Külső-belső továbbképzés Pályaválasztás

Tanévindító tudásfórum – pályaválasztási konferencia Egerben

A Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 2019. szeptember 6-án rendezte meg Egerben az Eszterházy Károly Egyetemen Tanévindító Tudásfórumát a pályaválasztás területén dolgozó szakemberek részvételével.

Pölöskei Gáborné, a szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkár bemutatta, hogy a Szakképzés 4.0 stratégia keretében milyen átalakulások várhatók a szakképzési rendszer területén. Előadásában hangsúlyozta, hogy korunk negyedik ipari forradalmához alkalmazkodnia kell az oktatásnak is. A jelenlegi munkaerőpiacon naprakész tudásra van szükség, ennek a tudásnak az átadása érdekében pedig rugalmassá kell tenni a szakképzés rendszerét. Olyan tartalommal kell megtölteni, ami megfelel a vállalati igényeknek. Elmondta, hogy bevezetésre kerül egy kompetencia kérdőív az általános iskolákban a 8. osztályos tanulók részére, amely megmutatja a tanulók számára, hogy adottságaik, képességeik alapján mely területeken lenne érdemes továbbtanulniuk. Kiemelte annak fontosságát, hogy megismertessük a pályaválasztás előtt álló tanulókat a szakképzési lehetőségekkel.
Dr. Szilágyi Klára a Szent István Egyetem professzora A tanácsadás mint professzió című előadásában kiemelte a pályaorientáció multidiszciplináris jellegét, valamint a tanácsadás individuális folyamatjellegét. Véleménye szerint a tanácsadói munkában fontos az alkalmazott eszköztár bővítése.
Dr. Borbély-Pecze Tibor Bors a Pénzügyminisztérium munkaerő-piaci referense hangsúlyozta, hogy differenciált pályaválasztási tanácsadásra van szükség, meg kell találni a helyes utat és arányt a laikus mentorálás, a pályairányítás, a pályaválasztás és életút támogató pályaorientáció között. A pályaorientáció során a reziliens, vagyis a hátrányok ellenére sikeresen kibontakozó életutak kialakítását kell segíteni.
Ütőné Dr. Visi Judit szakmai vezető az Oktatási Hivatal EFOP 3.2.13-17-2017-00002. számú projektjének fejlesztéseiről tartott tájékoztatást. Bemutatta, hogy a projekt keretében önismeretre alapozó, az MTMI-készségeket és -kompetenciákat is vizsgáló online mérőeszköz kifejlesztése történik meg. A projekt a pedagógusokat a pályaorientáció fontosságának felismerését támogató, szemléletformáló továbbképzésekkel és a mérőeszköz szakszerű alkalmazását megkönnyítő tájékoztatókkal, továbbá szakmai programokkal segíti.
A konferencia számos olyan ismeretet biztosított, amely a tanácsadói napi munkában hasznosítható. Az ilyen típusú rendezvények segítséget nyújtanak a tanácsadónak saját szerepének, eszközeinek fejlesztéséhez, illetve a folyamatosan változó feltétel- és elvárás-rendszerben történő értelmezéséhez, újraértelmezéséhez.

Paraginé Boros Ágnes
pályaválasztási tanácsadó