Külső-belső továbbképzés Székhelyintézmény SZB.

Beszámoló a „Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok támogatása” – FOGLALKOZTATÁS 2016 ágazatközi találkozóról

2017. november 10-én országjáró körút egyik állomásaként Szolnokon is megrendezésre került a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK) kezdeményezésére az ágazatközi párbeszéd. A szakmai találkozó fő célja egy párbeszéd megindításának kezdeményezése a fogyatékos (SNI) fiatalok oktatásból munkába lépésének sikeressége érdekében. Fontosnak tartott feladat volt az érintett szervezetek között meglévő vagy tervezett szakmai együttműködés feltérképezése, valamint a javaslatok, ötletek gyűjtése az oktatásból való átmenet zökkenőmentessé tételére vonatkozóan. A rendezvényen részt vett az EMMI, a JNSZMKH Foglalkoztatási Főosztály, a Szolnoki Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztálya, az Impulzus Egyesület, a Munkaerőpiacon Maradás Egyesület, a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógia Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottság képviselői.

A nyitóbeszédet követően mindent résztvevő rövid bemutatkozás keretében elmondta érintettségét, valamint első gondolatait a fogyatékkal élő személyek munkába állásával kapcsolatban. A gondolatok összegzésével kirajzolódott az oktatási intézményből való kikerülés és a munkába állás közötti láncszem hiánya. Farkas Sándorné (Impulzus Egyesület) szerint a civil szervezetek lehetnének ez a kapocs, amely felkészítik a fiatalt erre a feladatra, segíti, majd nyomon követi az útját a család bevonásával.  Márta Andrásné (Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum) a képességek tisztázását látja fontos feladatnak a tanuló részéről, és a gyakorló szakemberek hiányára hívta fel a figyelmet, akik vállalják a tanulók munkába állásának biztosítását. Rontó Ádám (Munkaerőpiacon Maradás Egyesület) jelen képviselője a karrier esély program rövid bemutatását állította esetleges mintaként, amely bizonyos esetekben visszanyúl az iskolákba, segít a munkakeresés folyamatában, érzékenyíti a feleket, eloszlatja az esetleges kétségeket, és törekszik a sztereotip munkáltatói szemlélet megváltoztatására. A statisztikák és a tapasztalatok jól mutatják azt a tendenciát, miszerint a munkáltatók egyre inkább tolódnak a diákmunkától a megváltozott munkaképességűek alkalmazásának irányába. Barnáné Pintér Gizella (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottsága) tájékoztatást adott a megyei illetékességű Továbbtanulási Pályaválasztási Tanácsadás Munkacsoport működéséről, amely segíti a tanulók orientációját bizonyos szakmák, pályák, illetve a továbbtanulás iránt. A szakemberek többsége az érintett személyek tanácstalanságát érzékelte komoly problémaként, amely már egy a célnak megfelelő információs bázissal, illetve a meglévő információs rendszerek összekapcsolásával is csökkenthető lenne.

A jelenleg működő hálózat feltérképezése után ötletbörzére került sor. Az együtt gondolkodás iránya, hogy hogyan lehetne információhoz juttatni a célcsoportot az iskola elvégzése után és a munkába lépés előtti időszakban. A feladat segítésére a nehézségek és az innovatív ötletek párba állítása történt csoportmunka formájában. Az összegyűjtött javaslatok és információk rendszerezése szintén aktív együttműködést igényelt a résztvevők részéről.

Innovatív javaslatok:

  • mentorprogramok erősítése
  • információs bázis kialakítása
  • célzott ágazatközi együttműködés kialakítása
  • a helyi-, regionális „jó gyakorlatok” megosztása
  • próbamunkahelyek hálózatának kiépítése
  • ösztöndíj-programok kialakítása

Az ágazatközi találkozó nagyon informatív és hasznos volt, hiszen felhívta a figyelmet a fogyatékkal élő (SNI) fiatalok munkába lépés folyamatában való megsegítésének hiányosságára és szükségességére. Feltérképezte a megyében működő hálózatokat, amelyre építve az átmenet zökkenőmentessé tétele a cél. A motiváció a szakma szakemberei részéről egyértelműen érzékelhető volt, amely jó alap lehet a probléma megoldására.

 

 

Barnáné Pintér Gizella
Adamecz Judit