Uncategorized

A harmadik szakmai műhelyfoglalkozás az ágazatközi együttműködés projekt keretében

Nyertes pályázatunk eredményeképpen, a Humanitas Szociális Alapítvány „Ágazatközi Szakmai Együttműködésen alapuló, kora gyermekkori intervenciós munkamodell kidolgozására és hatékonyságának bizonyítására” című projektjének keretében került sor a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézmény szervezésében a 3. szakmai műhelyfoglalkozásra 2016. március 24-én, 14:00-16:00 óráig.

A szakmai műhelyfoglalkozás meghirdetett témája: ”A gyermekorvos lehetőségei és feladatai a korai fejlesztésbe vonás első lépcsőjeként- korai segítség, vagy kivárás”

Darvas_ÉElőadó Dr. Darvas Éva gyermekneurológus, gyermekpszichiáter szakorvos volt, aki hosszú évek óta részt vesz a JNSZMPSZ Megyei Szakértői Bizottság diagnosztikai tevékenységében, rendszeresen vizsgál csecsemőket, kisgyermekeket, akiknek eltérő fejlődésmenetük miatt kezdeményezik a vizsgálatát.

A rendezvényre az ágazatközi együttműködés elősegítése, erősítése céljából gyermek szakorvosokat, védőnőket, CSGYEJÓ szakembereit, korai fejlesztésben jártas gyógypedagógusokat, mozgásfejlesztő szakembereket hívtunk, az érdeklődés igen nagy volt.

Az előadás két részből állt. Főorvosnő bemutatta a Gyermek-alapellátási útmutatót, mely a TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori program kiemelt projekt keretében került kidolgozásra, speciális adattartalma miatt nagy segítséget jelenthet a gyermekek fejlődésének nyomon követésében. Az ágazatközi együttműködést elősegítendő, tervezik a dokumentumhoz való hozzáférést egyéb szakmai szervezetek munkatársainak is (pl. pedagógiai szakszolgálatok- szakértői bizottság). Nagy előnye az útmutatónak, hogy a szülő is kompetenssé válik gyermeke megfigyelésében, a veszélyeztető jelek felismerésében.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Az előadás második részében az eltérő fejlődésmenetet előidéző tényezők bemutatására, részletes kifejtésére került sor. Főorvosnő bemutatta a veleszületett, illetve szerzett rendellenességek okozóit, tünetcsoportjait, a kezelés lehetséges módját. Taglalta a genetikai betegségeket, az ezekkel kapcsolatos vizsgálatok jelentőségét, az idegrendszeri kórképeket, melyek közül részletesen kifejtette a perinatális sérüléseket és a neuroinfekciók okozta tünetegyütteseket.

A szakemberek nagy érdeklődéssel hallgatták az előadást, azt követően a saját területükön tapasztalható nehézségekről beszéltek, kérdeztek.  Részletes kifejtésre került a gyermek útja, amíg a probléma felismerésétől eljut az adekvát segítségig.

A szakmai műhelyfoglalkozás a résztvevők véleménye szerint eredményes volt, eddigi ismereteiket rendszerező, összefoglaló előadást hallottak.

Az előadás prezentációja innen letölthető.

Barnáné Pintér Gizella
általános főigazgató-helyettes, bizottságvezető