Pályázataink Uncategorized

Negyedik műhelyfoglalkozás az ágazatközi együttműködés projekt keretében

OLYMPUS DIGITAL CAMERAA Humanitas Szociális Alapítvány „Ágazatközi Szakmai Együttműködésen alapuló, kora gyermekkori intervenciós munkamodell kidolgozására és hatékonyságának bizonyítására” című projektjének keretében került megrendezésre a 4. szakmai műhelyfoglalkozás, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézmény szervezésében, 2016. március 31-én 14:00-16:00 óráig.

A szakmai műhelyfoglalkozás meghirdetett témája:

„A védőnők szerepe, feladatai a koragyermekkori intervencióban”

Az ágazatközi együttműködés előmozdítása, megvalósítása érdekében szervezett találkozón meghívásunkat elfogadta a Megyei vezető védőnő, Járási vezető védőnők, a megye településein hivatásukat gyakorló védőnők, továbbá CSGYEJÓ munkatársak, szakszolgálati feladatellátásban korai fejlesztést, fejlesztő nevelést végző munkatársak. Az érdeklődés igen nagy volt, a JNSZ Megyei Szakértői Bizottság előadóterme szűknek bizonyult.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAElőadó Bakos Ferencné Szolnok járási vezető védőnő volt, előadásának címe: ”A védőnő szerepe a korai fejlesztésben- első lépcső”

Előadásában részletesen beszélt a koragyermekkori intervenció jogi hátteréről, a fejlődés nyomon követésének lehetőségeiről. Kitért a fejlődési vizsgálatra, bemutatta annak menetét, sarkalatos pontjait. Hangsúlyozta az eltérő fejlődésmenet, fejlődési zavar felismerésének lehetőségeit, a rendszeres védőnői jelenlét fontosságát a családok életében. Többen elmondták saját tapasztalataikat a védőnő és az orvos szerepéről a sérült gyermeket nevelő családok támogatásával kapcsolatban. Szó esett a rendszerszintű problémákról is, melyek megoldásában az ágazatközi együttműködés előrelépést jelenthet. A továbbküldési utak témakörében a különböző intézmények szerepe, feladata került kiemelésre, a jelenlévők elhelyezték saját intézményüket a rendszerben.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAA szakmai műhelyfoglalkozás eredményes volt, nagyon fontos lépésnek bizonyult az ágazatközi együttműködésben. A tervezett kapcsolattartás, további találkozók szervezése, szakemberek párbeszéde, mind a gyermekek érdekében, a segítés minél magasabb szintre emelése céljából valósul meg.

A prezentáció letölthető innen.

Barnáné Pintér Gizella
általános főigazgató-helyettes,
szakértői bizottság vezető