Beszámolók Korai munkaközösség

Beszámoló a Korai fejlesztés munkaközösség 2019. november 7-én megtartott értekezletéről

A Korai fejlesztés munkaközösség 2019. november 7-én megtartott értekezlete alkalmával a módszer-specifikus ismeretek átadásának, „jó gyakorlatok” megismertetésének tárgykörében a TSMT módszer alkalmazásának lehetőségeiről a korai fejlesztés gyakorlatában témáját tárgyaltuk. Már a hazai pedagógiai/gyógypedagógiai kultúrában is az idegrendszeri érést segítő terápiák, módszerek széles kínálatával találkozhatunk, ugyanakkor gyakran nehezen igazodunk el, mi szakemberek is, amikor kiegészítő terápiára vonatkozó javaslatot kívánunk tenni: a terápiák „útvesztőjében” melyik az a módszer, amely a gyermek állapotának, szükségleteinek és életkorának leginkább megfelelő. Az előadás egyik fő célja, hogy ebben a sokféleségben adjon iránymutatást: hol a helye a TSMT-nek a szenzomotoros terápiák családjában, mi az, ami megkülönbözteti, illetve miben mutat hasonlóságot más módszerekkel összehasonlítva. Meghívott előadónk Csuhajné Szabó Tünde TSMT terapeuta volt; előadásában bemutatta a módszer történetét, elméleti hátterét, diagnosztikai és terápiás felépítettségét, felhasználási lehetőségeit az egyes életkorok tekintetében. Tünde megosztotta a módszerrel kapcsolatos tapasztalatait is a 0-5 éves korú gyermekek vizsgálata, terápiája esetében. Az előadását követő szakmai beszélgetésben hangsúlyosan jelent meg a terápiás „piac” anomáliáinak kérdése, amely vidéki viszonylatban még inkább érzékelhető, a szakmai kompetenciahatárok szigorú betartásának szükségessége, valamint a szakmák közötti együttműködés elvárása.

Az Aktualitások napirendi pontjának témájában a Folyamatszabályozás dokumentumának állapotáról adott tájékoztatást Ungi Marianna főigazgató-helyettes és Béres Lászlóné munkaközösség-vezető: a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás beavatkozás szakaszában egyes kérdések esetében az eljárásrend még nem teljesen tisztázott, az állásfoglalás folyamatban van. Az Integrált Nyomonkövető Rendszer használatának szabályozása szintén folyamatban van, amely a szakfeladathoz tartozó ellátás és tevékenység dokumentálásának kötelező elemeit, illetve ezek leírását is tartalmazni fogja. Az INYR használat szabályozás biztosítani fogja a szakszolgálati feladatellátásra vonatkozó dokumentáció egységes és naprakész vezetését, az eddigi papír alapú dokumentáció kiváltását.

Jászberény, 2019. november 11.

 

Béres Lászlóné
Munkaközösség-vezető