Külső-belső továbbképzés Szolnoki tagintézmény

Beszámoló – Az „Óvodás és kisiskolás korú gyermekek kortárs közösségben tapasztalható magatartásproblémáinak hatékony megoldási stratégiái”

Az Óvodás és kisiskolás korú gyermekek kortárs közösségben tapasztalható magatartásproblémáinak hatékony megoldási stratégiái című tanfolyam 2018. december 14.-én, a Vadaskert Alapítvány szervezésében zajlott. A képzést Dr. Oláh Szabina – gyermek- és ifjúságpszichiáter szakorvos és Martsa Zsuzsanna klinikai – szakpszichológus vezette.
A képzés célja a magatartási és viselkedési zavarral küzdő gyermekek számára gyakorlatban is alkalmazható viselkedésrendezéses program elméleti és gyakorlati ismeretanyagának bemutatása volt. E program olyan óvodás, kisiskolás korú gyermekeknél alkalmazható, akik családban, illetve gyermekközösségben érzelmi, szociális, értelmi – gondolkodásbeli, figyelmi -, valamint viselkedésbeli eltérést mutatnak kortársaikhoz képest. A program alapvető viselkedési szabályok elsajátítását, hatékony konfliktuskezelési és problémamegoldó technikák kialakítását segíti elő az arra rászoruló gyerekeknél. A képzés vezetői gyakorlati tapasztalataik alapján úgy gondolták, hogy az eredményesség érdekében fontos a lehető legkorábbi életkorban elkezdeni tanítani a gyerekeket, hiszen a magatartási problémák gyakran megterhelik a gyermeket, annak otthoni és iskolai környezetét, meghatározva ezzel egy maladaptív életvezetést. A program kognitív –viselkedésterápiás eszközökkel dolgozik, mely konkrét segítséget nyújt a problémák megoldásában. E programot a Vadaskertben, – speciális gyermekcsoport keretében – jelenleg is alkalmazzák, bevonva a gyermekek környezetét is, szem előtt tartva a gyermek életkorát, problémájának típusát. A program legfőbb szabálya és sajátossága, hogy kizárólag pozitív megerősítésen alapul, melytől mind az otthoni, mind az óvodai/iskolai életben bekövetkező tartós állapotváltozást várják. Ennek a pozitív irányú változásnak a következtében akár tanulmányi eredményeik javulása, illetve agressziójuk csökkenése is előidézhető.
A képzés elméleti és gyakorlati részből állt. Az elméleti rész előadást tartalmazott a magatartászavar meghatározásáról, fajtáiról, illetve a kognitív és viselkedésterápia módszeréről, eszközeiről. Az átadott ismeretek minél hatékonyabb beépülése érdekében filmvetítést is tartalmazott a képzés, mely szemléletesen mutatta be a technikák alkalmazását.

Szolnok, 2018. december 19.

Horváth Csilla