Külső-belső továbbképzés Tehetség munkaközösség Uncategorized

Akkreditált képzés tehetséggondozásról a JNSZMPSZ-nál

tehetseggondozas-logoA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat a tagintézmények tehetséggondozó koordinátorai és tehetséggondozást végző szakemberei számára akkreditált képzést szervezett, 2016 november-decemberében. A képzés résztvevői a Szakszolgálat tagintézményeiben dolgozó 12 munkatársa.

A képzés indítási jogával a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Pedagógiai Szakmai Szolgáltatással foglalkozó részlege rendelkezett.

A képzés címe: „Tehetséggondozás a mindennapokban és azon túl”.  Ez egy háromszor 30 órás képzés első része, amelynek a címe: „A tehetség sokfélesége – elméleti bevezető, gyakorlattal”.

A kidolgozója: Gyarmathy Éva, az MTA Pszichológiai Kutatóintézetének munkatársa, a téma elismert képviselője.

A képzés tartalma és formája egyaránt modern szemléletű. Egyfelől korszerű, a mindennapi munkában hasznosítható ismereteket tartalmazott, másrészt pedig távoktatásos képzési formát is alkalmazott. A hat kontaktórán megtörtént a résztvevők számára a képzés bemutatása, a képzéshez szükséges moodle – felület használatának ismertetése. A felületet a Szakképzési Centrum bocsájtotta rendelkezésünkre, a képzés adatainak feltöltését és annak gondozását Kiss Gábor, szakszolgálati rendszergazda végezte. Így a 24 nem kontakt órán a moodle – felületen található feladatokat végezhették, végezhetik a résztvevő kollégák.

A képzés tartalma:

– általános bevezető,
– a tehetség fogalma, a tehetségmodellek ismertetése,
– a tehetséges gyermekek, tanulók jellemzői,
– a különleges helyzetű tehetségek jellemzői.

A felsoroltak mind olyan témakörök, amelyekkel a tehetséggondozó koordinátorok és tehetségfejlesztést végző szakemberek munkájuk végzése során találkoznak.

A JNSZMPSZ vezetése nagyon fontosnak tartotta, hogy ennek a viszonylag új feladatnak – amely hivatalosan 2013 ősze óta került a szakszolgálati feladatellátásba – minél szakszerűbb legyen a megvalósítása. Tagintézményenként indulnak tehetséggondozó csoportok, amelyekben az általános tehetséggondozás, képességfejlesztés, majd végül azonosítás történik. Ehhez kapnak segítséget a képzéssel azok a kollégáink, akik ezzel a feladattal foglalkoznak.kepatmeretezes_hu_dscf0722

A képzésen elsajátított ismeretek jól kiegészítik a Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása munkaközösség foglalkozásain feldolgozott ismereteket. Ugyanakkor – mivel a résztvevők a képzés végén online teszt kitöltésével bizonyítják az elsajátított ismeretek mélységét, gyakorlati vizsgát tesznek, így tanúsítványt kapnak – a képzés hozzájárul a pedagógusok hétévenkénti továbbképzési kötelezettségének teljesítéséhez is. A képzésen részt vevő kollégáink jó hangulatban töltöttek együtt néhány órát, jobban megismerték egymást, és a tehetséggondozás terén már tevékenykedő szakemberek megoszthatták tapasztalataikat a kezdőkkel, számukra motivációt és követendő mintát is biztosítva.

Csibi Enikő
főigazgató