Külső-belső továbbképzés Székhelyintézmény SZB.

SZB műhely: Tanulói megismerés lehetőségei az osztályfőnöki órán

A műhelyprogram felépítése gyakorlatorientált volt, sajátélményű páros, egyéni és csoportgyakorlatokkal mutatta be a tanulói megismerés lehetőségeit.

A bemutatkozás egy páros gyakorlattal indult, ahol szerepcserével a résztvevő kollégák bemutatkoztak egymásnak, majd a nagycsoport előtt minden páros bemutatta a párját, akiről E/1. személyben beszélt, mintha belebújt volna a másik bőrébe.
Ezután a résztvevők megismerkedtek a tanulási stílus kérdőívvel, melyet mindenki egyénileg kitöltött, hogy megismerkedhessen a kérdőív tartalmával, majd a kérdőív felépítéséről beszéltünk, kaptak a kollégák egy kivonatot az értelmezési lehetőségekről, néhány példát, hogy a munkájukban hogyan hasznosíthatják az eredményeket.
kep-01Az énkép, szociális kép című gyakorlat egy önjellemző leltár kitöltéséből áll, ahol a tanulók különböző tulajdonságok mentén értékelik önmagukat egy hétfokú skálán, az értékelés szempontja lehet önjellemzés (énkép), vagy más szemszög pl. hogy lát engem az osztályfőnököm, az osztálytársaim, az édesanyám (szociális kép). Ezáltal képet kaphatunk, hogy mennyire reális a tanulók énképe, önbizalmuk, milyen fokú.
Az empátialabor nevű gyakorlatot hármas csoportmunkával lehet kivitelezni. Három szerep van, melyek a következők: tanácskérő, tanácsadó, megfigyelő. Minden csoporttag minden szerepben kipróbálhatja magát, ugyanazt a történetet folytatva, és a másik szerepébe, helyzetébe belehelyezkedve. Végül a nagycsoportban lehetőség adódott megosztani az élményeket.

A záró gyakorlat egy közös csoportrajz készítése volt, ahol mindenki lerajzolhatta a benne megfogalmazott érzéseket, gondolatokat, ezzel megmutatva a csoportnak, hogyan érezte magát.

kep-02Egy tartalmas, jó hangulatú szakmai eszmecsere részesei lehettünk, ahol a kollégák megfogalmazhatták a problémáikat, melyek gyakran összecsengtek. A mai társadalmi problémákat nehéz a köznevelési intézmények adta keretek között kezelni, egyre több támogatásra és megértésre szorulnak a pedagógus kollégák is, akik nap, mint nap szembesülnek a nehézségekkel, és a szülői kompetencia hiányával.

Szolnok, 2017. február 6.

Czagány Bernadett és Kátainé Darók Bernadett
Megyei SZB munkatársai