2022/2023 Beszámolók Jászberényi Tagintézmény Külső-belső továbbképzés

Beszámoló a Budapesti Korai Fejlesztő Központban tett látogatásról

2023. március 14-én volt szerencsém látogatást tenni a Budapesti Korai Fejlesztő Központ zuglói telephelyén. Már a megérkezésem pillanatában tudtam, nem egy átlagos helyre érkeztem. A fogadtatás amellett, hogy szívélyes és baráti volt, nem hagyott helyet a bizonytalankodásnak. Azonnal megkaptam minden szükséges információt, megismertem a főbb helyiségeket. Azt gondolom, hogy a szülők számára – akik az első alkalommal nem csak bizonytalanul, de talán félve érkeznek – sokat jelent a tervezett, határozott fogadás. A szakemberekkel való első találkozás pedig tovább erősíti azt az érzést, hogy jó helyen vagyunk. A szülői elégedettség ékes bizonyítékául szolgál a Korai 30. jubileumi évében végzett átfogó kutatás eredménye, melyből kiderül, hogy a szülők szakmailag és emberileg is jó kezekben érzik itt magukat. Szakemberként én is hasonlóképpen vélekedem. A látogatásom alkalmával lehetőséget kaptam a Koraiban folyó logopédiai munkába, a beszédindító terápiába való betekintésre. Alfaro Karina önzetlenül mondta el és mutatta meg, hogyan is dolgoznak a 0-3 éves kor közötti nem beszélő gyermekekkel. Karina szavait idézve: „A beszédindítás olyan logopédiai terápia, melynek nincs egy fix metodikája, nem lehet munkafüzetből vagy tankönyvből tanítani a gyerekeket, nincs egy mindenkire érvényes haladási rend. Ahány gyermek, annyi beszédindító terápia létezik.” Ha konkrét, általánosan érvényes terápiás tervet nem is lehet átadni a beszédindító terápiákkal kapcsolatban, Karina óráján megfigyelhettem, hogyan lehet megteremteni a közös figyelmi helyzetet, hogyan lehet a gyermekkel megtalálni egymást térben és időben vagy, hogy miként tudjuk felhívni magunkra a figyelmet, annak érdekében, hogy az utánzási készséget, a nonverbális kommunikációt, illetve a beszédészlelést fejlesszük. Kiváló ötleteket láttam, miként tudjuk vonzóvá tenni a gyermekek számára a kommunikációs helyzeteket, hogyan válhat motiválttá egy gyermek, arra hogy hangot adjon, megszólaljon. Karina olyan eszközöket használt a foglalkozásokon, melyek azonnal felkeltették a gyermekek érdeklődését, és többféle módon voltak felhasználhatók, különböző fejlesztési területek bevonására nyújtottak lehetőséget. Nagy hatással voltak rám, egyszerű szemlélőre is Karina órái. Amellett, hogy a foglalkozásokat jellemezte a komplexitás (ügyesítette az artikulációt, fejlesztette a beszédértést, támogatta a hangadást, segítette a hangok összekapcsolását stb.), mégis nyugodt, harmonikus légkör, békés hangulat uralkodott. Megtiszteltetés volt számomra, hogy hospitálhattam Karina beszédindító logopédiai óráin. Szakmaisága és személyisége egyaránt lenyűgözött. A további munkámra nagy hatással volt ez a találkozás. Bízom benne, hogy lesz még lehetőségem konzultálni Karinával és tanulni tőle.

Halasi-Bata Linda
logopédus