódó vizsgálatok

2.Részvétel a tehetség azonosításában

 • szakmai közreműködés a nevelési, oktatási intézményekben szervezett szűrővizsgálatokban
 • egyéni képesség- és személyiségvizsgálatok elvégzése, az eredmények értelmezése
 • szakterületi vélemény-, illetve kérelem alapján komplex szakértői vélemény készítése

3.Fejlesztő támogatás

 • személyiségfejlesztő foglalkozásokon való részvétel, a tehetséggondozás keretében
 • komplex gyógypedagógiai-, fejlesztőpedagógiai-, pszichológiai ellátás a nevelési tanácsadás körében
 • óvoda-, iskolapszichológiai ellátás
 • logopédiai ellátás
 • gyógytestnevelés

Császár István
tehetséggondozó koordinátor