Külső-belső továbbképzés Mezőtúri tagintézmény

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE
KÍSÉRLETI PSZICHOLÓGIA, ÖSZTÖNÖK, INTELLIGENCIA, TECHNOLÓGIA:
A GYÓGXPEDAGÓGIAI PSZICHOLÓGIA ÁRTALMÁBÓL CÍMŰ KONFERENCIA

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
Budapest

A konferenciát Prof. Szalay Péter egyetemi tanár, rektorhelyettes, valamint Prof. Zászkaliczky Péter főiskolai tanár, dékán nyitottam meg. Dr. Győri Miklós is köszöntötte a vendégeket, majd Stefanik Krisztina vezényelte az előadások egymásutániságát. A konferenciát Lányiné Dr. Engelmayer Ágnesnek ajánlották fel.

Az előadások az elmúlt évek gyógypedagógiai pszichológiai kutatásaira vonatkoztak, a kutatási eredményeket mutatták be. Elsőként Prof. Pléh Csaba számolt be arról, hogy „Mit tanul a kísérleti pszichológia a fogyatékossággal élő személyek tanulmányozásából?”. A színvonalas előadást egy angliai-magyar összehasonlítást bemutató összegzés következett Prof. Kiss Enikő Csilla előadásában.

A konferencián bemutathatta szakdolgozatának rövid kivonatát egy alap- és egy mesterképzésen végzett hallgató, akik a Walter Bachmann-díj nyertes hallgatói voltak a 2014/20145. tanévben. A hallgatók előadását követte Prof. Vajda Zsuzsanna bemutatója a Nemek, nemzetek közti különbségek és az intelligencia címmel. Prónay Beáta a későbbiekben beszámolt a látássérültek pszichodiagnosztikáját befolyásoló tényezőkről, annak jelenlegi körülményeiről.

A harmadik blokkban már „házon belüli” előadókat hallgathattunk. Dr. Mlinkó Renáta a Mozgáskorlátozott tanulók képességvizsgálatainak lehetőségeit, specifikumait taglalta, majd őt követte Dr. Gereben Ferencné Professor Emeritus vezetésével Nagyné Dr. Réz Ilona és Dr. Mlinkó Renáta közös projektjéről való beszámolója, melynek témája: A pszichológiai megismerés szerepe a gyógypedagógiai ellátásban – SNI/b tanulók felülvizsgálatának kutatási tapasztalatai. Az utolsó előadásban Dr. Csákvári Judit adott számot Dr. Győri Miklóssal végzett közös kutatásának eredményeiről az Intellektuális képességzavar és digitális technológiák: akadályok, eredmények, perspektívák címmel.

A magas színvonalú előadásokat követően Lányiné Dr. Engelmayer Ágnes közvetlen kollégái emlékeztek meg munkásságáról egy rövid videofilmben. Az ünnepelt köszönetet mondott, és lezárta a bensőséges, szakmai konferenciát.

2015. november 26.

Székely Orsolya
tanulásban- és értelmileg akadályozottak
pedagógiája szakos gyógypedagógus
(Mezőtúri Tagintézmény)