2021/2022 Beszámolók Gyógytestnevelés munkaközösség

Beszámoló a Gyógytestnevelés munkaközösség 2021/22. tanévi 4. foglalkozásáról

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyógytestnevelés munkaközössége 2022. 06. 08-án tartotta a munkatervében szereplő negyedik munkaközösségi összejövetelét Szolnokon, a Székhelyintézmény megyei szakértői termében.

Jelenlévők: Berczi Brigitta a Szolnoki Tagintézmény, Hatvani Rózsa a Kunszentmártoni Tagintézmény, Illyésné Nagy Olga a Karcagi Tagintézmény, Récziné Halmai Hédi a Törökszentmiklósi Tagintézmény, Rózsa Józsefné a Szolnoki Tagintézmény képviseletében, Magyarné Kovács Ildikó főigazgató-helyettes, valamint Szekeres Julianna munkaközösség-vezető.

 1.  A munkaközösség-vezető beszámolója a 2021/22. tanévben végzett munkáról, a munkaközösségi foglalkozásokról, szakmai napról, rendezvényekről, országos és megyei konferenciákon való részvételről.
  • Illyésné Nagy Olga beszámolt a Karcagi Tagintézmény szervezésében megrendezett úszóverseny és a bemutató gyógytestnevelés fogalakozás tapasztalatairól.
  • Rózsa Józsefné a FMPSZ és a JNSZMPSZ szakemberei részvételével megtartott online értekezletről számolt be a kollégáknak.
 1.  A 2022/23. tanév tervezésében a már előkészített programokat, konferenciákat ismerhette meg a munkaközösség.
 2.  A hozzászólásokban elhangzott:
  • Az INYR vezetésénél az OH utasítására egyéni tevékenységet kell felvezetni a tanulóknál a felületre: bemeneti- kimeneti mérés, szűrés az iskolaorvos, védőnő közreműködését jelölve
  • Az eredményességmérésben a félévkor normál testnevelésbe visszasorolt tanulókat is beszámítjuk, hiszen ők tünetmentessé váltak év közben.
  • A szakszolgálati helyszínen ellátott gyerekeknek a szakszolgálatnak kell biztosítani a szükséges eszközöket, sportszereket. Ennek megoldása a tagintézmény feladata. A Karcagi Tagintézmény két tornapaddal bővítette pályázati forrásból az eszközparkját.
  • Az oktatási intézményben folyó feladatellátás során az iskolával közösen biztosítják a szükséges sporteszközöket a gyógytestnevelésre, ha sikerül jó kapcsolatot kialakítani az intézmények között. Sajnos ez nem minden esetben valósul meg, vannak hiányosságok. Ez sok nehézséget okoz a mindennapok során.
  • A mozgástábor szervezését az oktatási intézmények által szervezett táborok nehezítik.

Szolnok, 2022. 06. 13.

Szekeres Julianna
munkaközösség-vezető