Külső-belső továbbképzés Pályaválasztási munkaközösség Székhelyintézmény PVT

Beszámoló Pályaválasztási Tanácsadási tapasztalatcseréről a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálatnál

Beszámoló Pályaválasztási Tanácsadási tapasztalatcseréről a
Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálatnál

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szakmai együttműködése tovább bővült, felölelve a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás szakszolgálati feladat ellátását. 2017. március 7-én a „Szakszolgálatok hete” rendezvénysorozat keretében Székesfehérváron jártunk, ahol a két intézmény pályaválasztási tanácsadó szakemberei számára lehetőség nyílt a tapasztalatcserére műhelymunka keretében.

A szakmai nap moderátoraként Ulicza Henriette főigazgató-helyettes köszöntötte a résztvevőket. Bemutatta a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat megalakulásának történetét, szervezeti struktúráját, szólt a Székhelyintézmény humán erőforrásairól és működésének főbb jellemzőiről. A pályaválasztási tanácsadó szakemberek rövid szakmai bemutatkozása láttatta, hogy a két intézményben hasonló bázison történik a feladatellátás: Fejér megyében 3 pedagógus és 1 pszichológus dolgozik a munkacsoportban, Jász-Nagykun-Szolnok megyében 2 pedagógus és 1 pszichológus végzi a tevékenységet megyei hatókörben.fejer-pvt-02

Az infrastrukturális feltételek a székesfehérvári székhelyintézményben kedvezőbbek, az épület jóval tágasabb, nagyobb a vizsgáló és munkaszobák száma. A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadáshoz szükséges eszközök, tesztek, informatikai háttér mindkét megyében megfelelő.

A szakmai tapasztalatcsere előzetesen egyeztetett napirendi pontok mentén zajlott.

 A tanácsadók mindkét intézményben az alapprotokoll és a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás szakszolgálati protokolljának szem előtt tartásával dolgoznak. A szolgáltatás iránti igények folyamatosan növekvőek, mind az általános, mind a középiskolák, mind a szülők részéről.

Fejér megyében a munkacsoport tevékenységében hangsúlyeltolódás mutatkozik az egyéni tanácsadások irányába. A szakemberek jellemzően 2-3 alkalmas pályaorientációs foglalkozásokat tartanak, érdeklődés-, képesség-, attitűd- és személyiségvizsgálatokkal alapozzák meg a tanácsadást. A tanulók megismerését, vizsgálatát szülői és pedagógus-interjúk egészítik ki. A diákok pedagógiai, pszichológiai vagy egészségügyi tanácsadásra jelentkezhetnek, több általános iskola igényt fogalmaz meg az iskolaválasztás ajánlásának részletezése iránt. Sajátos nevelési igény esetén pszichológus szakember foglalkozik a tanácskérőkkel.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat pályaválasztási tanácsadási tevékenysége nagyrészt helyszíni szolgáltatásnyújtás formájában valósul meg. A munkatársak előzetes egyeztetés, tervezés alapján osztályfőnöki órák és szülői értekezletek keretében nyújtanak beiskolázási információs tanácsadást. Az általános és középiskolák körében egyaránt népszerű a kihelyezett csoportos szűrés és tanácsadás, amit a tanulóval – és igény szerint a szülővel, gondviselővel, pedagógussal – való egyéni konzultáció követ.

A sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő és különleges helyzetben lévő (pl. tartós beteg) tanulók egyéni vizsgálatára, a komplex esetkezelésre és a szülők bevonására mi is nagy figyelmet fordítunk. Az egyéni tanácsadások heti két napon vehetők igénybe a székhelyintézményben.

Működési gyakorlatunk bemutatását a Fejér megyei kollégák nagy érdeklődéssel fogadták, mindannyian nyitottak voltunk a társ-szakszolgálat tapasztalatainak megismerése, az együttgondolkodás iránt.

A szakmai műhely résztvevői részletesen megvitatták a köznevelési intézményekkel való kapcsolattartás megyei gyakorlatait (szolgáltatások kiajánlása), az egyéni és csoportos tanácsadások folyamatának lépéseit, kölcsönösen betekinthettünk a helyi módszertanokba (kérdőívek, tesztek) és a feladatellátáshoz kapcsolódó dokumentumokba (jelentkezési lap, nyilvántartások).

A munkaebédet követően szép városnéző sétát tettünk a belvárosban.

A délutáni program kezdetén Mile Anikó a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója is köszöntötte a tanácskozó szakembereket, megerősítve az egymástól való tanulás, közös gondolkodás, együttműködés fontosságát és perspektíváit.

Megismerhettük az önkormányzati program „Hogyan tovább?” számítógépes pályatanácsadási program egyes elemeit, szóltunk az  EFOP-3.2.5-17 kódszámú pályaválasztási tanácsadási pályázati lehetőségről,  valamint a szakmai partner szervezetekkel (Iparkamara, Munkaügyi központ) való együttműködésről.fejer-pvt-01

A tartalmas és jó hangulatú szakmai műhelymunka folytatása érdekében a tanév végén a Fejér megyei kollégákat várjuk Szolnokra.

Szolnok, 2017. március 14.

Nánásiné dr Horváth Edit
Paraginé Boros Ágnes