Uncategorized

Beszámoló az Önértékelési Csoport munkájáról

Az Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Önértékelési Csoportjának tagjait a Főigazgató a jogszabályban megfelelő módon megbízólevéllel a tanév időszakára megbízta a csoportban való munkával. A csoport tagjainak kiválasztása tudatos, szakmailag indokolt szempontok szerint történt.

groupA munkacsoportban tevékenykedik tagintézmény – igazgató helyettes, telephely – vezető, munkaközösség vezető, közalkalmazotti tanácsi tag, elnök, mesterpedagógus, valamint szakalkalmazott. A csoportban többek rendelkeznek ilyen irányú továbbképzéssel is. A csoport közvetett irányítását a szakmai és koordinációs főigazgató helyettes végzi.

A munkacsoport vezetője: Szabó Ildikó

Tagjai:
Barna Nelli
Bartusné major Ágnes
Bencsik Mária Bernadett
Béres Lászlóné
Bukta Henrietta
Czagány Bernadett
Császár István
Imréné Cselóczki Andrea
Kondor Elek
Lazányi Józsefné
Matuszkáné Barta Mária
Pásztor Tiborné Parádi Emőke
Szabó Anita Zsuzsanna
Zsoldos Erzsébet

A csoport munkamegosztásban dolgozik, melyet a feladat összetettsége, valamint a szakalkalmazotti közösség mérete is indokol. Megtörtént a dokumentumelemzés, melynek során azonosításra kerültek az intézményi dokumentumokban a vonatkozó önértékelési standardok.

Összeállítottuk az éves pedagógus önértékelésben részt vevő szakalkalmazottak névsorát, előnyben részesítve a pedagógus minősítési eljáráson 2016-ban áteső kollégákat, valamint a szakalkalmazotti közösség 50% – ig kiegészítést alkalmaztunk. Jelenleg még mindig a régi szabályozás él, így jelentős számú látogatás vár még a csoportra. Reméljük, hogy a rendelet megjelenése már nem sokat várat magára.

Elkészült és elfogadásra került az Éves önértékelési terv is. Egyeztetésre és kidolgozásra kerültek az eljárás során alkalmazandó módszerek, eszközök, feladatok, valamint rögzített szabály szerint folyamatosan történik a látogatást végzők kiválasztása is. December hónapban megkezdődtek a látogatások, melyek tapasztalatait a januári találkozón megbeszéltük. Ezek alapján a folyamat lépéseit konkréttá tettük, a dokumentációt kiegészítettük, pontosítottuk. A pedagógusokra vonatkozó elvárásrendszer feltöltésre került a KIR-be. A februárban megjelent módosított kézikönyv áttanulmányozásra került, a folyamatban szükséges változtatásokat megtesszük. 2016. márciusától folyamatosan kerülnek egyeztetésre és megvalósításra a látogatások. Munkánkat nehezíti, hogy intézményünk számára a felület még mindig nem nyitott, az online kérdőívek kitöltése nem lehetséges, a keletkező dokumentumok, eredmények feltöltése, azok formája továbbra sem ismert.

Szabó Ildikó
munkacsoport vezető