Beszámolók Korai munkaközösség

Beszámoló A 2017. február 2-án megtartott munkaközösségi foglalkozásról korai fejlesztés, fejlesztő nevelés, konduktív pedagógiai ellátás

kepatmeretezes_hu_11697430Ez alkalommal intézményi tudásmegosztás keretében a gyakorlat oldaláról megközelítve, a korai fejlesztés és fejlesztő nevelés területén alkalmazható terápiákkal kapcsolatos ismereteinket bővíthettük. A témákat nagy érdeklődés kísérte, a munkacsoport állandó tagjain kívül több résztvevőt is delegáltak a tagintézmények, telephelyek.

Az Etetésterápia témájában Vargáné Kerti Anikó gyógypedagógus kolléganő, a Karcagi Tagintézmény munkatársa és Szele Éva gyógypedagógus, a „Gólyafészek Otthon” gyógypedagógusa, meghívott előadónk ismertették gyakorlati bemutatóval egybekötött prezentációjukat. Mindkét kolléganő részt vett a Budapesti Korai Fejlesztő Központ által szervezett JÓLenni, etetési és evészavarok komplex korai terápiájának elméleti és gyakorlati alapjai című képzésen, az itt szerezett ismereteket, illetve a súlyosan és halmozottan sérült gyermekekkel végzett közös munkájuk során szerzett gyakorlati tapasztalataikat osztották meg a munkaközösség tagjaival.

A megkésett beszédfejlődés és terápiás lehetőségei című előadásában Pappné Szabó Gabriella logopédus, a Logopédiai munkaközösség vezetője ismertette a normál ütemű beszédfejlődés mérföldköveit, megkésett beszédfejlődés fogalmát és differenciál diagnosztikai kérdéseit, továbbá a kapcsolódó terápiás elveket, lehetőségeket. Bemutatta a Magyarországon leggyakrabban alkalmazott terápiás és vizsgáló eljárásokat, részletesebben tárgyalva az Atzesberger féle terápiát, amely eredetileg értelmileg sérült, nem beszélő gyermekek esetében használ eljárás volt. A terápia jellemzője, hogy a kommunikációt alacsony szintről indítja, ezért hatékonyan alkalmazható a korai fejlesztés területén dolgozó szakemberek számára is.

baba-mosolyA munkaközösségi találkozóval, az előadókkal kapcsolatosan nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam, a kollégák kérik a hasonló jellegű találkozók folytatását. Ezúton is szeretném megköszönni a tudásmegosztásban résztvevő kollégáknak felkészülésüket, színvonalas bemutatóikat.

Felhasznált irodalom az Etetésterápia című előadáshoz:

Halmozottan sérült, súlyosan mozgáskorlátozott gyermekek nevelése, fejlesztése. Szemelvénygyűjtemény Szerkesztette: Márkus Eszter
Apró Lépések Szerkesztette: Szelényi Mariann

Felhasznált irodalom A megkésett beszédfejlődés és terápiás lehetőségei című előadáshoz:

Sheila Kitztinger: Már élsz
Fejlődési diszfázia, szerk. :Gerebenné Várbíró Katalin, ELTE BGGYFK 1995.
Gósy Mária: Pszicholingvisztika, Corvina, Bp. 1999.
Bittera Tiborné-Juhász Ágnes: A megkésett beszédfejlődés terápiája, NTK, Bp.1991.
Németh Erzsébet-S. Pintye Mária: Mozdul a szó, Logopédia Kiadó Gmk. Budapest, 2002.
Michael Atzesberger: Segítség az értelmi fogyatékos gyermek beszédkialakításához, Fehérné Kovács Zsuzsa előadása ELTE BGGYFK 2004.

2017. február 9.

Béres Lászlóné
munkaközösség-vezető