Tiszafüredi Tagintézmény

Közös Szakmai nap a Kunhegyesi és Tiszafüredi Tagintézmény dolgozóinak – Nevelési Tanácsadás Évének keretében (2017.10.10.)

Szakmai napunkat 2017. 10. 10-én, tartottuk meg kunhegyesi kollégáinkkal közösen a Tiszafüredi Tagintézményben. A munkatervben szereplő téma (autogén tréning ismertetése, felhasználása a terápiák során, kipróbálása) változott – az előadó megbetegedése miatt -. A módosított téma a nevelési tanácsadás dokumentációs anyagának közös áttekintése, jó gyakorlatok átvétele, nyári kettős csoportvezetésű táborok tapasztalatainak megbeszélése lett.

Megbeszéltük hogyan tudjuk mindkét tagintézmény számára elfogadhatóan egységesíteni a nevelési tanácsadás napló vezetését. Mi szerepeljen benne és milyen formában? Megbeszéltük, hogy ki hogyan-elektromos vagy papír alapon- vezeti a nevelési tanácsadáshoz tartozó belívet, továbbá milyen módszerekkel történik a nevelési tanácsadásban szereplő gyerekek kiválasztása.

A logopédus kolléganő ismertette a Szól-e szűrés? lényegét illetve a szűrés összekapcsolódását a nevelési tanácsadásba vett gyermekek esetében.

A Szól-e? szűrővizsgálat az 5-6 éves gyermekek nyelvi elmaradásainak és írott nyelvi zavarok kockázatának kimutatására jött létre. Egységes szűrőeljárás az óvodáskori logopédiai ellátásához. Szakszolgálatunk már második éve használja ezt az eljárást az 5. életévüket betöltött óvodások részére. Ezzel a szűréssel a törvényi előírásoknak teszünk eleget. Az artikuláció vizsgálat és a nyelvi zavar kimutatásán túl pontosan rámutat az olvasás és íráskészültség szintjére is. Idén az a gyakorlat lépett életbe, és arról beszélt tiszafüredi kolléganő, hogy az MSSST vizsgálatot kiváltjuk a Szól-e? szűrővizsgálattal, hiszen a gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy a szűrővizsgálat eredményei és az MSSST vizsgálat eredményei kb. 80%-os egyezést mutatnak. Így szakítva a többéves hagyománnyal a Szakszolgálat logopédusai által felvett Szól-e? szűrőeljárás eredményeit vesszük alapul a prevencióba bekerülő gyerekek ellátásában. Az eredmények alapján az olvasás és íráskészültség terén mutatott gyenge teljesítmény, vagy a nyelvi rendszer területén mutatott elmaradással is be lehet kerülni a prevenciós csoportba.

A Szól-e? szűrővizsgálati eredményeket a logopédus és a prevenciót végző szakember megbeszéli, feltérképezik a gyermek elmaradásait annak függvényében, hogy azok mely területeteken jelentkeznek.

Azokat a gyermekeket, akiket a Szól-e? szűrés eredményei alapján nem kerültek be prevenciós, ellátásba, az óvónők jelzései alapján felmérjük az MSSST vizsgálattal és amennyiben indokolt, prevenciós ellátást kapnak.

Összegezve a nevelési tanácsadásba kerülés módjai:

   -Szól-e? szűrőeljárás eredményei

   -óvónői jelzések alapján MSSST vizsgálat

A következő téma a nevelési tanácsadás keretében megvalósuló nyári tábor tapasztalatairól. Elmondták, hogy milyen jól együtt tudott dolgozni a fejlesztő pedagógus és a pszichológus a gyakorlatban. A két szakterület remekül kiegészítette egymást és mindkettejük számára sok-sok érdekességet rejtett. Minden napnak megvolt a fő témája, amelyhez kapcsolódtak feladatatok, kézműves foglalkozás és játékok. Az idei táborban „hercegnők és lovagok” vettek részt. A témák: önismeret, kommunikáció, együttműködés, versengés, társas elfogadás és érzelmek.

Jó hangulatban, eredményesen telt szakmai napunk.

Felelős: Marton Ibolya és Barta Ágnes gyógypedagógusok

 

Tiszafüred, 2017-10-17.

 

                                                                                                          Bukta Henrietta
tagintézmény-igazgató