Beszámolók Székhelyintézmény

Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Igazgatótanácsának vezetői csapatépítő tréningjéről

2019. november 4-én a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Igazgatótanácsa vezetői kompetenciát és együttműködést erősítő csapatépítő tréningen vett részt. A tréning időszerűségét indokolja a Székhely- és tagintézmények sokrétű és szerteágazó, a vezetőket maximálisan leterhelő, és az együttgondolkodásra viszonylag kevés időt hagyó feladatellátás. A tréning témája: Reziliencia az egyén és szervezet szintjén, megoldásközpontú megközelítésben, a tréner Szabó Győzőné pszichológus volt. A tematikai egységek szisztematikus egymásra épülése célozta a vezetők és helyettesek együttműködési készségének, a csapatszellemnek az erősítését, mindezt játékos gyakorlatokkal megtűzdelve. A tréning helyszíne a Megyei Szakértői Bizottság előadóterme volt, a munka 9.30-16.00 óra között zajlott, jó hangulatban, vidáman.

Megvalósított tematikai blokkok:

  1. Együttműködési gyakorlat: Varázsszék.
  2. A jóllét fogalma, összetevői, a jóllét kerék egyéni elkészítése, majd tevékenység torta csoportban (Alapgondolat: Ameddig nem vagy jóban önmagaddal, addig nem tudsz jóban lenni –  együttműködni  –  másokkal!)
  3. Hogyan tudom javítani a kapcsolatom másokkal? Mi az a megoldásfókuszú vezető? Rövid elméleti előadást követően gyakorlat alkalmazás: skálázás elsajátítása (nem zenei értelemben), öt perces coaching, a kritika teljes körű elfogadása.
  4. Reziliencia (ütésállás, „balsors” elviselése maradandó károsodás nélkül, félig teli – félig üres szemlélete, „keljfeljancsi” effektus, szólások, a reziliens vezető tízparancsolata, mitől reziliens a szervezet (rövid elmélet, sok játékos gyakorlat).
  5. Zárás – köszönő látogatás egymásnál, pozitív pletyka.

A tréning az együttléten túl azért volt hasznos, mert technikákat, fogásokat tanított az elismerés, a dicséret munkatársak felé történő megfogalmazására, felhívta a figyelmet az egymásban való megbízás fontosságára, a felelősség megosztás lehetőségeire, a dicséret, mint eszköz motiváló hatására, a nem pozitív visszajelzések elbírásának fejleszthetőségére, valamint a szemlélet- és szempontváltás fontosságára, mely az elviselhetetlent más, elviselhető perspektívába helyezi. A Főigazgatóság, a tagintézmény-igazgatók és helyetteseik a tréner irányítása alatt rendkívül hasznos napot zártak, az elsajátított technikák, elméleti tudások és a vezetői szemléletet, illetve egységesülést segítő ötletek gyakorlati hétköznapjaink szerves részei lesznek.

Szolnok, 2019. november 4.

Csibi Enikő
főigazgató