A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunszentmártoni Tagintézményének és Tiszaföldvári Telephelyének dolgozói.

Szombati Zoltánné telephely vezető

tanulásban akadályozottak – látássérültek pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár, tagintézmény-igazgató szakmai helyettese

1999-ben végeztem a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző főiskolán. Munkámat a budapesti Gyengénlátók Általános Iskolájában kezdtem, ahol halmozottan fogyatékos – látás- és értelmi sérült – gyermekekkel foglalkozhattam. 2006-ban rövid ideig a homoki Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, EGYMI, Kollégium és Gyermekotthonban tanítottam. Idő közben megszületett három gyermekünk, akik még érzékenyebbé tettek mások megértésére, elfogadására. Alkalmam nyílt elvégezni egy önkéntes szoptatási tanácsadói tanfolyamot, ahol sokat tanultam az értő figyelemről, kommunikációról, megfelelő segítségnyújtásról. Rengeteg tapasztalatot szereztem az édesanyákkal történt beszélgetések során az odafigyelés, megértés fontosságáról, a szülők önbizalmának, kompetenciájának megerősítéséről, gyermekük elfogadásáról. Munkámba a játékosságot, az alkotás örömét igyekszem beleszőni, mert hiszem, hogy oldott, meleg hangulatban a fejlesztés is hatékonyabb lehet.

Hatvani Rózsa

tanító, testnevelő, szakvizsgázott gyógytestnevelő, alapozó terapeuta

Gyógytestnevelő és mozgásfejlesztő pedagógusként (alapozó terapeutaként) a kezdődő mozgásszervi elváltozásokat javítom és az idegrendszer éretlenségéből és lassúbb fejlődéséből fakadó elváltozásokat enyhítem sajátos nevelési igényű (tanulásban valamint értelmileg akadályozott) óvodás és iskolás gyermekeknél. Meggyőződésem, hogy az életkori sajátosságok figyelembevételével kora gyermekkorban lehet a leghatékonyabban megelőzni ill. fejleszteni az idegrendszer éretlenségéből is adódó elváltozásokat a mozgás, a tanulás és a viselkedés területén. Utazó gyógypedagógusi hálózat keretében sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztő nevelésével, oktatásával is foglalkozom. Személyes érintettség miatt, édesanyaként évekig tanulmányoztam és alkalmaztam a különböző képességfejlesztő és mozgásfejlesztő módszereket. Gyakorlatban megszerzett fejlesztési tapasztalataim végül pedagógus diplomával és újabb képzésekkel váltak teljesebbé. Folyamatosan képzem magam, hogy a hozzám fordulóknak szakszerű segítséget tudjak nyújtani. Az intelligencia fejlesztésére is törekszem kreatív foglalkozásokkal pl. kézművesség, báb- és drámajátékok, kooperatív tanulási technikák, állatasszisztált terápiák, melyek a siker örömét, az alkotást, érdeklődést, és az érzelmeket is kiváltják a gyermekekből. Az alkotások egy részét fotókon is megörökítem. Munkámban a családközpontúság és a komplexitás elvét követem más területeken dolgozó szakemberekkel együttműködve. Fontosnak tartom, hogy az egészséges életmód, a mozgás, a sport, a helyes testtartás igénye kialakuljon növendékeimben és munkámmal ezt igyekszem segíteni.

Ghyczy Tamás

gyógypedagógus logopédus szakirányon

1980-ban kaptam meg a gyógypedagógusi diplomámat, amit a Bárczi Gusztáv Tanárképző Főiskolán oligofrénpedagógia-logopédia szakon szereztem. Levelező tagozaton végeztem, ezért már a tanulmányi időm alatt is gyógypedagógiai intézményekben dolgoztam. 1975-től Homokon a Kisegítő- Foglalkoztató Iskola és Nevelőotthonban kezdtem a pályámat mint képesítés nélküli nevelőtanár. 1978-tól Szegeden dolgoztam mint logopédus tanárjelölt (ekkor még főiskolás voltam). Mentorom az akkor elismert szaktekintélynek számító Vekerdy Zsuzsanna volt. Következő tanévtől elfogadtam egy makói állást, és Makón lettem városi logopédus. Később pályaelhagyó lettem, majd 2009 szeptember 1-től a Pedagógiai Szakszolgálatban, később a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunszentmártoni Tagintézményében lettem logopédus. Ebben a minőségemben a környező településeken végzek terápiás tevékenységet az arra rászoruló kisgyermekek részére.

