regisztralt_tehetsegpont

A JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat egyik alaptevékenysége a tehetséggondozás., melynek keretében a korai tehetség-felismerés, tehetségazonosítás, a tehetséges gyermek személyiségfejlődésének támogatása, szükség esetén további megsegítésre irányítás, önismereti csoport szervezése és vezetése a tehetséges gyermekek részére, tanácsadás, támogatás a szülőnek, konzultáció a pedagógus részére, közös tehetség-tanácsadási fórum szervezése, speciális tehetségprogramban való részvételre javaslat adása, a tehetségazonosítás, kimeneti mérések elvégzése történik, a jogszabály által előírt módon.

Ezek mellett vállaljuk a megyei intézmények összekapcsolását, az iskolai tehetségfejlesztő szakemberek koordinációját, intézményi szakemberbázis készítését. A pedagógusok számára szakmai tanácsadást nyújtunk. Pszichológiai mérésben, tehetségazonosításban, hatékonyságmérésben kérésre segítséget biztosítunk. Vállaljuk a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű települések gyermekeinek megsegítését a lakóhelyük közelében, a megyei intézmény tankerületi intézményeinek segítségével. Komplex pszichológiai és pedagógiai vizsgálatok elvégzését is vállaljuk.

A tehetségpont hatóköre

Regionális hatókörű tehetségpontként kívánunk működni, a régió óvodáival és iskoláival, országosan a megyei pedagógiai szakszolgálatokkal, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel, a megye tehetségsegítő tanácsaival, tehetségpontjaival és a Nemzeti Tehetségsegítő Tanáccsal együttműködve. Konkrét együttműködési megállapodást kívánunk kötni a Jász-Nagykun-Szolnok Tehetségsegítő Tanáccsal

A Megyei Szakszolgálat tagintézményeivel egy szervezetként, a jó gyakorlatok tanulmányozás céljából mindenképpen szoros a szakmai együttműködés, hiszen ez a feladat újdonság a szakszolgálati feladatellátásban, így mindenképpen szükséges a folyamat egységes szabályozását és működtetését a gyakorlatban kidolgozni és alkalmazni. Erre kiváló fórum a szakszolgálaton belül működő munkaközösség, ahol a szakszolgálatok szakemberei ismertetik egymással a tapasztalataikat, megosztják a jó és a kevésbé bevált programjaikat. A közös munkához egyrészről az országos ajánlásokat, másrészről a gyakorlatból származó konkrét tapasztalatokat szeretnénk felhasználni.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ széles kapcsolatrendszerét felhasználva a régió nevelési-oktatási és egyéb köznevelési intézményeivel szoros együttműködést szeretnénk kialakítani és működtetni. Az egyházi és a magán intézményekkel is – megkeresésükre – kapcsolatot kívánunk felvenni.

Tervezett programok:

Főként a tehetségazonosításban, a hatékonyságmérésben, a tehetséggondozás komplex személyiséget formáló részterületein, illetve a szülők, a gyerekek és a pedagógusok számára nyújtott tanácsadásban tudunk részt vállalni.

Tehetség-tanácsadási fórumokat szeretnénk szervezni, ahol az egyes iskolák által ajánlott tehetségprogramokat a résztvevők jobban megismerhetik, illetve szeretnénk kidolgozni az egyéni szülői, pedagógus- és gyermektanácsadás módszertanát.

A Szakszolgálat és a tehetséggondozást végző intézmény pedagógusának kettős vezetésével szülői fórumokat tervezünk, ahol a szülőket is felkészítjük a tehetséges gyermekkel való egyedi bánásmód módozataira, megmutatva nekik a lehetőséget a különböző, széles skálájú tehetségfejlesztő programokban való részvételre.

Az intézmények szakembereinek szakmai módszertani útmutatást szeretnénk kidolgozni, ehhez workshopokat, szakmai napokat, konferenciákat szervezni, együttműködve az előző pontban felsorolt intézményekkel. Ezen rendezvények keretében a villanásszerű élménybeszámolóktól az elmélyült tudásmegosztásig szeretnénk a szakembereket megragadni és megmutatni a tehetséggondozáshoz kapcsolódó pszichológiai, pedagógiai, nevelési, oktatási módszerek sokszínűségét.

Anyagi fenntarthatóság:

A fenntartó beleegyezésével hazai és külföldi pályázati forrásokat felhasználva szeretnénk biztosítani a Tehetségpontunk működését. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által kiírt pályázatok, illetve az Európai Uniós források biztosíthatják a pénzügyi feltételeket.

Alapfeladatként térítésmentesen 2013. szeptember 1-je óta, a felhasználói igényeknek megfelelően tudjuk szolgáltatásainkat nyújtani, megyei szinten a gyermek/tanuló lakóhelye vagy iskolája közelében. Azonban a szakembereink leterheltsége miatt kevés olyan tagintézményünk van, ahol a tehetséggondozás egyedüli feladatként szerepelne a szakembereink munkájában. Ezt a helyzetet szeretnénk pályázati forrásból megsegíteni.