Pályázataink Uncategorized

Záró, azaz ötödik műhelyfoglalkozás az „Ágazatközi együttműködés projekt” keretében

Zárórendezvényét tartotta meg a Megyei Szakértői Bizottság az „Ágazatközi együttműködés projekt” keretében. A rendezvényen részt vettek egészségügyi dolgozók (védőnők), a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok szakemberei, korai fejlesztésben részt vevő pszichológus és gyógypedagógus szakemberek.

A rendezvényt Csibi Enikő főigazgató nyitotta meg, aki köszöntötte a jelenlévőket, és röviden felvázolta az eddig megvalósult négy műhelyfoglalkozás eszenciáját.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAA folytatásban Barnáné Pintér Gizella, általános főigazgató-helyettes / szakértői bizottság vezető tartott előadást Korai intervenció címmel. A szakember előadásában felvázolta a korai intervenció folyamatát, annak három lépcsőjét, az intervencióba bekapcsolódó intézmények, szervezetek és szakemberek vonatkozó feladatait is részletesen bemutatta. Beszélt a „rizikó” gyermekekről és a minél korábbi beavatkozás szükségességéről. Beszélt a továbbiakban a korai fejlesztésben tevékenykedő szakemberek végzettségéről, a szakmai kompetenciák tiszteletben tartásáról és a családok megtámogatásának fontosságáról. A későbbiekben rátért előadásának fő részére, mely a korszerű korai vizsgálati eszközök és módszerek bemutatásáról szólt, kezdve a szülővel folytatott beszélgetés és ismerkedéstől, az alapos és részletes anamnézis felvételével folytatva, a különböző helyzetekbe való gyermeki játék megfigyelésén át, a szakmai következtetések levonásában csúcsosodva. Kifejtette a fiatal életkorban történő konkrét tesztelés nehézségeit és a szociális érettségi skálák hasznosságát is méltatta, majd rátért gyógypedagógiai-szomatopedagógiai vizsgálat életkorhoz kötött típusaira, azok komplexitására és a meghozott diagnózis felelősségére. Szót ejtett a Megyei Szakértői Bizottság prioritást felállító gyakorlatáról, melynek eredményeként a megyénkben élő korai fejlesztésre szoruló gyermekek szakértői vizsgálatának megvalósulásáig maximum 8 nap a várakozási idő. A bizottsági gyakorlat értelmében nincs várakozó „korais” eset, legfeljebb akkor, ha a szülő a megadott időpontot nem tartja tiszteletben.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAA műhelyfoglalkozás folytatásában csoportkonzultációra került sor, melynek moderátora Csibi Enikő főigazgató volt. Itt minden résztvevő kifejthette véleményét, megoszthatta a tapasztalatait. A szakemberek beszéltek a szülőcsoportok szervezésének fontosságáról, hiszen ez az a momentum a korai fejlesztésben, ahol tulajdonképpen a szülő tehermentesül, míg gyermekével hozzáértő szakemberek foglalkoznak, és ez az a momentum, ahol a szülő meghallgatva érzi magát, és végre kibeszélheti gondjait, problémáit elmaradással küzdő gyermeke vonatkozásában. Pszichológus hozzászóló a helyi / tagintézményi gyakorlatot ismertetve mondta el, mennyire más ez a pszichológus szerep a korábbi gyakorlatában alkalmazottól, és hangsúlyozta a szupervízió fontosságát e gyakorlatban. Tagintézmény-vezető osztotta meg tapasztalatait a helyi sajátos szülőcsoport működéséről, mely spontán is alakul és formálódik, és ahol a szülők a szakszolgálati tagintézményt azonos paraméterek mentén ítélik meg és kezelik, mint az óvodát, vagy később az általános iskolát, ahová a gyermek tartozik, és amelynek rendezvényeit a család életében prioritásként kezelik. A Megyei Szakértői Bizottság szomatopedagógus szakembere a szülőkkel való együttműködésről számolt be, mely megalapozója a gyermek sikeres rehabilitációjának, míg a bizottság vezetője saját élményről számolt be, ahol a szülő, aki korábban több intézményben is megjelent gyermekével fejezte ki háláját az emberséges, szakszerű, időhatárokat tartó és mégis ingyenes ellátás miatt, melyet intézményünkben megtapasztalt. Karcagi kollégánk a helyi modellt mutatta be, ahol a súlyos problémákat megtapasztalva a szakemberek pozitív attitűdje és derűje képezi a lelki muníciót a nehéz esetek feldolgozásához. A hozzászólásukban a védőnők arról beszéltek, hogy bár tudtak korábban is a korai fejlesztés lehetőségéről, ám annak helyszíni elérhetősége, a megvalósítás folyamatának átlátása most került birtokukba. A családsegítő szolgálatok szakemberei hozzászólásukban az együttlét fontosságát és a szakterületek egymásra találásának hangsúlyát méltatták.

A műhelyfoglalkozás összegzését a főigazgató végezte. Az összegző beszéd fölvázolta a megyei korai fejlesztés utazótanárok általi ellátását 2010-2012. év között, kiemelve annak pozitívumait, de megemlítve a negatív tapasztalatokat is. Hangsúlyozta a 2013. szeptember 1-jétől megalakult egységes szakszolgálati rendszer fontosságát, az egységes működés által elért nagyon szép eredményeket, a hozzáférés biztosításának és a megyei teljes lefedettség elérésének szándékát. Köszönetet mondott az együttműködő partnerintézményeknek a részvételi aktivitásért, és kiemelte, hogy hisz az egymásra találás tartósságában, mely kis klienseink életútjának egyengetésében acél-láncszem lehet.

A műhelyfoglalkozás prezentációja innen letölthető.

Csibi Enikő
főigazgató