Szabó Mihály Balázsné

tanító, gyógypedagógus logopédus szakirányon

A tanítói diplomámat 2008-ban a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karán szereztem, ének-zene műveltség területen. 2014-2020 között a Révay György EGYMI általános iskolájában és készségfejlesztő szakiskolájában tanítottam ének-zenét. Három gyerekünk született.  A középső gyermekem logopédiai terápiára szorult, melyben egy idős logopédus segített. A gyermekemmel való gyakorlások során ébredtem rá, hogy egész életemben ezt szeretném csinálni. 2020-ban szereztem meg a logopédiai diplomámat a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Karán. Ez év augusztusa óta dolgozom a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunszentmártoni Tagintézményénél.

Deli Gabriella

gyógypedagógus, szomatopedagógia és tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon

2000-ben egy teljesen új oktatási területre kerültem, mely gyökeresen megváltoztatta az életemet, tanítóként speciális igényű gyermekekkel kezdtem el foglalkozni. Homokon a Révay György Iskola, Szakiskola és Kollégiumban dolgoztam 2016-ig, ez volt az a hely ahol segítő szakmám iránti szeretet kialakult bennem. Munkám során, megismerkedtem 3-23 éves korú enyhe értelmi fogyatékos és értelmileg akadályozott gyermekekkel. Bepillantást nyertem problémáikba, mindennapjaiba. Rájöttem, az ott élő gyermekek mások, de hasonlóak, mint ép társaik, rájuk is igaz, mint minden gyermekre, szeretik a mozgást, a játékot. Ebből az okból 2014-ben elvégeztem Dinamikus Szenzoros Integrációs Terapeuta képzést (DSZIT).  2016 szeptembertől kezdve dolgozom a pedagógiai szakszolgálatnál, korai fejlesztés területén mozgásfejlesztésben. Azt gondolom megtaláltam azt a helyet és területet ahol a legtöbbet tudok tenni a gyermekekért. 2017-ben államvizsgáztam gyógypedagógiai területen Tanulásban Akadályozottak és szomatopedagógia szakirányon. Hiszem és tapasztalom azt, hogy korai mozgásfejlesztésbe bevont gyermekek előnyben vannak a többi problémás, de később bekerülő gyermekekkel szemben.

„Ne próbáld megváltoztatni a világot.
Kudarcot fogsz vallani.
Próbáld meg szeretni a világot.
Lám, a világ megváltozott,
Örökre megváltozott.”
/Sri Chinmoy/

Szűcsné Papp Rita

szakszolgálati titkár

1999-ben érettségiztem a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mészáros Lőrinc Közgazdasági Szakközépiskolában, ugyan itt képesítést szerezetem számítástechnikai szoftverüzemeltetői szakon. Dolgoztam autógyártásban végellenőrként, közfoglalkoztatottként polgármesteri hivatalban, okmányirodában, iskolában, míg a gyermekem meg nem született. Miatta kerültem kapcsolatba a Pedagógiai Szakszolgálattal és az itt folyó munkával. 2017 augusztusától dolgoztam először közfoglalkoztatottként a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunszentmártoni Tagintézményénél, majd 2019 júniusától közalkalmazottként. Feladatom a Szakszolgálat és az itt dolgozó kollégák munkájának segítése. Megtaláltam azt a munkát, ahol jól érzem magam. Segíteni szeretnék a Szakszolgálathoz forduló szülőknek és gyerekeknek, mivel én is érintett szülő vagyok.