Külső-belső továbbképzés

Az egészségüggyel való együttműködés lehetőségei és felületei

Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázis

2015. október 20.

Sándor Éva, Kemény Rita: Az egészségüggyel való együttműködés lehetőségei és felületei egy konferencia tanulságai alapján

 Dr. Mészner Zsófia: A hátrányos helyzetű gyermekek egészségi állapota

A hátrányos helyzetű gyerekeket különösen sújtják az egészségi problémák (már a magzati és csecsemőkortól kezdve):

 • alultápláltság
 • védőoltások
 • ingerszegény környezet, mélyszegénység
 • elhízás is gyakoribb a hátrányos helyzetű gyerekek körében

 Mihályi Krisztina: A korai iskolaelhagyás problémája, a megelőzés lehetőségei

 • Középiskola első évfolyama a legveszélyeztetettebb kilépőpont
 • Figyelemfelkeltő jelek
 1. állapothoz köthető jelek: hiányzás, romló tanulmányi átlag, évismétlés
 2. viselkedésbeli megfigyeléshez köthető

Mit tegyünk?

 • Mielőbbi beavatkozás
 • Hozzáférés a kisgyermekkori neveléshez
 • Pályaorientáció tantervbe ágyazottan és célzottan
 • Befogadó iskolai légkör, komprehenzív iskolamodell
 • Iskolák közötti átmenet (rugalmas átjárás) moduláris szakképzés
 • Korai jelzőrendszer működtetése
 • Lemorzsolódottak osztályba visszavezetése (HÍD I., HÍD II.)

HÍD I.: aki elvégezte az általános iskola 8 osztályát

HÍD II.: aki elvégezte az általános iskola 6 osztályát és betöltötte a 15. életévét, vagy már nem tanköteles korú, de még nincs meg az általános iskola 6 osztálya

 Leiner Károly: Az osztályfőnökök szerepe a veszélyeztetett tanulók segítésében, együttműködés az iskola-egészségüggyel

Lemorzsolódásra veszélyeztetett tanuló

Adott tanévben a tanulmányi átlageredménye közepes teljesítmény alatti, vagy a megelőző tanévhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutatott.

Osztályfőnökök feladatai, lehetőségei

 • Tanulók, családjainak megismerése (családlátogatás)
 • Kapcsolattartás szülőkkel: szülői klubok, találkozók, közös programok
 • Kiemelt figyelem a gyermekvédelem látókörébe került tanuló felé
 • Együttműködés belső szakemberekkel (orvos, védőnő, gyermekvédelmi felelős stb.)

 Dr. Kovács Zsuzsanna: Az egészségügyi ellátók feladatairól gyermekek bántalmazásának, elhanyagolásának gyanúja esetén (szakmai irányelv)

 • Ez a dokumentumuk már elkészült az orvosok, védőnők számára, de még a hivatalos utakat be kell járnia.
 • A bántalmazás, elhanyagolás definíciója.
 • A gyerekbántalmazás és elhanyagolás felismerése.
 • Gyanú esetén szükséges lépések megtétele.
 • Egy hasonló anyag: Módszertani Útmutató – A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működtetése kapcsán a gyermek bántalmazásának felismerésére…

Kórházpedagógusok léte

 Papp Krisztina: Együttműködés a családsegítő és gyermekjóléti rendszerrel

A rendszer két lépcsőben átalakul

 • januártól minden járásban létre kell hozni az összevont Családsegítő és Gyermekjóléti Központokat.
 • januártól új szolgáltatás pl. az óvodai/iskolai szociális munkások (az új gyermekvédelmisek) hálózatos rendszerben fog kialakulni.

Dr. N. Kollár Katalin: Az iskolapszichológusok és az egészségügyi személyzet együttműködési lehetőségei a hátrányos helyzetű gyermekek gondozásában

 • Konzultáció gyerekekről
 • Orvos: elhízás, étkezési zavarok (anorexia, bulimia) gyakori hiányzások okai, függőségek, továbbküldés
 • Védőnő: kölcsönös problémajelzés, közösen tartott prevenciós programok, pályázatok
 • Esetkonferencia
 • Prevenciós programok (szexuális nevelés, dohányzás ellenes program)
 • Iskolai egészségfejlesztési koncepció kialakítása

Szabó Anita

munkaközösség-vezető