Külső-belső továbbképzés Székhelyintézmény SZB.

Komplex Klub

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. Budapest, Damjanich u. 4. szám alatti épületének Pap Károly termében került megtartásra 2015. november 6-án és 7-én a Komplex Klub novemberi programja, Írott nyelvi zavarok címmel. Nagy érdeklődés kísérte, közel hatvan, pedagógiai szakszolgálati feladatellátásban dolgozó, főleg szakértői bizottsági tevékenységet (is) folytató pedagógus, gyógypedagógus vett részt a kétnapos továbbképzésen.

Az előadó Sósné PhDc. Pintye Mária volt, aki az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Logopédiai Tanszékének munkatársa. Kutatási területe az írott nyelvi zavarok vizsgálata és terápiája, különös tekintettel azokra a nyelvi és kognitív képességekre, melyek az írás-olvasás előfeltételeit jelentik. Részt vesz a kompetencia mérések SNI-adaptációjára létrejött kutatásban. Az oktatás mellett terápiás munkáját a mai napig fenntartja. Előadása során az írott nyelvi zavarok meghatározásával, azok részletes kifejtésével, a vizsgáló eljárások bemutatásával sok új ismerethez juttatta a résztvevőket. Az elméleti ismereteken túl a fejlesztési lehetőségek módszertanába is betekintést engedett, a gyakorlati feladatokba mindenki szívesen bekapcsolódott.  A tapasztalatszerzés fontos eleme volt a szakemberek közötti kommunikáció is, hiszen szinte minden megyéből érkeztek kollégák.

A témakörökről részletesen:

  • A szóvakságtól az írott nyelvi zavarokig paradigmaváltások az olvasási zavarok történetében. A szóbeliség-írásbeliség paradigma és a kognitív szemlélet. (Elméleti bevezető)
  • Az olvasási képesség, az olvasás modelljei fejlődési modellek és konnekcionista modellek, a gyermeki és a felnőtt olvasás különböző háttere. (Az írott nyelvi teljesítmények diagnosztikájának különböző szintjei)
  • Az olvasási teljesítmény mögött álló kognitív-nyelvi indikátorok és azok fejlődési dinamikája az első négy osztályban. (A standardizált  Lőrik-féle nyelvi tudatosság teszt elméleti háttere és használatának lehetőségei a szakszolgálati munkában)
  • Az írott nyelvi zavarok meghatározása, a homotipikus és heterotipikus együttjárások. ( A különböző kognitív képességek és a nyelvi teljesítmények összefüggése az olvasásteljesítménnyel, a tanulási zavarok differenciáldiagnosztikája)
  • Az olvasási teljesítmény vizsgálatának lehetséges módszerei, a teljesítmények mennyiségi és minőségi elemzése. ( Az újonnan standardizált Lőrik féle olvasás, és szövegértés vizsgálatok lehetőségei az írott nyelvi zavarok diagnosztikájában.)
  • Az olvasási teljesítmény mögött álló kognitív-nyelvi indikátorok vizsgálatának lehetséges módszerei, a vizsgálati eredmények mennyiségi és minőségi elemzése. Nyelvi tudatosság tesztek és  fonológiai munkamemória vizsgálatok eredményeinek elemzése, értelmezése az írott nyelvi zavarok diagnosztikájában)
  • Az írás vizsgálatának módszerei, az alaki és az ortográfia elemzés lehetőségei. (Az újonnan standardizált Lörik-féle írásvizsgálat használata a diagnosztikai munkában)
  • Kiegészítő vizsgálati lehetőségek homotipikus és  heterotipikus együttjárás feltérképezésére.
  • Az olvasási teljesítmény és a háttérindikátorok összefüggései, vizsgálati elemzés – státusz és fejlesztő diagnózis felállítása a DSM-V paraméterei alapján.
  • Az írott nyelvi zavarok evidencia alapú terápiájának tervezése és magvalósítása, a Meixner-örökség és a kognitív szemlélet találkozása és különbözőségei.

A továbbképzés tartalmas, jó hangulatban töltött két napján sokat tanultam. Az újonnan standardizált Lőrik-féle vizsgálatok lehetőségei az írott nyelvi zavarok diagnosztikájában új utat jelent a szakértői bizottsági tevékenységben. Célom az eljárás alaposabb megismerése, amihez kellő muníciót kaptam a továbbképzésen.

Szolnok, 2015. november 16.

Barnáné Pintér Gizella
gyógypedagógus