Negyedik műhelyfoglalkozás az ágazatközi együttműködés projekt keretében

OLYMPUS DIGITAL CAMERAA Humanitas Szociális Alapítvány „Ágazatközi Szakmai Együttműködésen alapuló, kora gyermekkori intervenciós munkamodell kidolgozására és hatékonyságának bizonyítására” című projektjének keretében került megrendezésre a 4. szakmai műhelyfoglalkozás, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézmény szervezésében, 2016. március 31-én 14:00-16:00 óráig.

A szakmai műhelyfoglalkozás meghirdetett témája:

„A védőnők szerepe, feladatai a koragyermekkori intervencióban”

Az ágazatközi együttműködés előmozdítása, megvalósítása érdekében szervezett találkozón meghívásunkat elfogadta a Megyei vezető védőnő, Járási vezető védőnők, a megye településein hivatásukat gyakorló védőnők, továbbá CSGYEJÓ munkatársak, szakszolgálati feladatellátásban korai fejlesztést, fejlesztő nevelést végző munkatársak. Az érdeklődés igen nagy volt, a JNSZ Megyei Szakértői Bizottság előadóterme szűknek bizonyult.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAElőadó Bakos Ferencné Szolnok járási vezető védőnő volt, előadásának címe: ”A védőnő szerepe a korai fejlesztésben- első lépcső”

Előadásában részletesen beszélt a koragyermekkori intervenció jogi hátteréről, a fejlődés nyomon követésének lehetőségeiről. Kitért a fejlődési vizsgálatra, bemutatta annak menetét, sarkalatos pontjait. Hangsúlyozta az eltérő fejlődésmenet, fejlődési zavar felismerésének lehetőségeit, a rendszeres védőnői jelenlét fontosságát a családok életében. Többen elmondták saját tapasztalataikat a védőnő és az orvos szerepéről a sérült gyermeket nevelő családok támogatásával kapcsolatban. Szó esett a rendszerszintű problémákról is, melyek megoldásában az ágazatközi együttműködés előrelépést jelenthet. A továbbküldési utak témakörében a különböző intézmények szerepe, feladata került kiemelésre, a jelenlévők elhelyezték saját intézményüket a rendszerben.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAA szakmai műhelyfoglalkozás eredményes volt, nagyon fontos lépésnek bizonyult az ágazatközi együttműködésben. A tervezett kapcsolattartás, további találkozók szervezése, szakemberek párbeszéde, mind a gyermekek érdekében, a segítés minél magasabb szintre emelése céljából valósul meg.

A prezentáció letölthető innen.

Barnáné Pintér Gizella
általános főigazgató-helyettes,
szakértői bizottság vezető

közzétéve itt Pályázataink, Uncategorized.